Homosexuella: Frälsning eller Guds Straff?

Av Toby Johansen EAEC den 4 november 2009 

Den uttrycker sig mycket klart om detta fenomen. Det är SYND, och kan inget annat bli. Måste jag skriva ut alla bibelord från Moseböckerna, till Aposteln Paulus Romarbrev och Korintierbrev? Eller Jesu ord "för den skull skall en man överge sin moder och sin fader och hålla sig till (just det) sin hustru." (Läs Matt. 19: 4-6.) Eller ända fram till Aposteln Johannes Uppenbarelse t.o.m. där man kan läsa att inget orent någonsin kommer in i Himlen! Då tänker du homosexuelle man eller kvinna: "Hur skall då jag kunna komma till himlen?" Ta det med ro. I själva verket är det lika enkelt för dig som det är för mig! – Bekänn din synd! Låt Gud kasta den bakom sin rygg! Kom till Frälsaren Jesus Kristus med all din nöd! Den nåd som bär oss alla, räcker också för dig. Men kom ihåg, du måste erkänna, att homosexualitet ÄR en synd! När du har gjort detta, får du i en bibeltrogen församling kärlek och hjälp att bekämpa din last eller vad du vill kalla det. Det tillhör helgelsen att göra så.

Lämna ditt lidande åt Gud, så hjälper han dig varje dag! Och när du faller, finns det förlåtelse och nåd för varje dag! Du är VÄLKOMMEN som du är, bland alla oss andra syndare i församlingarna! Alla människor har fått något att kämpa med här i livet! Om vi helt gick fria från sjukdomar och annat elände, så vore vi ju redan i himlen! Detta är inte Guds plan. Räddningen ska komma genom Jesus! HAN är dörren till himlen, inte något som vi själva kan åstadkomma genom gärningar! Men jag är homosexuell, säger du. Vem ska då frälsa dig och mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus! I evighetens perspektiv blir våra jordiska problem egentligen väldigt små. Tänk på alla dem som måste avstå helt från sex på grund av sjukdom! Fortlevnad av din släkt genom homosexualitet är också omöjlig. Släktet har fortplantats genom man och kvinna sedan Adam och Eva. Sex är inte livets huvudfråga. Huvudfrågan för ditt liv är en helt annan: "VART ÄR DU PÅ VÄG, TILL HIMLEN, ELLER TILL HELVETET?"

–Varför predikas inte detta centrala budskap mera?

Håller samfunden på att göra den enda fasta grunden GUDS ORD, till en anpassningsbar demokratifråga? En omisskännlig iver att "passa in i ett mångkulturellt samhälle" och att hålla sig väl med den allmänna opinionen och politikerna är också frekvent.

För säkerhets skull har jag här listat vissa bibelord som kan vara nyttigt för en homosexuell person att läsa om man vill ha Bibelns syn på homosexualiteten. De sammanfaller inte med Svenska Kyrkans syn, men läs dem ändå! Se även 1 Mos. 2:18;24, 3 Mos. 18:22, Rom. 1:21-32.

Ty huvudsumman av budet är kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete och av en uppriktig tro, varifrån somliga har kommit vilse och vänt sig till tomt prat. De vill vara lärare i lagen och förstår ändå inte vad de själva säger, eller vad de försäkrar. Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt,. och vet, att lagen inte är satt för den rättfärdige, utan för laglösa och olydiga, för ogudaktiga och syndare, för oheliga och oandliga människor, fadermördare och modermördare, mandråpare, otuktiga, homosexuella, slavhandlare, lögnare, menedare och vad helst annat som strider emot den hälsosamma läran.” (1 Tim: 1:5-10) REFORMATIONSBIBELN.

”Vet ni då inte att de orättfärdiga inte skall ärva Guds rike? Låt inte lura er. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller hädare eller rövare skall ärva Guds rike.” (Rom. 6: 9-10) REFORMATIONSBIBELN.

Som du ser är det många olika sorters synder representerade här så om du är homosexuell så är det bara en av dessa synder. Så känn dig inte ensam. Gud har nåd för alla.

HOMOSEXUALITET, RESPEKT OCH KÄRLEK

SkrIvet av Arnfinn Clementsen, från Korsets Seier, NORGE, fredag 22 maj 2009

Vi är skyldiga att respektera homosexuella, men jag och många med mig väntar oss också respekt för att äktenskapet är en gudagiven ordning.

Obetingad kärlek till människor och respekt för den enskildes värde är en stark biblisk och kristen tanke som springer ut från Skapelsen och inte minst från Jesus själv.

Religionsfriheten og yttrandefriheten är värden som det är viktigt att kämpa för, och där dessa friheter ser ut att kollidera, kommer vår hållning till saker och ting hjälpa oss att sätta de rätta gränserna och möta meningsmotståndare med både tydlighet och respekt.

Intolerant tolerans. Huma­nismen är den nya folkreligionen. Humanismen använder många ord som låter som kristna ord. Kärlek, förståelse, respekt och tolerans är några av dessa. Men innehållet blir annorlunda. Det blir kärlek utan moral, förståelse utan sanning, respekt utan normer och tolerans utan tydlighet. 

Jag tycker vi har anledning till att respektera homofiler, men jag förväntar mig också respekt för synen att äktenskapet är en gudagiven ordning mellan en man och en kvinna. 

Det skulle bara fattas om vi inte respekterade t ex muslimer och människor oavsett religion, men samtidigt väntar jag mig respekt för min frimodiga tro på att Jesus är världens Frälsare! Voltaire, som räknas som den moderna humanismens fader sade själv: ”Jag är djupt oenig i dina åsikter, men kommer att intill döden försvara din rätt att yttra dem.”  

Årets utdelning av det ”Fria Ordets Pris” i Norge kan man ha många åsikter om, men det gav mig en underlig känsla av att det är meningen att det ”fria ordet” inte är till för alla.

Den kristna tron är människans väg till Gud (även homofilens!), men Jesus är Guds väg til oss. Genom Jesus kan alla människor komma till Gud. Med djup respekt för och kärlek till alla människor vill jag forkunna de goda nyheterna, att
genom tro på Jesus kan varje människa få en relation med Gud!


Gå tillbaka till Svenska sidan