Förintelsen och den nya världsordningen

Av Toby Johansen EAEC den 14 oktober 2009

Lögner

Ett stadigt ökande antal människor har blivit medvetna om det faktum att våra regeringar ständigt har ljugit för oss. De vet att Amerikas regering visste om och tillät terroristattackerna 11 september. De vet att underrättelsetjänsten Mossad och privatägda israeliska bolag var inblandade. De vet att Israel under sexdagarskriget medvetet angrep örlogsfartyget USS Liberty och dödade många amerikanska marinsoldater. De vet att det inte finns någon laglig grund för att ta ut inkomstskatt i USA. De vet att CIA och vissa av USA-presidenter är ordentligt inblandade i handeln med droger i USA och på andra platser i världen. De vet att massförstörelsevapen inte var orsaken till att de invaderade Irak. De vet att de hundratals miljoner dollar och de hundratusentals vapen som Amerika har förlorat i Irak, avsiktligt hamnade i händerna på de olika militanta fraktionerna i det irakiska inbördeskriget. De vet att motivet för att invadera Afghanistan inte var att fånga Bin Laden, utan att återupprätta opiumproduktionen. De vet att Japans angrepp på Pearl Harbor inte var en oprovocerad aggression utan en konspiration för att dra in USA i andra världskriget. De vet att stora delar av den styrande eliten i olika länder som England och Amerika tillät judar att tjäna pengar på andra världskriget och att dessa finansiella krafter samarbetade med nazisterna. De vet att sionistorganisationerna arbetade tillsammans med nazisterna på att driva ut judarna från Europa. Att Hitler, som själv var halvjude, först började förfölja judar därför att han ville driva dem till Palestina. Folk vet faktiskt också att nästan allt det som sagts dem om andra världskriget, eller vilken del av världshistorien som helst för den delen huvudsakligen är lögn. Men när det gäller Förintelsen väljer många av någon konstig anledning att tro på den officiella historien.

Vilka tjänar på detta?

Varje gång man möter en social eller politisk fråga är det man första man skall undersöka vem eller vilka som tjänar på att det är som det är. Vi måste ignorera ord och framförda intentioner och titta enbart på nakna fakta: Vem tjänar på detta ekonomiskt och politiskt?

Den som har tjänat mest på den officiella synen på Förintelsen är sioniströrelsen. Fruktansvärda bilder av människor som är som vandrande skelett och nakna döda kroppar i staplade i högar lämnar ingen oberörd. Det är dock inte alltid sagt att det är judar som ligger i högarna. Många var polacker, romer och tyskar. Till och med kristna. Men genom att säga att alla var judar avlägsnar de allt motstånd emot sionisternas krav på en judisk stat i det Heliga Landet.

De som tjänade på det i andra hand var de allierade. Anklagelserna mot nazisterna tog fokus från de allierades egna krigsförbrytelser på ett icke förut prövat sätt. Bombandet av hundratusentals levande civila i Dresden, Hamburg och andra städer, som brändes ihjäl av eldstormarna i de allierades "strategiska bombningar." Att en miljon tyska krigsfångar svältes till döds av Eisenhower. Morden på 1.5 miljoner tyska civila  av de ryska trupperna. Våldtäkter på hundratusentals tyska kvinnor. Den etniska rensning som förekom mot miljoner tyskar i Tjeckoslovakien och andra länder i Östeuropa. Förstörelsen av 90% tysk civil infrastruktur. Minnet av alla dessa oerhörda brott undertrycktes aktivt genom att fokusera på de systematiska morden på 6 miljoner judar (siffran är ej verifierad) och ett industriellt användande av gaskammare av vilka inga finns kvar att beskåda.

Det system som tjänade på det i tredje hand var kommunismen. Vår styrande elit domineras ju av två förhärskande politiska system, höger och vänster, fascism och kommunism. Båda dessa system vill i sin förlängning skapa ett globalt politiskt och ekonomiskt mål, en ny världsordning. Att behöva anklaga fascismen för den judiska Förintelsen var ett bakslag propagandamässigt för högerfalangen, eftersom det var det samma som att lämna övertaget till kommunisterna och David Rockefeller.

Den minst synliga förmånstagaren är världens styrande elit som helhet. Judarna ute i världen har alltid varit det verktyg de föredrar för att kunna införa sina ondskefulla planer; orsaken är judarnas ovanliga brist på samvete när det gäller goyim (hedningar). Förintelsescenariot bistod oss med lockfåglar, judar 'att tycka synd om' och detta blev den judiska elitens ’beskyddande sköld.’ De behöver därför inte stå för sina egna brott mot mänskligheten, de skapade samtidigt ett nätverk gemensamt för judarna ute i världen. De kunde också dra fördel av sina bröder och systrar världen över, som var mer än villiga att hjälpa dem fly till Israel, varifrån de inte kan bli utlämnade till ett annat land. Detta förklarar i sin tur den oproportionerliga andel judar som förekommer inom den organiserade brottsligheten i världen, särskilt  i Israel och inom droghantering och trafficking. De tjänar även pengar på att frakta den tredje världens flyktingar över Medelhavet till Europa. Alla judiska intresseorganisationer som existerar internationellt förklarar också den stora förekomsten av judar i maktpositioner i de länder som har kommit längst på väg mot en ny världordning, som Förenta Staterna och Kanada.

Motivet
När en gärningsman utför ett brott, brukar det alltid finnas ett motiv, även om han påstår att han gjorde brottet utan personligt ansvar, ”upa.” Så var det även med nazisterna, de mördade folk utan att bry sig närmare om det och utan förklaring. Om vi tänker på det så får vi sällan någon bra förklaring av dem som talar, skriver och gör filmer om Förintelsen, och inte heller varför nazisterna fokuserade just på judar. Hitler skriver så här i Mein Kampf:

”När jag därför, för första gången, insåg att juden var den mest kallhjärtade, skamlöse och beräknande herren över den motbjudande ondskefulla trafik som förekom bland avskummet i storstaden, for det en kall rysning nerför ryggen på mig."

Nazister hade alltså också motiv och många olika sådana för att speciellt angripa judar. Hitlers tanke ovan var bara ett av dem. Deras omoral hänger i sig även idag; bara i Tel Aviv finns det mer än 80 000 prostituerade, de flesta dithämtade från Ryssland med randstater av judiska hallickar. Andra motiv kan vara den eviga guldkalven, att judar liksom i tredje riket sitter på stora förmögenheter. En tredje orsak kan vara att de flesta positioner av betydelse i förkrigstyskland innehades av judar. Detta fenomen kan vi även se i Sverige. Den mest betydelsefulle juden är naturligtvis Ulf Dinkelspiel, som ledde Sverige in i EU år 1994, i egenskap av europaminister. Han dök även upp i svensk TV före omröstningen till EMU för att påverka resultatet, men det kom av sig vid mordet på utrikesminister Anna Lindh. Ulf Dinkelspiel är en väldigt förmögen person som äger jättelika bolag och därvid kommer vi in på ett av de viktigaste skälen till att nazister hatade judar - monetarismen - och de tyska bankerna som ägdes av finansjudar från Tyskland, Europa i övrigt, och av judar i Förenta Staterna. Vi har nog alla sett vad dessa bankirer åstadkom i Tyskland på 1930-talet med valutan som fick köras i skottkärra till butikerna, värdelösa som de var. Ett liknande fall kan sägas inträffade under regeringen Bildt 1994-1998 då juden George Soros köpte upp så mycket svensk valuta att den svenska statsskulden växte Bildt upp över öronen och man var tillbaka på ruta ett, status quo. Så visst ger judarna oss skäl att avsky dem. Därmed inte sagt att jag är en nazist.

Pengar finns

Judar sitter på världens pengar. Det är därför vi måste bevittna negrer som spikar ihop likkistor åt sina barn och byar fulla med tsunamioffer. Pengar finns för att råda bot på sådana missförhållanden. Säg detta till snåljåparna i Världsbanken och Internationella Valutafonden som nota bene styrs av en jude, Paul Wolfowitz. Hela valutasystemet är uppfunnet och styrs av judar.

Av andra judar med negativ inverkan på medmänniskorna vill jag särskilt nämna Albert Einstein, Robert Oppenheimer och Henry Kissinger som gladeligt hade ställt en hink plutonium i mitt garage om de hade kommit åt. De flesta medmänniskor känner sig dock sårade på judarnas vägnar när jag säger detta och tycker det är rätt åt en ”nazist” om han ropar je blessé.

Underhållningsbranschen

Väl medveten om att det judiska samfundet använder sig av förintelsen, Hollywood och New York som guldkalvar (för att inte tala om Wall Street där man även kan beskåda en guldkalv i metall) måste jag dock få delge min syn på den amerikanska underhållningsbranschen. Det är värt att nämna att det inte bara är frågan om toppstyrning i Hollywood, utan skådespelarna själva är judar. Ett avskyvärt exempel är skådespelaren Woody Allen som gjorde ett offentligt uttalande om ”den horan Miriam (Maria) och oäktingen till snickare” (Jesus). Detta hat kommer från judarnas ’heliga böcker,’ Talmud och Kabbalah.

Andra kända judiska filmstjärnor är Sam Neill, Richard Gere (utan sockar som Einstein) Bruce Willis, Ed Asner, Bea Arthur, Gene Barry, Richard Benjamin, Kevin Costner, Lee J. Cobb, Richard Dreyfus, Ted Danson, Peter Falk (Columbo), Eddie Fisher, Harrison Ford, Betty Grable, Sharon Gless, Jennifer Grey, David Duchowny, Alicia Silverstone, Natalie Portman, Mandy Patinkin, Steven Segall, Dustin Hoffman, Monty Hall, Amy Irving, Jack Klugman, Leonard Nimoy, Ken Olin, Ron Perlman, George Segel, William Shatner, Peter Strauss, Rod Steiger, Jane Seymour, Debra Winger etc.

Bland underhållare märks också gitarristerna Frank Zappa, som sjunger om bögar och bestämt hävdar i en sång att ”de ödmjuka INTE skall besitta jorden,” tvärs emot vad Jesus har sagt. Bruce Springsteen hyllas som en All American Guitar Hero (helyllegrabb på gitarr) trots de få ackord han behärskar. Den åldrande superstjärnan Barbra Streisand har en tårdrypande video på youtube, där hon beskriver det judiska folkets långa vandring till New York, bland brinnande synagogor och sjuarmade ljusstakar får vi njuta till celeber judisk musik av Leonard Bernstein.

http://www.youtube.com/watch?v=OZAHNH2FT90

Sist men inte minst har vi gitarristen Bob Dylan (Robert Zimmerman), en underhållare av judisk börd som på sjuttiotalet  en gång lät döpa sig i Pat Boones swimmingpool i Kalifornien, men tröttnade på all den andliga krigföring som Pat ville utföra. Dylan återvände då till sina rötter och har under årens lopp bland annat donerat stora summor till staten Israel.

Sekulär religion

Den judiska (det är bara judar som räknas dit) förintelsen i dess moderna form är inte bara ett politiskt vapen utan också en sekulär religion. Med åren har denna religion i viss mån ersatt talmudismen som judarnas enande tro. Den har överstepräster som Elie Wiesel och Simon Wiesenthal, "heliga böcker"  som Anne Franks dagbok, tempel i form av muséer och till och med en organisation som är jämbördig med inkvisitionen: ADL och hennes oräkneliga systerorganisationer. Den kräver ersättningar ca 70 år efter det påstådda brottet av utländska banker och regeringar. Den judiska världskongressen  krävde i Sverige omskärelse för sina småpojkar på svenska sjukhus och den svenska regeringen gick med på det efter två dagar. Och förintelsen har religiösa högtider som till exempel Auschwitzdagen. Sist men icke minst har de dogmer: "Planen att döda alla europeiska judar, bruket av gaskammare och sex miljoner judiska offer."

Att tvivla på någon av dogmerna är helgerån och straffas hårt, och det får oanade konsekvenser i form av förlorat arbete och karriär, ekonomisk ruin, social isolering och även fängelsestraff förekommer. Det som gör förintelsen till ett sådant användbart förtrycksmedel för vår styrande elit är att det visar oss att det finns gränser för yttrandefriheten och "sanningar" som inte får ifrågasättas.

Mycket står på spel för den styrande eliten. Om den allmänna opinionen skulle svänga till fördel för de som vill berätta sanningen om historien, och en stor nog del av världens befolkning fick veta att de styrande har ljugit för dem i stor skala, så skulle detta innebära förbrukat förtroende för eliten. Hotet att bli stämplad som antisemit om man kritiserar judiska brott och judisk överhöghet skulle försvinna, samt det oerhörda inflytande sionisterna har över västliga länders media och politik. För närvarande väljer politiker och media att sila mygg och svälja kameler. Paradoxalt nog är det bekvämast så, för de vet att de kan komma undan med vad som helst så länge de har stöd från den judiska gruppen i landet. Men sanningen är ju ändå vårt viktigste rättesnöre, annars lever vi i en förljugen värld.

Den kristna verkligheten i den yttersta tiden

I nästan 2000 år har historien varit en ständig kamp mellan två grupper av människor: De som har tagit emot Jesus som Messias och de som förkastat Honom. De människor som accepterade Kristus blev det nya Israel, också kända som Kristus Församling på jorden. Den andra gruppen är judar och ickejudar som har förkastat Kristus. Den senare gruppen, jude eller ickejude, är Satans anhängare.

Den nya världsordningen når sin fullbordan när påven har lyckats ena världsreligionerna och man har lagstiftat om att inget samfund får säga att de har den exklusiva rätten till Gud. Det blir en lagstiftning som påbjuder att judendomens, kristendomens och islams gud är samma gud och det blir förbjudet att hävda att det bara finns en frälsningsväg, genom Jesus Kristus. Se Joh. 14:6. Men Gud beskyddar de sina.


Gå tillbaka till Svenska sidan