Israel Är Inte En Demokrati

Sammanställning av Toby Johansen EAEC, 11 november 2008

Israel är en demokrati påstås det i media. Innefattar begreppet "demokrati" att vissa medborgare ges möjlighet att dra nytta av ett lands välfärdssystem, medan många andra medborgare förvägras detta? T.ex. är Israels välfärdssystem och flertalet statliga anställningar kopplade till en fullgjord värnplikt, vilket inte landets araber får del av; de betraktas fortfarande som säkerhetsrisker. Att ta del av Israels välfärdssystem blir därför ett "Moment 22" för de Israel-arabiska medborgarna.

 Då Israel-Palestinakonflikten är ett faktum, kännetecknas ofta Israels politik av säkerhetsperspektiv, och det är något som genererat bland annat en undantagslagstiftning, vidsträckt sekretess och en viss självcensur i massmedia. Jag anser att Israel är en apartheidstat som utsätter ca 20 procent av sina medborgare för systematisk diskriminering!

Har du mött frågan: Hur kan det som drabbade palestinierna ha varit Guds vilja? Särskilt svårt blir det när den frågan kommer från en kristen palestinsk broder. Går det att försvara all den orätt de ännu upplever? Året 1978 öppnades i demokratins namn för första gången Israels arkiv från de första åren – samtidigt som arbetarpartiet förlorade makten, och därmed den kontroll de haft över förvaltningen av de nationella myterna. Nu har vi fått bekräftelse på det vi hela tiden trott – sionismen är en blodig historia.

Många som läser det som står om Israel i Bibeln drar paralleller med dagens jordiska sioniststat. Men det är väldigt många steg från det teokratiska folket i det Gamla Testamentet till dagens sekulära judiska stat. De har samma namn, men det är två olika fenomen det rör sig om. Vi kan inte säga att det bibliska landet Israel är det samma som den stat sionisterna har skapat själva. Tyvärr dyrkar frikyrkosamfunden det sekulära Israel istället för Gud. Bibeln talar om det sekulära Israels onda gärningar:

"Kan fördärvets domarsäte ha gemenskap med dig, det säte där man över våld i lagens namn, där de tränger den rättfärdiges själ och fördömer oskyldigt blod?" (Ps. 94: 20-21); s. ä. Jes. 5:8, etc.

1. Problemet med bosättningarna är att deras invånare är israeliska medborgare som följer en israelisk lag, medan palestinier i samma områden inte har de rättigheterna och skyldigheterna. Om Israel vill vara en demokrati måste de ge alla medborgare lika rättigheter.

2. Judarna måste sluta tänka på hur många judar det finns i landet i förhållande till palestinier och kristna.

4. Kalla inte Israel en demokrati. Vi bör förhålla oss till denna stat som till varje annan stat. De måste möta samma krav som alla andra stater. Och deras krig är inte heliga krig.

5. En demokratisk stat kan inte vara uppbyggd på rasism.

6. Man kan inte göra anspråk på territorium på grund av urgammal religiös hävd.


Gå tillbaka till Svenska sidan