GUDS RIKE ÄR INTE AV DENNA VÄRLDEN

Thorbjörn Johansen
medlem i SAM ©2002

Låt mig klargöra en sak, innan vi går in på detta. Bland alla folk finns det mer eller mindre goda människor. Genom synden är kontakten mellan Gud och människor bruten, såvida vi inte accepterar Jesus. Hans frälsningserbjudande gäller judar såväl som hedningar.

Jesus är en verklig, historisk person. För den som inte tror detta, vill jag ställa er inför det faktum att Paulus, som spred kristendomen vidare till Europa, träffade Petrus (Gal. 1: 18) som i sin tur var ögonvittne till allt som Jesus gjorde, även hans död och uppståndelse.

Jesus, Petrus och Paulus osv var alla judar, men bekämpades hårt av den tidens företrädare för judendomen och blev alla förföljda eller dödade av dem. Johannes säger om Jesus: "Han kom till sitt eget, och hans egna togo icke emot honom." (Joh. 1: 11) Judendomens företrädare anser fortfarande att det är en hädelse, när någon säger att Jesus var Guds Son. "Jesus var en förförare av Israel, och utövade magi" enligt Sanhedrin 107b, "Jesus är i helvetet" Gittin 57a, och "Kristna förs till helvetet och straffas i kokande heta exkrementer." Gittin 57a. Så säger Talmud. Jag skulle kunna återge dessa fullständigt vidriga citat i sin helhet, men avstår. Det är inte godheten och kärleken som talar här genom den Gud vi känner från Bibeln, utan istället lögnens fader, djävulen. Joh. 8: 44. (läs gärna hela kapitel 8) För de judar som inte tror på Jesus, är det religiösa system som kallas judendomen och fanns redan på Bibelns tid något som man fortfarande tror på och går efter. Enligt trosrörelsen har Gud en särskild frälsningsplan för det judiska folket. Tiden går till sin fullbordan när Israels folk har återvänt till sitt land. För att påskynda Guds rikes fullbordan, hjälper nu Trosrörelsen judarna hem.

De stöder Israel och judarna moraliskt och ekonomiskt, men bryr sig inte om att predika evangelium för dem, ’för judarna blir ju ändå frälsta.’ Detta går stick i stäv mot det Jesus säger: "Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Evangelium förkunnades ju också först och främst för judarna, Luk. 24: 46-47, Apg. 2: 22: 47. Vidare sägs det: "Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta." Apg. 4: 12.

I sin långmodighet vill Gud också, att inte någon ska förgås, 2 Petr. 3: 9. Men istället för att förkunna evangelium för människor, däribland judar, används nu stora resurser från frikyrkorna och missionen i Sverige till att förkorta nådatiden för såväl judar såväl som hedningar.

VAD GÖR LIVETS ORD I RYSSLAND?
När Sovjetunionen föll sönder i början av 90-talet, samlade Ulf Ekman sitt folk till mission i stora delar av det forna Sovjetunionen. De har inte bara planterat nya Livets Ord-församlingar bland ryssar i allmänhet, utan främst siktat in sig på en särskild målgrupp, nämligen de ryska judarna. Deras tanke var att återföra alla ryska judar till Israel. Vid denna tid var Ekman ännu inte "salongsfähig" bland frikyrkorna i Sverige, främst på grund av JDS-läran, men den har vi redan behandlat. Kort efter att man påbörjat "missionen" i Ryssland, kom ett samarbete till stånd mellan Ulf Ekman och judiska organisationer i Sverige. Då vände den kristna opinionen och media nästan över en natt, och började behandla Ekman och "Livets Ord" med respekt. Samfundens ledare (särskilt inom pingströrelsen) började tina upp, och rörelsen ansågs därmed vara en legitim frikyrka bland alla andra, utan att behöva ta avstånd från sin falska teologi.

Pastor Ekman och hans grupp köpte upp ett gammalt rostigt amerikanskt trupptransportfartyg och totalrenoverade det. Fartygets namn ändrades till "M/S RESTORATION. Man kallade detta projekt "OPERATION JABOTINSKY" för att hedra minnet av en rysk jude,Vladimir "Sejev" Jabotinskij, som föddes 1880 i Odessa och dog 1940. På Livets Ords hemsida finns ett gammalt fotografi av honom, som visar en allvarlig man klädd i någon slags uniform. Han blev med tiden en övertygad sionist och kunde resa fritt både i Baltikum och sitt gamla hemland, eftersom nästan var och varannan kommunistisk partifunktionär på 20-talet var judisk. I Israel fortsatte han sin politiska och militära bana, bildade terror-organisationen "Sions krigare" och var förgrundsfiguren vid bildandet av den 
judiska underjordiska armén, Haganah. Dessa terrorister opererade i Palestina ända tills grundandet av staten Israel 1948. Jabotinskij kände även till Stalins planer på att deportera balter i slutet av 1930-talet och var positivt inställd till detta. Beslutet undertecknades av Ivan Serov, vice folkkommissarie för säkerhetsärenden den 11 okt 1939 i Moskva, och innebar ofantligt lidande för 100 000-tals balter.

I ett brev ställt till de ledande sionistfunktionärerna om hur man skulle behandla palestinierna, som man gärna ville deportera från Palestina, finns något mycket graverande. Detta brev säger en hel del om Jabotinskij: "Om det skulle vara möjligt att deportera de baltiska folken, så skall det också vara möjligt att förflytta de palestinska araberna."

Brevet finns bevarat i Israels riksarkiv. Natten till den 14 juni 1941 deporterades tiotusentals ester, letter och litauer från Baltikum till Sibirien. Och det var bara början.

Även Haganah gjorde allvar av sin önskan att deportera palestinierna. Den 2 dec 1947 fördrevs, eller skrämdes bort 750 000 av detta folk från Palestina. Jaffa och Haifa tömdes på araber. Palestinier från hundratals byar tvingades iväg av terrorstyrkorna.

I byn Deir Yassin utförde de israeliska terroristerna en vidrig massaker. Enligt israelernas egna vittnen, begicks det vid detta tillfälle mängder av avskyvärda brott, man slängde folk i brunnar och sköt dem, stack kniven genom en havande kvinnas mage, osv. Av 254 människor blev 250 mördade, män, kvinnor och barn. När israelerna var färdiga med sina attacker, stod 400 grannbyar tomma, eller hade jämnats med marken. Ryktet om Deir Yassin spred sig, och skrämde vettet ur de flesta araber. Det var detta som orsakade de stora flyktingströmmarna och det palestinska flyktingproblem som finns än i dag.

HUR KAN LIVETS ORD HEDRA NÅGON SOM PLANERAR SÅDANA ILLDÅD?
Haganah låg också bakom lönnmordet på greve Folke Bernadotte den 17 sept 1948, som då var i Jerusalem som medlare. Terroristgruppen Lehi, med anknytning till Haganah, planerade och utförde attacken. Bernadotte och den franske översten André Sèrot sköts ner i sin bil på öppen gata. En före detta premiärminister i Israel, Yitzhak "Shamir" (Yitshak Yasermitsky), själv mördad av en judisk extremist på 90-talet, var en av de fyra lönnmördarna som dödade Bernadotte. Han antog senare det täcknamn han haft vid dådet. Shamir var, precis som Jabotinskij, en man som trodde att judar kan få begå vilka illgärningar som helst i Guds namn. Vid öppnandet av en turistort på Västbanken 1988 uttalade han sig om palestiniernas upplopp och demonstrationer på detta sätt: "Vi säger till dem från dessa bergshöjder, och från ett tretusenårigt historiskt perspektiv, att de är som gräshoppor jämförda med oss." (Newsweek, den 11 April 1988, sid. 21) S. Bruchfeld, en av författarna till boken om förintelsen som skickades ut till alla svenska hushåll 1998, hade följande kommentar till händelsen: "Newsweek är en opålitlig källa, det är något med redigeringen. Jag ska titta på det när jag har tid. Kanske." Det hör till saken, att just Newsweek ägs av den judiska familjen Meyer-Graham.

Det gäller att förstå att judarna fortfarande går efter talmud, den lära som även Jesus fördömer i Matt. kap 23. I judarnas talmud står det bl a "en goj (hedning) är att betrakta som ett djur, som kan dödas utan betänkligheter." Detta ger onekligen en förklaring till en del som sker i Mellanöstern.

Judarna väntar fortfarande på en Messias som ska upprätta ett jordiskt världsrike. Detta kan inte deras omvärld förstå, och har lett till konflikt på konflikt världshistorien igenom. Konflikten mellan Israel och palestinierna är inget undantag. Judarna är förblindade, och kommer inte att erkänna Jesus som Messias förrän han kommer tillbaka till jorden. Jes. 6: 9; Matt. 13: 13-15; Rom. 11: 25-33.

Om nu judendomen med Talmud är en rasistisk lära; ska kristna då ropa hurra, spendera stora pengar på att åka till Israel som turister, och stödja det våld och förtryck jag beskrivit ovan? Det är just vad Livets Ord och deras likatänkande i trosrörelsen gör, när de lägger ner sina pengar på projekt som Operation Jabotinsky. Och de lurar också många andra kristna i Sverige att bidra.

Restoration-projektet fick ett brått slut hösten 2000, enligt Ekman på grund av finansiella svårigheter. (Men dessa var inte värre än att han ungefär samtidigt påbörjade ett annat kostsamt projekt: tidningen Världen i Dag, som Ekman har "trott" fram. Den har statsbidrag och är sponsrad av kristna företagare som upplever sig göra en god gärning. Med Världen i Dag tänker han så småningom konkurrera ut pingströrelsens tidning Dagen! Detta är ett sätt för Ekman att försöka ta kontroll över kristna media).

En annan tidning som också ges ut i Uppsala är den obundna Trons Värld.

TRONS VÄRLD CITERAR BIBELN
Krister Holmström, Uppsala, (chefredaktör för Trons Värld) tycker att särskilt Esters bok är relevant för judarna i dag: "Esters bok kan inte enbart läsas som en historisk skildring utan bör även studeras som en gudomlig profetia om antisemitismen och hur den besegras. Esters bok är ett exempel på Gamla Testamentets relevans för judarnas och Israels situation i dag."

Han citerar i sin ledare "Profetiskt om judarnas överlevnad" (18 okt 2001), från Ester 8: 11:

"I brevet stod att kungen tillät judarna i varje stad att samlas för att försvara sig, och att i varje folk och provins förgöra, döda och utplåna alla väpnade skaror som angrep dem, även barn och kvinnor, och ta deras ägodelar i byte."

(Bibel 2000) Holmström säger att judarna här "inte missbrukade sin rätt att försvara sig. I Esters bok kan såväl dagens judar som dagens världsmakt hämta direkt profetisk vägledning för sitt agerande i vår tid." Att de kommer att spela en huvudroll i den yttersta tidens stora drama vet vi alla, men måste de värsta illdåden i Bibeln stå som förebild för världspolitiken? Man kan just undra vad företrädarna för trosrörelsen menar med sådana påståenden.

Enligt Guds löfte i det gamla förbundet skulle Gud välsigna judarna när, och om de vänder sig till honom och går hans vägar, samtidigt som de skulle drabbas av svårigheter och förbannelse om de avföll och vände sig bort från Gud. Gång efter annan ser vi detta i GT.

Deras önskan inför Pilatus: "Hans blod komme över oss och över våra barn" (Matt. 27: 25) har vi tyvärr också sett uppfyllas genom seklerna. Jesus säger "att hans rike icke är av denna världen." Men den nuvarande staten Israel är är både jordisk och materialistisk.

Ekman säger att Gud har en särskild frälsningsplan för Israel. Men enligt Bibeln ska bara en kvarleva av folket i det jordiska Israel bli frälst, närmare bestämt 1/3. Under världens sista krig blir 2/3 av de hemkomna judarna dödade, ser vi i Sak. 13: 8. Är det judarna från Ryssland?

Enligt Peter Englunds bok "Brev från nollpunkten" blev 183 miljoner människor av med livet under 1900-talet pga av människors beslut. Det betyder att fler blev dödade då, än under alla föregående sekel (e. Kr.) sammanlagt. Jag tror inte att många av dessa beslutsfattare frågade Gud till råds om något. Det gjorde inte de judiska terroristernas ledare under Israels väg till självständighet och deras regering gör det inte nu. Aggressiv bosättningspolitik med grävskopor och automatvapen likställer dem med arabiska terrorister och självmordsbombare. Alla politiska partier i Israel har som mål att utöka judiskt territorium, från Arbetarpartiet, Högerpartiet Likud, det ultraortodoxa Chass-partiet, det militanta partiet Judiska Kach och terror-organisationen Judiska Försvarsförbundet.

Och de palestinska orgisationerna Al-Fatah, PLO, Islamistiska Jihad och Hamas har alla ambitionen att upprätta en palestinsk stat. Det ser mörkt ut.

Men upptrappningen av krig och våld under 1900-talet, särskilt i Mellersta Östern, är ju även mäktiga tidens tecken, som visar oss att Jesus kommer snart. Halleluja!

ULF EKMAN FÖRBJUDER MÄNNISKOR ATT TALA OM JESUS
Trosrörelsen samarbetar med den israeliska ambassaden, och har nästan varje vecka annonser i sina tidningar om dyra resor till Det Heliga Landet. Detta passar israelerna, som tar in enorma summor på dessa turister. Livets Ord har länge drivit kampanjer med slagord som: "Hjälp en rysk jude hem" eller "Den bästa investering du kan ge ISRAEL är att hjälpa en jude hem!"

VARFÖR HÖR MAN ALDRIG ATT AMERIKAS OCH EUROPAS JUDAR SKA HEM?

En kristen företagare på västkusten offrade merparten av sin privata förmögenhet, mer än en miljon kronor, på renoveringen av Ekmans båt m/s Restoration. Denna har gått i trafik mellan Ryssland och Israel sedan 1991, med besättning, sångare och musiker. Israeliska myndigheter har stått för pass, osv och under årens lopp har tusentals judar rest gratis till Israel på detta sätt.

Men Ekman har mycket tydligt sagt ifrån, att under resan till Israel får inte någon tala med judarna om Jesus! Vet den kristne företagaren om det, kan man undra.

Ett liknande projekt som Operation Jabotinsky har startats av en pingstförsamling i södra Sverige, i samarbete med Förenade Israelinsamlingen, nu kallat Operation Great Exodus.

"Om 90-talet var de sovjetiska judarnas decennium, så kommer 2000-talets första tio år att vara den tid då Gud kallar hem sitt folk från en ny kontinent" säger pastor Tommy Lilja, från Sölvesborg i Blekinge. " Vi har tänkt att hjälpa judarna i Sydamerika med sin aliya, (att invandra till Israel). Det är ett trossteg vi tar." Bara under två månader hösten 2001 har de bekostat åtta flygningar. Av judarna på dessa plan var 75 procent från Ryssland, 25 procent från före detta öststaterna och bara några från Sydamerika. Keren Hayesod i Förenade Israelinsamlingen (Läs: israeliska ambassaden) har gett Great Exodus huvudansvaret för att finansiera alya från Sydamerika. "OGE har under de sista åren visat sig vara en trofast och seriös medarbetare till Israel och det judiska folket. Sättet på vilket OGE arbetar är kreativt och inspirerande och bygger broar mellan kristna, det judiska folket och Israel."

Synnerligen kreativt och inspirerande för Israels ekonomi åtminstone, tycker jag.

Hayesod fortsätter: "Då situationen för judar och det judiska livet i Argentina förvärrats avsevärt den senaste tiden, blir OGE:s arbete alltmer viktigt."

Han talar inte om att det är hans judiska bröder i IMF och Världsbanken, som förstörde Bolivias och nu Argentinas ekonomi, och kräver av dessa fattiga länder en helt orimlig och omöjlig återbetalning av statslånen, till höga räntor. Argentinas centralbank har 2001 utfärdat värdelösa "monopolpengar" som konsumenterna använder och handlarna måste ta emot. "Ni måste sänka alla löner, arbeta mera och vidta sparåtgärder" tycker Världsbanken. Problemet är bara att det inte finns några pengar att spara in. IMF borde istället efterskänka lån till fattiga länder. Det är inte bara judarna i Sydamerika som far illa. Många skulle behöva missionens bistånd i dessa länder, men församlingarnas tillgångar går till annat.

I Trons Värld uttalar sig med värme Nina Einhorn, Hayesod och Lilja om insamlingen och Operation Exodus:"Frågan i dessa dagar, då så många har bedövats av vad som hänt i USA och vår omvärld, är om det är på sin plats att komma med en appell som rör andra människor än de som nyligen drabbats. Men det kusliga är att i många av de stora händelser som sker i världen så blir ofta judar en måltavla, och antisemitismen visar sitt ansikte. Sedan september år 2000, har Israel trots intifadan tagit emot 41 224 nya invandrare. Denna invandring kräver stora finansiella resurser. Hjälp oss att kunna bringa flera människor till Israel och ge dem möjligheter till ett nytt liv!"

Själv tror jag att de nytillkomna stöter på många problem. Bostadsbristen gör att landets bosättare ständigt måste utöka sitt territorium. Palestinska attacker hotar ständigt både barn och vuxna till livet. I städerna finns mycket soldater och ryska prostituerade, där det är lätt för nykomna unga ryskor att hamna på glid. Och armén tar hand om de unga pojkarna.

Sanningen är enkel.Amerikas och Europas judar sitter på enorma förmögenheter. De skulle lätt kunna finansiera hemresan för samtliga judar i alla världens länder! Men det gör de inte. Istället fortsätter de, medvetet eller omedvetet, främjandet av sitt jordiska messiasrike. Judar tror nämligen inte på ett liv efter detta. Mediaspråkröret Maynard Gerber i judiska församlingen Stockholm svarade så här för ett tag sedan när han fick frågan om det finns ett liv efter döden: "Tanken finns i judendomen, men de flesta tror inte på den i dag. Vi lever vidare genom våra barn och våra handlingar. Det som händer nu vet vi, därför är det bättre att satsa på det, än på något som kommer att hända."

Judarna är förblindade, och kommer en gång att göra "ett fördrag med dödsriket" som det står i Jesaja kap. 28, med den vi kallar Antikrist. (Joh. 5: 43)

Kristenheten borde i den yttersta tiden lägga alla sina resurser på evangelisation, för att rädda fler människor ur Djävulens grepp. Istället hjälper man ofrälsta judar tillbaka till Israel. Men på detta sätt främjar man bara den situation som uppstår när Antikrist framträder för att skapa fred i Mellanöstern. Och efter det, blir det nästan omöjligt att bedriva missionsarbete. Detta kan, eller vill inte Ekman och hans vänner förstå. Därmed kan vi konstatera att även Trosrörelsen och Livets Ord spelar en viss roll i den yttersta tiden.

Under många år har vi sett israelernas och palistiniernas kamp om territorium intensifieras. Ingen av dem vill ge sig, och ingen av dem kommer heller att ge sig.Arafat säger att han inte kan kontrollera extremisterna som begår bombdåden, och Sharon vill inte starta om fredsprocessen. Dödläge.

Kommer detta någonsin att ta slut? Jadå.

LÖGNAREN OCH BABELS KARISMA
En gång i en snar framtid kommer en stark man att erbjuda lösningen på detta problem. En person som Bibeln kallar Antikrist, är troligen själv jude. Dan. 11: 37; Jer. 8: 16; 1 Mos. 49: 7.

I Upp. 7 saknas Dans stam. Redan kyrkofadern Iraeneus trodde att detta berodde på att Antikrist ska komma från Dans stam. Att det ändå är tolv stammar i Upp. 7 beror på att Manasse kommit med där. Manasse var ju Josefs son, men han adopterades av Jakob, och så kom Manasse att inta Dans plats. Antikrist, "Lögnaren" (1 Joh. 2: 22) ska som vi vet föreslå ett fredsavtal med staten Israel som löper på sju år. Dan. 9: 27. Sedan kommer Antikrist att svika dem på ett fruktansvärt sätt. Detta sker under vedermödan, när han bryter sitt förbund efter tre och ett halvt år. Sedan förintar han två tredjedelar av alla de judar som Trosrörelsen och andra så nogsamt har samlat ihop, Sak. 13: 8.

Den 22 mars 2001 skrev tjugosju av de ledande ortodoxa och hassidiska ledarna på ett dokument som säger att detta år inleder det som i Bibeln kallas "Jakobs Nöd", Jer.30: 7. Hur kan de veta detta? Bara av den enkla anledningen, att det är de som styr Världsregeringen. Obs! Alla judar vet inte om detta, eller har någon del i det.

Det är sådana från Gud avfallna judar som in i våra dagar försöker hindra alla världens människor att finna Gud. De har arbetat på denna plan i århundraden och tänker upphöja sin egen jordiska messias, DEN HELIGA ORMEN, som enligt kabbalisterna ska lockas upp ur avgrunden, när den rätta tiden är inne.. Men detta har blivit möjligt först i vår tid av globalisering. Genom en för allmänhetens ögon dold Världsregering styr de redan genom hemliga ordenssällskap all politik, handel, bankväsende och till och med nöjesindustrin.

De förnekar den verklige Messias, Jesus Kristus, och och har satt sig i sinnet att upprätta sitt slutliga världsrike, styrt från Jerusalem. Sionisterna kontrollerar i dag mer än 80 procent av världsekonomin, och 90-95 procent av alla massmedier. Sionismen är en följd av judendomens egen utvaldhetslära. Se här vad en vetenskapsman och en författare skriver:

"Den internationella sionismen gör bruk av en stor och vittförgrenad propagandaapparat för att nå sina mål -- Allt som har stor inverkan på den allmänna opinionen (i USA) ligger inom den sionistiska intressesfären. Sionistiska agenter infiltrerar de ledande tidningarna, filmen och televisionen."

(V. Shatrov: Zionism Enemy of Peace and Social Progress 1983).

"Sionismen rör sig under ytan, den infiltrerar i hemlighet alla världens länder, den bemäktigar sig allt betydelsefullt administrativt, ekonomiskt och andligt liv i ett givet land."

(Ivan Sjevtsov: I Faderns och Sonens namn 1970).

Det är om dessa judar aposteln Paulus talar i Bibeln:

"I käre bröder, haven ju blivit efterföljare till de Guds församlingar i Kristus Jesus, som äro i Judeen. Ty i haven av edra egna landsmän fått lida detsamma som de hava lidit av judarna – av dem som dödade både Herren Jesus och profeterna och förjagade oss och som äro misshagliga för Gud och fiender till alla människor , i det de söka hindra oss att tala till hedningarna, så att dessa kunna bliva frälsta. Så uppfylla de alltjämt sina synders mått. Dock, vredesdomen har kommit över dem i all sin stränghet."

I den nya översättningen (Bibel 2000) står det till och med "De trotsar Gud och är fiende till hela mänskligheten." De har igenom seklerna antagit den religion (tex islam eller katolicismen) och den politik som varit rådande i det land de har befunnit sig i (t ex Sovjetunionen) och utan skrupler till och med förföljt sina egna, medan de i hemlighet utövat judendomen. En jude grundade på 1700-talet illuminismen, det som i dag kallas frimureriet och utövas av politiker, bankmän, ledare för företag och många präster, särskilt inom katolska kyrkan. I Sverige finns i dag 15 000 frimurare.

Den nuvarande påven Johannes Paulus II är en högt uppsatt frimurare inom Malteserorden. Det är genom den katolska kyrkan som världsregeringen tänker ena alla religioner. 92 miljoner människor i Europa är ateister eller agnostiker. Därför kommer inte de protestantiska kyrkorna att vinna något större gehör för att få behålla sin självständighet.

Som vi förstår av Daniel kapitel 7 och Uppenbarelseboken, kommer Världsregeringen så småningom att dela in världen i 10 regioner:

1.Nordamerika.
2.Västeuropa.
3.Japan.
4.Australien, Sydafrika och en del andra liknande marknadsekonomier.
5.Östeuropa med Ryssland.
6.Latinamerika.
7.Nordafrika och Mellanöstern.
8.Det Tropiska Afrika.
9.Syd- och Sydostasien och sist men inte minst:
10.Kina.

Två regioner finns redan: Västeuropa (EU, grundat 1958) och Nordamerika (NAFTA, grundat 1996). De andra regionerna kan vi idag bara skönja, men kan ändå redan vara definierade och planlagda av dem som genom hemliga sällskap styr världen.

På toppmötet i Lissabon i mars 2000 satte EU upp som mål att före 2010 bli världens största ekonomi och konkurrera ut dollar med euro. Det innebär att EU, eller det som vi redan kallar Europas Förenta Stater, kommer att få större inflytande i FN, som i sin tur har fått större makt efter 11 september. Någon gång i framtiden kommer Världsregeringen att ha global kontroll, och in på scenen kommer Antikrist och den Falske profeten. (för den som inte vet vad Världsregeringen är, läs mer om denna på vidstående sida"Nyhetsbrev 1999", på denna website). Alla religioner kommer då under Ledarens kontroll. Detta experiment pågår sedan länge, inom sådana organisationer som Kyrkornas Världsråd, men även FN:s United Religions Initiative (URI), som för närvarande har ett interimsråd (Global Council), som godkänner alla ansökningar från "religiösa" organisationer som samarbetar (Cooperation Circles). Efter ett sådant godkännande uttalar Rådet högt i kör: "Må människorna i detta samarbete uppfylla sina syften och leva i fred." Det låter som ett av påvens tal.Vi kommer att få se att Katolska Kyrkan spelar en stor roll i upprättandet och enandet av den slutliga världsreligionen. Eftersom de för dialog med alla religioner kommer de snart också erkänna den sistkomna världsreligionen New Age, den tro som många av världens politiker i dag omhuldar. I New Age förekommmer samma läror som i de äldsta hedniska religionerna med dess astrologi, trolldom och avgudadyrkan. Salomo inkorporerade på sin tid dessa element i judendomen, och kabbalans ockulta budskap spreds så småningom vidare även till västvärlden, där den först togs upp av illuminater, rosencreuzare och sedan kvasireligiösa organisationer som New Age och Satanskyrkan.

Påvens Rom kommer helt säkert att acceptera New Age som en del av katolicismen och låta den bli världsreligion. Har ni inte märkt hur ockultismen vinner mer och mer terräng? Många kulturella yttringar visar på detta. I TV, böcker, musik, dataspel, film osv blir ockultism och Satansdyrkan allt vanligare. Så småningom kommer New Age utvecklas till ren Satanism.

Men vad har då Livets Ord med New Age att göra? De har i själva verket en hel del gemensamt. Båda rörelserna säger att människorna är gudar. Båda trycker på positivt tänkande. Det har till och med blivit trend inom Trosrörelsen att ta till sig vissa delar av New Age-budskapet, som t ex olika hälsoterapier. Världsregeringens avdelning för religion drar sig säkert inte för att pressa in dessa två i samma fack. Men människorna och politikerna som omfattar New Age tror inte på ett liv efter detta.

Lika illa är det ställt bland liberalteologer inom Svenska Kyrkan. Redaktören i Svensk Kyrkotidning Kajsa Ahlstrand, menar på fullt allvar att alla vägar bär till samma Gud. (Nyhetsbrev 9): "Jag finner det svårt att se Gud som en stamgud för de kristna och att Gud är treenig Gud, Fader, Son och Heliga Ande. Vårt möte med Gud hänger inte uteslutande på vårt möte med Jesus. När vi möter Gud, när vi ber och när vi vänder oss mot Gud, är det Sonen vi möter, för ingen kommer till Fadern utom genom Sonen. De kristna igenkänner Sonen som Jesus Kristus, men i andra religioner har Sonen andra namn och det vore djupt orätt av kristna att klistra sin etikett på andra religioner." Detta uttalande är ett typiskt exempel på hur villoläror är på väg att skapa den slutliga världsreligionen.

Svenska Kyrkans ärkebiskop K.G. Hammar, överabbinen Morton Narrowe och imamen Abd al Haqq (Missionsförbundets Krister Anderssons favorit- imam) enades genast i bön för världsfreden redan dagen efter den 11 september; och i Storkyrkan i Stockholm läste var och en upp en bön till sin Gud. Ärkebiskop Hammar, som har utryckt tvivel på jungfrufödseln, stöder även utställningar som "Ecce Homo" (där Kristus homosexualiserades) och New Age-utställningar som "Gud har 99 namn", Kyrkliga/Frikyrkliga Studieförbundens utställning i samarbete med World Wide Wisdom (KS har numera "samförstånd" med KFUMs studieförbund, med det gemensamma namnet "Sensus"). "Gud har 99 namn," är en utställning som bygger på islam, och tron att alla vägar leder till Gud. Detta tror tydligen också Missionsförbundet, som med åren antagit en viss katolsk ritual, och använder orden: "I Faderns, Sonens och Liv-giverskans namn" (inte den Helige Andes) vid gudstjänster.

VART ÄR VI PÅ VÄG?
Det finns ingen organisation i världen som är så genomsyrad av hednisk undervisning och djävulska läror som Katolska Kyrkan. Den mässa som firas i den katolska kyrkan är en hädisk händelse. Inget stålsatte reformatorerna att motstå påven och de katolska lärorna mer, än denna falska undervisning. Mässan framställer Jesu död såsom något som händer om och om igen. Inte så underligt att läran om Maria är viktig för att bistå den om och om igen döende Frälsaren som hans medfrälsarinna. Och för den svage messias skull, som hela tiden dör sin dagliga död, behövs också skärselden. Det är både en förvirrande och obiblisk bild, som en kristen inte kan eller vill tro på.

Från påvestolen hör vi att "katolicismen är den enda sanna kyrkan i världen," och fransmännen vill sektstämpla alla avvikande trosuppfattningar. Sådana tankar kan lätt flyttas över till både EU och FN. Båda har ju visioner om en enda stor världskyrka. Alla kristna kyrkor blir så småningom tvungna att gå in i Världsreligionens organisationer som kommer att ledas av den katolska kyrkan, som i sin tur kommer att acceptera den Nya Världsordningens religion, som är New Age. Jes. 47: 1-9.

Man skulle vilja göra som Elia gjorde på berget Karmel. Hälla ännu mer vatten på altaret och runt omkring. Vända de falska profeter ryggen som åkallar en hädisk religiös bildstod som inte svarar, och sedan vända sig upp mot himlen och be till den Gud som är undrens Gud. Om vi håller oss tätt intill honom, går vi aldrig vilse. Gud vill sanktionera och utföra sitt verk i den yttersta tidens församling. Trons folk kommer att prövas. Kristus bereder bruden, men den världsliga kyrkan avfaller.

Hur länge kan jag stå kvar som medlem i SAM, undrar jag ibland. Är du vaken?

Himlens klockor slår snart 12.


Gå tillbaka till Svenska sidan