JESUS ELLER ALLAH MANIFESTATION?

 Av Toby Johansen EAEC den 13 januari 2009

Jesusmanifestationen hölls i Stockholm den 3 maj förra året. Förberedelser inför nästa manifestation pågår och i ledningsgruppen ingick förutom Stanley Sjöberg och andra prominenta personer även Stockholms nya domprost Åke Bonnier. Sjöberg tycker att det är bra med ”högt i tak.” Nu får alla så kallade samfund och diverse hednareligioner sin plats på kristna ”samlingar.” De får även utföra sina egna riter på dessa samlingar. Så nu är det högre i tak än vad Stanley hade räknat med!

Vid intervjuer förra sommaren var Stanley Sjöberg odelat positiv till den ’Jesusmanifestation’ som då gick av stapeln, men i år uttalar han sig med subtil finess och oerhört mycket försiktigare om den. ”Åke Bonnier kan inte fortsätta att vara kvar i styrelsen,” säger nu Stanley med övertygelse. Varför valdes han då in?

Så här sade Stanley Sjöberg inför manifestationen 2008:

- Det känns oerhört angeläget att ännu tydligare få med Svenska kyrkan i det som sker. Jag vet att ett stort antal kyrkoherdar deltog den 3 maj, men ett tydligare ställningstagande från Svenska kyrkan skulle vara oerhört värdefullt, anser Stanley Sjöberg.  Sveriges kristna råd. Han uppfattar Sveriges kristna råd som en möjlig utgångspunkt för en ny och ännu bredare manifestation där fler församlingar och enskilda kristna är engagerade.

- Jesusmanifestationen är som jag ser det framför allt en manifestation av allt det positiva och goda som inryms i kristen tro. Men den är också en markering mot den förytligade syn på Jesus som vi upplevt de senaste åren, till exempel i form av utställningar som Ecce homo. Det är också trevligt att ha företrädare för det judiska samfundet i Sverige med i styrelsen.

Det har före kommit ännu en hädelseutställning sedan dess, vet vi:

Idag försvarar juden och tillika domprosten Åke Bonnier en utställning som bland andra innehåller en bild med Jesus på korset med Mimmi Pigg-huvud och med en kvinnas nakna kropp. Trots att man tog bort de grövsta bilderna före utställningen fanns flera av dessa kritiserade bilder kvar på denna. Man visade även den bok där också de värsta bilderna fanns med. Denna bok såldes även på utställningen.

Missionsförbundet accepterar

Missionsförbundet har tagit steget att dels acceptera homosexualitet samt i egen regi hållit ett möte tillsammans med muslimer där missionsförsamlingen och muslimerna gemensamt vände sig emot Mecka i detta ”möte.”

Sjöberg trodde i sin enfald att han kunde ena alla svenska kristna förra året i sin Jesusmanifestation. Ack, vad han trodde fel.

Vad har han uppnått? Svenska kyrkan tar alla religioner i famn och säger att alla har samma Gud som vi, vare sig det är Jahve, Allah eller Buddha. Samt att de svenska frikyrkosamfunden inte vill skilja sig från mängden och bli utpekade som fiender till homosexuella och islam.

Ett stort misstag som man gjorde var att man inte höll några samlingar (eller väckelsemöten) där man förkunnade det kristna budskapet för de ca 10 000 deltagarna. Allt satsades på själva demonstrationen. Det är vad jag tycker.


Gå tillbaka till Svenska sidan