Ett Antal Uttalanden om Judar

 

AV TORBJÖRN JOHANSEN, EAEC, 2 FEBRUARI 2008

Ett vanligt misstag och en envis modern myt är att judar tillskrivs vara en ras. Detta är vetenskapligt vilseledande ur både fysisk och historiskt ståndpunkt. Undersökningar av antropologer har visat att judar inte på något sätt är likformade i sin fysiska karaktär och att de nästan alltid återspeglar de fysiska och mentala karaktäristika hos det folk som de lever bland -- Ett vanligt misstag och en envis myt, är beskrivningen av judarna som en ras! Det är vetenskapligt felaktigt, från både fysisk och historisk tradition.  (Collier's Encyclopedia, 1977, vol. 13, s. 50 och 573).

Judarna som ras – Den moderna antropologins rön visar oss, att i motsats till populära föreställningar så finns det ingen judisk ras. Antropocentriska mätningar i vissa judiska grupper i många hörn av världen indikerar att de skiljer sig i hög grad sinsemellan, när det gäller viktiga fysiska karaktäristika." (Encyclopedia Brittanica 1973) vol. 12, s. 1054).

Det är en vanlig föreställning som ofta verkar outplånlig fast bevisen talar annorlunda att judarna idag består av en ras, en homogen skara som är lätt att känna igen. Från den pågående debatten om judarnas tidiga historia och ursprung borde det stå helt klart att i deras väg till bildandet av folket och nationen har de redan assimilerat en mängd olika ting från människor som flyttat in i deras omgivning; de gifte in sig med andra människor  som konverterade till judendomen (mest kvinnor). Detta skedde i många ghetton och på många olika platser.

Därför finns det vissa olikheter i de ras- och genetiska attribut som vi finner i de judiska ghettona idag som undandrar sig all klassificering. Det blir en "enad motsägelse," som begrepp (många anser att judarna är ett 'fossilt folk'). Trots detta är människor beredda att acceptera dem som en distinkt ras. Detta låter sig göras därför att judar är märkbart annorlunda till utseendet jämfört med folken som bor i deras omgivning. Att många inte lika lätt kan identifieras som judar bortser man från, och det som är stereotypt för några, sträcks ut till att gälla alla judar – ett icke ovanligt fenomen. (Encyclopedia Judaica, Jerusalem 1971 vol. 3 s. 50).

En del teoretiker ser judar som en speciell ras, fast det inte har relevans vetenskapligt. (Encyclopedia Americana, 1986, vol. 16, p. 71).

http://devoted.to/truth

Bibeln säger:

"Jag (Jesus) känner din bedrövelse och din fattigdom – dock, du är rik! – och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga." (Upp. 3: 9)

Menachem Begin

Menachem Wolfovich Begin [hebr. : מְנַחֵם בְּגִין‎  ] (16 augusti 1913 – 9 mars 1992) var en israelisk politiker, vinnare av Nobels Fredspris och den förste premiärministern i Israel för Likud, i och med sionisternas bildande av staten Israel.

Ändå skulle Begins regering under åren som följde särskilt under hans andra period i ämbetet från och med 1981 återgå till en nationalistisk agenda då han främjade den omfattande expansionen av judiska bosättningar i de av Israel ockuperade områdena.

Kyrkofäderna och Martin Luther är upphovet sägs det till den antisemitism som judiska intressen försöker ta bort i våra skolor för att de skall införa sin egen form av rasism. De idéhistoriska rötterna till nazisternas folkmord, som alltid finns på judisk agenda, finner man dock inte i lutherska skrifter, utan i Amerika, Afrika och Armenien.


Utan att ha etablerat sig själv som en brinnande nationalistideolog, blev Begins första betydelsefulla "prestation" som premiärminister att förhandla på landet Israels vägnar i Camp David-samtalen med president Anwar Sadat från Egypten, då han godkände ett fullständigt tillbakadragande av de israeliska styrkorna ifrån Sinaihalvön, vilken därmed lämnades tillbaka till Egypten år 1978.

Som vedergällning för angrepp norrifrån bemyndigade Begin en begränsad insats i södra Libanon 1982, som snabbt eskalerade till totalt krig, och eftersom den israeliska inblandningen där blev djupare började Begin bli alltmer deprimerad och förtegen om styrkornas operationer i Libanon.

Fastän vördad av många israeler, kvarstår arvet från Begin som högst kontroversiellt och splittrande. Som ledare i terrorgruppen Irgun spelade Begin en central roll i judisk terrorverksamhet, som även riktades mot britterna i Palestina.

Det var då den israeliska militären under Sharon "tittade åt sidan" och israelerna släppte beväpnade libanesiska falangister från Beirut in i flyktinglägren Sabra och Shatila, där dessa mördade många civila med samtycke från Sharon, fast han kunde ha stoppat denna slakt.

King David Hotel

Sedan han frigetts från ett fängelse i Sovjetunionen reste Menachem Begin genast till Palestina. Upprörd över immigrationspolitiken i britternas koloni, hjälpte Begin till med organiserandet av Irgun, en dold terroriststyrka som hade målet att driva ut britterna ifrån Palestina och skapa förutsättningar för en judisk stat.

Sedan en nyhet om en massaker på 40 judar i Polen hade nått Begin, placerade denne tillsammans med Irgun ut sprängämnen litet varstans i King David Hotel, från källaren till översta våningen.

Då ringde Begin tre telefonsamtal, ett till hotellet, ett andra till det franska konsulatet och ett tredje till tidningen Palestine Post, tillsammans med en varning för att de snart skulle utlösa bomberna i King David Hotel 

Samtalen ignorerades, då den tjänstgörande engelske officeren inte trodde att Irgun kunde placera ut sprängladdningar mitt för näsan på ett brittiskt kommando. Officeren gjorde det klart för Begin i telefonen att man inte tänkte lämna hotellet utan svarade bara: "Vi tar inte order av judarna."


Premiärminister Menachem Begin

The AIPAC's Of This World

Judiska organisationer arbetar oförtrutet på att alla uppfattningar som de ogillar skall kriminaliseras i EU och även i USA. Den neokonservativa delen och sionistiska lobbyn har fått USA att starta ett krig i Irak och förbereder ett nytt mot Iran, vilket har gjort hela världen osäker.

Nynazisterna talar om ett Ultima Thule

   Nynazisterna talar om något de kallar Ultima Thule. För ett år sedan skrev en jude till mig från Uppsalatrakten och påstod att om vi lappar och lagar på den rostiga bil som heter judendom och kristendom så var det inget vidare. Nej han tyckte bättre om asa-tron med sitt mjöd och sitt Valhall. Men när vi fortsatte språkas via mail, förstod jag att han ändå var jude innerst inne, ty han ville inte bekänna att Jesus var Messias. Han förkastade även Bibelns idé om en himmel och ett helvete, och när jag ställde honom mot väggen i ett sista mail och lät honom förstå att det inte finns neutral plats att ställa sig på ifråga om Jesus så svarade han inte. Hur svårt är det inte för en rik man, som dessutom citerar Talmud, att komma in i Guds rike! Han var verkligen fattig som inte har Jesus.

Forum För Levande Historia

Heléne Lööw, överintendent på Forum för levande historia, menar att negativa åsikter om "enskilda judars makt eller agerande, inte behöver vara ett uttryck för fördomar." (Helene Lööw, Forum För Levande Historia i Kyrkans Tidning, 14 mars 2005).

Enligt Forum för Levande Historias undersökning "Antisemitism i Sverige", är detta ett ganska utbrett fenomen som man gärna vill få bukt med - men tänk om problemet ligger hos judarna själva?

 

Av svenskarna har 5 % en typisk antisemitisk hållning och bland vuxna utlänningar är det 11 %. Bland muslimer 39 %, medan svenska folket har en ambivalent inställning till judar. De instämmer även upp till 9 % , fullständigt eller delvis, i påståendet att så länge staten Israel finns kvar kan vi inte få någon varaktig fred i världen.

Jonas De Geers beskrivning av "Forum för Levande Historia"

Den så kallade Förintelsekonferensen resulterade i en statlig myndighet som kallas "Forum För Levande Historia," och har till uppgift att indoktrinera alla ungdomar med en judeocentrisk världsbild, att kollektivt skuldbelägga dem, och bryta ned deras tro på en nationell tillhörighet samt införa idéer om globalism, bekämpa "rasism," och vidare "antisemitism" som det heter. Notera att judar inte omfattas av det generella begreppet "rasism," utan skall också i detta avseende vara i en kategori för sig. I en av perioderna hölls konferensen som ett årligt evenemang makabert nog kallad Folkmordskonferens. 

Luften gick emellertid ur tillställningen för några år sedan komiskt nog efter att Israels ambassadör i Sverige, Zvi Mazel, gått lös på inredningen vid detta jippos öppnande på Historiska Muséum.  

För detta tilltag fick den folkilskne lille mannen Zvi helhjärtat stöd av sin regering. Om en hög israelisk diplomat kan bete sig så (att välta mikrofoner med stativ ned i vattnet och sätta livet på spel för en polisman som stod i vägen när han rasade iväg ut) och med sin regerings eftertryckliga stöd, så kan man tänka sig hur den judiska statens soldater far fram på ockuperad mark eller hur dess säkerhetstjänst opererar i hela världen. Den som inte förstår de ledande judiska organisationernas enorma makt och inflytande i dagens värld kan inte förstå vår tids politiska händelser (Jonas De Geer).

Rasismen i judendomen

"I grunden kan den drivande kraften bakom allt rasistiskt beteende spåras till Satan och hans avsikt att erövra planeten jorden och bli dess andliga och fysiska diktator. Varje seriös kristen student i historia kan se att Satan i många århundraden försökt nå sitt mål genom att utveckla imperier, och att han genom krig och erövringar har försökt upprätta en global regering. Då det misslyckades gjorde han under konung Salomos tid Abrahams ättlingar till mål. Genom att utnyttja löftet om en messias från Gud har Satan förvrängt deras undervisning och satt de talmudiska och kabbalistiska judarna i sinnet att de genom gärningar kan skapa en messiansk era med sig själva i rollen som en styrande elit över alla andra skapelser som bor på Planeten Jorden.

Vid denna tid kommer många pastorer och evangelister (men inte alla) att upptäcka det fruktansvärda misstag de har gjort, men skadan har redan skett och de kan inte leva om sina liv. Det blir DEN STORA ÅNGERDAGEN." (John S. Torell).

Nationalstaten

Gud skapade världen var den tänkt för nationalstaten, inte globalismen. Det var därför Han ändrade människornas språk vid resandet av Babels torn, så att de inte förstod varandra utan måste sluta bygga på tornet i Babylon. Det var judarna som förde vidare dyrkan av "Himmelens Drottning" (Semirami) och senare spred detta gift vidare genom Kabbalan som är ockultism och judarna gjorde därför "det som ont var i Herrens ögon."

Vi läser:

1.Och hela jorden hade enahanda tungomål och talade på enahanda sätt.

2. Men när de bröto upp och drogo österut, funno de en lågslätt i Sinears land och bosatte sig där.

3. Och de sade till varandra: »Kom, låt oss slå tegel och bränna det.» Och teglet begagnade de såsom sten, och såsom murbruk begagnade de jordbeck.

4. Och de sade: »Kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen, och så göra oss ett namn; vi kunde eljest bliva kringspridda över hela jorden.»

5. Då steg HERREN ned för att se staden och tornet som människobarnen byggde.

6. Och HERREN sade: »Se, de äro ett enda folk och hava alla enahanda tungomål, och detta är deras första tilltag; härefter skall intet bliva dem omöjligt, vad de än besluta att göra.

7. Välan, låt oss stiga dit ned och förbistra deras tungomål, så att den ene icke förstår den andres tungomål.»

8. Och så spridde HERREN dem därifrån ut över hela jorden, så att de måste upphöra att bygga på staden.

9. Därav fick den namnet Babel, eftersom HERREN där förbistrade[1] hela jordens tungomål; därifrån spridde ock HERREN ut dem över hela jorden ( 1 Mos.11:1-9).

Det betyder att vi inte skall bygga några imperier och få det bra på andras bekostnad och inte heller bör vi skapa några system för att införa några diktaturer, eftersom det bara slutar i elände – människan är ju av naturen ond, sägs det i Bibeln. Vi släpar på vår synd från Adam.

   Det är just vad judarna i världen försöker göra – skapa ett världsrike med Antikrist som messias. "De tror att de skapar en himmel," sade förre israeliske statsministern Shimon Perez en gång om ortodoxa rabbiner och sade vidare "men istället skapar de ett helvete på jorden." De vill lägga hela mänskligheten under sig och tror sig bara göra gott med det. Det är deras raison d'etre.

De är hela mänsklighetens fiender, därför att de alltid vill hindra oss från att förkunna evangelium, se 1 Tess. 2:14-16.

Judarna tänker bara på sig själva. De skall också få Guds straff för det. Ja, varje man eller kvinna som inte tillber Gud genom Herren Jesus Kristus som är Messias, kommer att tillbedja Antikrist när han kommer. I det nya förbundet är Jesus och alla människor parter. Vi är alla Abrahams arvtagare och allt hänger på om vi lämnar våra liv till Jesus eller ej.

Är du frälst?

Om inte, överlåt nu ditt liv till Jesus.  Han kallas Issa eller Jeshua beroende på om du är arab eller jude. Evangelisten Lukas var grek och kallade Jesus för Kristus. Även alla andra folk är välkomna till Jesus.  En plats finns beredd för dig i himlen, min vän. Missa inte denna chans!

Jag tror på det som står i söndagsskolesången:

Jesus älskar alla barnen, alla barnen på vår jord.

Röd och gul och vit och svart gör detsamma har han sagt

Jesus älskar alla barnen på vår jord."

Judar tål inte kritik

Om man kritiserar judarna skriker de ANTISEMITISM i högan sky. Varför skriks det inte lika mycket när man kritiserar svenskar, norrmän eller något annat folk?

Och varför hatar de Jesus?

Paulus, hedningarnas apostel, fick enligt 2 Kor. 11:24-25 fick 40 piskrapp, på ett när, av judarna och han blev stenad av dem en gång. Utöver det försökte de mörda honom ett antal gånger, bland annat genom en konspiration mellan 40 män som låg i bakhåll. Det står mer att läsa om detta i Apostlagärningarna i Nya Testamentet.

Livets Ord och en del pingstförsamlingar predikar i dag att vi kristna till varje pris måste låta bli att ifrågasätta judisk politik, att staten Israel måste skyddas. Om man inte gör det kommer Guds straffdom först över Amerika, det land där judarnas befolkning är som störst om man inte räknar in Israel och sedan över alla som inte är kristna sionister.

Inte heller kan Israel klara sig militärt om inte USA förser dem med vapen, och sätter press på dess grannländer och utkämpar krig på deras vägnar ibland, som angreppet på Irak 2003. Detta bedrägeri inom västvärldens kristna kyrka kommer att fortgå tills

Paulus brev till romarna

I Rom. 1:16 skriver Paulus: "jag blyges icke för evangelium; ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först och främst för juden, så ock för greken."

Reaktionen blev ofta tystnad från politiskt håll   

Under andra världskriget var svenskarna för tysta emot Hitler-Tyskland anses det. Det var Vilhelm Moberg, Karl Gerhard och den orädde redaktören för Göteborgs Handels och Sjöfarts Tidningsom stod upp mot nazismen under andra världskriget och Raoul Wallenberg förstås. Våra fäder hade inte mycket till övers för judar.

Den dåvarande utrikesministern Östen Undén valde att "dölja" affären Wallenberg för oss och det gillade inte Moberg. Undén drev Wallenbergfallet uruselt i sina försök till dialog med judarna i Sovjetunionen.

"Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget," ASEA, prydde baksidans färgtryck på denna 'Svenska Turistföreningens Årsskrift' redan år 1921 med två hakkors, se bild. Det var ganska populärt i Sverige att tycka om Adolf Hitler mellan 1920 fram till 1933.

Israel är inte en demokratisk stat

Ultrasionisten John Hagee skriver i sin bok In Defense of Israel:

"Israel är en pluralistisk demokrati med respekt för mänskliga rättigheter, som förser den arabiska befolkningen med icke förut skådad rättsskipning."

 

Verkligheten:

"För något år sedan stoppades en palestinsk kvinna i en israelisk vägspärr, och när soldaten såg att hon hade handlat, tog han upp tvättmedlet ur hennes kasse och tvingade henne att dricka det." (SVT TEXT 2005).

Är det demokrati?

Transfer

Så fort de judiska ledarna kommit till Israel på och påbörjat arbetet att administrera judestaten genom bedrägerier, lögner och mord på palestinier, kunde judarna flytta tillbaka till Kanaan (Palestina). När ett tillräckligt stort antal judar, nu sionister, hade anlänt dit angrep de palestinierna och kunde upprätta staten Israel med våld år 1948 (John S.Torell).

Transfer eller förvisning av palestinierna, betyder att kasta ut palestinierna ur Israel; mer grundläggande rör det sig om att stänga inne judar. Detta eviga krig mot araber är en konsekvens av ghettots hat och rädsla för "massorna av gojer utanför." På så sätt har judarna skapat en egen golem, en påhittad jätte – sionismen.

Det judiska habitus (det tankemönster som präglar beteendet) tas tillvara om än den  gamla, ortodoxa läran förkastas. Sionismen har rests på gamla grundvalar och Israel håller på att bli det största ghettot i historien – men ett mäktigt ghetto, som driver sin egen politik för att uppnå en regional dominans i Mellanöstern. Men de gör bara jobbet lättare för sin herre och mästare, Beelsebul (Baal; är lika med Satan).

Sedan sioniststaten bildades har judisk religion i hög grad lagt de flesta messianska föreställningarna åt sidan så som man finner dem i "klassisk" judendom. Man ser inte längre exilen som ett gudomligt straff och utmaning, istället ser man en annan, speciell sorts messianism. Det finns till en viss grad täckning för att säga att makt, till syvende och sist vapenmakt, har tagit Guds plats så att sekulär politik skall fullfölja det som Gud inte klarade, enligt judendomen". Och den internationella judendomen blir så dominerad av det vi kallar religionsersättning, eller en totalitär ideologi.

Det är inte rumsrent att jämföra, men det är dessvärre mycket som stämmer om man jämför Israel med fördrivandet av polackerna under andra världskriget. Palestinierna behöver självklart ej vara rädda för något "industriellt" folkmord. För polackerna var det en fördrivning som väntade, efter en period som billig arbetskraftreserv för ett folktyskt (israeliskt) Polen (Palestina). Varför skall man då lägga beslag på gamla tyska (judiska) platser som exempelvis det område i Berlin där man placerat ut stora betongblock? Tror Israel att tyskarna är så förtjusta i att komma ihåg den nazistiska förintelsen? Eller tror man att amerikanerna tycker om att judarna försöker tvinga på USA en ny statsreligion i New York? Det judiska etablissemanget som förvaltar amerikansk förintelsehistoria är lika goda förintelseförnekare som alla andra, man har ju medvetet retuscherat bort sina bröder i gaskamrarna; som exempelvis romerna (zigenarna) ur sina mångbandade uppslagsverk, filmer, och olika museer både i New York, Berlin och här hemma.

Det har varit lätt att slå över i förtvivlan mot sionismen i sig, mot israeliska torterare, mot krigsförbrytaren Ariel Sharon. Men bara fördömande är inte någon lösning. Inte ens om man fördömer Sharon, som många gjort, och sionismen. Sharon var lika mycket en vald ledare som Arafat; de som tror att Olmert eller Netanyahu kommer att göra ett bättre jobb än Sharon har förstått mycket litet av israelisk politik. Nu måste judisk historia och politik fram till öppen diskussion, och den mörkläggning till vilken nazismen och även sionismen har ömsesidigt bidragit till att diskuteras fritt.

Bara på detta sätt kan man uppnå lösningar med bättre grund än det s.k. Osloavtalet. Att hålla fast vid oändliga förhandlingar mellan judar och palestinier är ett smidigt sätt att slippa undan ansvar i den nuvarande situationen. Palestinierna måste hela tiden betala priset. Något bidrag till judisk frigörelse är det inte heller. Snarare tvärtom.

Det finns palestinier vars släkt har bott i Palestina sedan 1200-talet. När palestinierna försökte komma tillbaka till sina bostäder efter kriget 1948, möttes de av israeler som hade konfiskerat deras hus och egendom, och de fick återvända tomhänta till lägren.

Den sionistiska lobbyn i USA

Den nuvarande staten Israel kan inte existera på egen hand, den behöver tillförsel av ett högt antal miljarder dollar per år, vilket sker genom stöld och bedrägeri från det amerikanska folket. För att folk i USA inte skall upptäcka sanningen, skapades ännu ett fenomen, "KRISTEN SIONISM," en tro som går ut på att stödja sionistiska judar så de kan flytta till Israel. Och det är främst judar från öststaterna och Ryssland som skall hjälpas till Israel, för att påskynda att Jesus kommer tillbaka.

Judar skall man inte predika evangelium för som Petrus, Paulus och andra apostlar gjorde när de gick härnere, ty judarna har ett eget sätt att uppnå frälsning på tycker de kristna sionisterna, fast det inte står så i Bibeln. Judarna anser sig vara Abrahams ättlingar (Läs Joh. 8:44 hela kapitlet och Matteus kapitel 23 så får du se vad Jesus säger om detta. John Darby och Cyrus Scofield uppfann den kristna sionismen i förr förra seklet och införde idén i den amerikanska kristna genom en bluffbibel, Scofields Referens-Bibel, där Scofield i en sidokolumn predikade sin egen agenda.  

Evangelium till hela världen

 "Jag blyges icke för evangelium; ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först och främst för juden, så ock för greken", sade aposteln Paulus (Rom.1:16).

Lukas var den ende av de fyra evangelisterna som var grek. De övriga var antingen judar och araméer. Vissa var före detta skökor och skatteindrivare.

Att evangelium är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, "först och främst för juden' betyder inte att judar har företräde till Gud, utan att Jesus kom till dem först, men de tog inte emot honom, se Joh. 1:11. Och vad var det för språk Jesus talade på korset, Mark. 15:24? Någon som vet?

Jesus gav upp andan.

Då rämnade förlåten i det judiska templet (Mark. 15:37-38).

Kristus talade efter sin uppståndelse med två lärjungar som var på väg till en liten by som hette Emmaus:

I Psalm 106 finns en bra beskrivning av israeliternas avfall:

De tjänade deras avgudar, och dessa blevo dem till en snara. Och de offrade sina sina söner och döttrar till offer åt onda andar. Ja, de utgöto oskyldigt blod, sina söner och döttrars blod ".De gjorde en kalv vid Horeb -- De glömde Gud".

Abraham var inte jude. Han var en "kringvandrande aramé" (se 5 Mos. 26:5)

Jesus använder sig av vanliga människor

"Och han sade till dem: »Det är så skrivet, att Messias skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att bättring till syndernas förlåtelse i hans namn skulle predikas bland alla folk, och först i Jerusalem." (Luk. 24:46-47.)

Paulus tog med sig evangeliet till romarna och i brevet till dem säger han bland annat

Att Gud inte har något anseende till personen. Han är inte en rasist, utan inför Gud är alla lika, jude eller grek. Detta budskap spreds vid Paulus missionsresor, men också genom Guds andra medarbetare. Från romarriket spreds evangelium över Europa, till Norden kom det med Ansgar till Birka på 800-talet. Via Storbritannien gick det senare till Nordamerika med båten MAYFLOWER och puritanerna. Till Fjärran Östern kom det vidare med missionärer från Europa och USA, som spred budskapet om Jesus i Kina och Japan.

Nu i TV-åldern sprids det med satelliter till varje hörn av världen. Bibeln säger att när dessa uppgifter är klara, skall Kristus, judarnas konung och folkens Messias komma åter till oss på planeten Jorden. Men först kommer det en svår tid, Matt. 24:21 då en judisk homosexuell galning som Jesus kallar Förödelsens Styggelse och Bibeln kallar Fördärvets man, den Laglöse och Syndens Människa. (2 Tess. 2: 1-12)

Strax efter den tidens vedermöda skall "Människosonens tecken visa sig på himlen" och änglar skall församla de som tror på honom.

Jesus sade: Till en dom har jag kommit i denna världen, för att de som inte ser skall bli seende, och de som ser skall bli blinda.

Och när några av fariséerna som var med honom, hörde detta,

sade de till honom: Är också vi blinda?

Jesus sade till dem:

Vore ni blinda, så hade ni ingen synd, men nu säger ni: Vi ser,

därför står er synd kvar.

"Sverige har varit ett land som präglats av en officiell kristen tro men vi lever numera i en mycket kristendomsfientlig kultur. I urkyrkan fanns det apologeter som försvarade den kristna tron mot angrepp både från judiskt och grekiskt håll. Idag är vi i ett minst lika kritiskt skede."

(David Högfeldt i Världen Idag, en sionistisk tidning. Revelation by the Method.)

Från Bibeln 1917

"Nu förnimmer jag i sanning, att 'Gud icke har anseende till personen,' utan att den som fruktar honom och övar rättfärdighet, han tages emot av honom, vilket folk han än må tillhöra." (Apg. 10: 34-35)

"-- talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft." (1 Kor. 1: 18)

"Icke däri består kärleken, att vi hava älskat Gud, utan däri, att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. (1 Joh. 4: 10)

"I haven icke utvalt mig, utan jag har utvalt eder". (Joh. 15: 16)

" -- men Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss, medan vi ännu voro syndare. (Rom. 5: 8)

VI ÄLSKAR HONOM DÄRFÖR ATT HAN HAR FÖRST ÄLSKAT OSS!


Gå tillbaka till Svenska sidan