Judar Vill Inte Ha Evigt Liv

Av Toby Johansen, 5 juni 2008

Ortodoxa judar är de mest kristendomsfientliga och antikristliga människorna i världen. De vill inte tro att Jesus är Messias och drar sig inte för att förfölj kristna. Men till och med kristendomsmotståndaren som senare kom att kallas Paulus omvände sig och kallades senare för hedningarnas apostel. Vi får hoppas att det händer igen.

Hatet drabbade senast de kristna som delade ut Nya Testamenten i en stad i Israel:

"Mängder av nya testamenten brändes i staden Or Yehuda förra veckan"

"Det var den israelske tidningen Ma'ariv som först kom med nyheten om bibelbålet den 20 maj i år. Senare har saken väckt stor uppmärksamhet både i andra israelska och internationella media.

Aktionen kom som reaktion på en omfattande distribuering av Nya Testamenten i den israeliska staden  Or Yehuda, som har omkring 34 000 invånare.

Sedan han mottagit klagomål tog stadens vice borgmästare, Uzi Aharon, som tillhör det ortodoxa partiet Shas, initiativet till en insamling och bränning av bibeldelarna. Tillsammans med studenter på en skola för ortodoxa bibelstudenter skall Aharon ha kört en bil med högtalare runt i staden och uppmanat folk att lämna in det Nya Testamentet. Studenterna gick därefter från dörr till dörr och samlade in böckerna. Sedan eldade judarna upp böckerna på en tomt nära synagogan.

Efter att saken hade blivit känd försvarade först Aharon sin aktion.

– Jag fordömer absolut inte brännandet av böckerna. Jag fördömer istället de som distribuerar dessa böcker, sade han till nyhetsbyrån AP.

Han kallade det ett bud att bränna material som uppmanar judarna att konvertera.

Efterhand som sakens dimensioner växte i media ändrade Aharon inställning. I tidningen Jerusalem Post  beklagade han bibelbrännandet. Messianska och andra kristna grupper i Israel uttrycker ändå oro över det de anser vara ständigt starkare våldsinslag inom det ortodoxa antimissionsarbetet.

Ledaren för Israels Kristna Bibelsällskap, Victor Kalisher, är son till ett förintelseoffer. Han beskriver sina reaktioner för Jerusalem Post angående bibelbrännandet:

– Som judar är vi uppfostrade till att förstå att där böcker brännes, kommer också värre saker att hända, säger han.

– Det som verkligen bekymrar mig är att ingen har protesterat mot detta. Det ser ut som det förs ett krig mot messianska judar i landet. Men ingen verkar bry sig om de redan allt för många sekterna i landet, som inte grundar sig på Bibeln, säger Kalisher.

Antalet messianska judar i Israel växlar från undersökning till undersökning. Det är en allmän uppfattning att det rör sig om i storleksordningen ca 15 000 personer. Antalet har ökat, särskilt de senaste åren.

Kristen mission är tillåten i Israel, så länge den inte riktar sig mot minderåriga eller att de kristna betalar någon för att konvertera. Men som man säger – på grund av  2000 års 'kristen' antisemitism är hållningen  till mission och missionärer i övervägande grad avvisande i den judiska staten."

Lägg märke till ordvalet "bud" i meningen: "Han kallade det ett bud att bränna material som uppmanar judar att konvertera. Var finns detta bud? Är det i Gamla Testamentet, som judar i allmänhet påstår är deras heligaste bok? Inte alls. Vi finner det i Talmud, rabbinernas heligaste bok. Varför rapporterar inte media detta? Jo för talmudismen kräver fullständig tankekontroll.

Lägg även till att inte kyrkligheten inte blir upprörd över bokbrännandet, varken påvar eller presidenter. Om något annat folk hade gjort samma sak hade man fördömt det i alla massmedia. Vi måste anta att det hade blivit demonstrationer i Italien och Frankrike samt kanske i de nordiska länderna till exempel.  I USA skulle debatten bli livlig i de flesta samtalsprogram och talarstolarna skulle ha svämmat över av indignation. Icke så när det händer i Israel.

Vi ser här ett exempel på de ortodoxa judarnas hat mot kristendomen. Man vågar knappt tänka på hur de ortodoxa, rika amerikanska judarna hanterar sitt hat kristendomen. De har ju historien igenom velat avskaffa kristendomen i hela världen.

Judendomens företrädare i Sverige tror inte på ett evigt liv efter detta. De "kan bara inte tro att Jesus var messias." Den uppståndne Jesus talar genom den förste kristne martyren Stefanus när han säger:

"I hårdnackade, med oomskurna hjärtan och öron, I stån alltid emot den helige Ande, I likaväl som edra fäder. Vilken av profeterna hava icke edra fäder förföljt? De hava ju dräpt dem som förkunnade att den Rättfärdige skulle komma, han som I själva nu haven förrått och dräpt". (Apg. 7:51-52)

"Han kom till sitt eget, och hans egna togo icke emot honom."  

Så säger aposteln Johannes (1: 11). Vidare kan vi läsa i Apostlagärningarna apostlarna där hade att säga när de stod inför judarnas otro:

"Guds ord måste i första rummet förkunnas för eder. Men eftersom I stöten det bort ifrån eder och icke akten eder själva värdiga det eviga livet, så vända vi oss nu till hedningarna. Ty så har Herren bjudit oss: 'Jag har satt dig till ett ljus för hednafolken, för att du skall bliva till frälsning intill jordens ända.' När hedningarna hörde detta, blevo de glada och prisade Herrens ord; och de kommo till tro, så många det var beskärt att få evigt liv. Och Herrens ord utbredde sig över hela landet." (Apg. 13: 46-49)

Gud hade var tänkt att både judar och alla andra folk skulle få rum i det Nya förbundet. Redan i Psalm  47 sägs det:

"Gud är nu konung över hedningarna, Gud har satt sig på sin heliga tron. Folkens ypperste hava församlat sig till att bliva ett Abrahams Guds folk." (Ps. 47: 9-10)

Vidare:

"Om I nu hören min röst och hållen mitt förbund, så skolen I vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min; Och I skolen vara mig ett rike av präster och ett heligt folk.' Detta är vad du skall tala till Israels barn." (2 Mos 19:5-6)

Men judarna valde bort sin Messias.


Gå tillbaka till Svenska sidan