Domprost Bonnier står fast vid hädisk utställning

 Sammanställning av Toby Johansen EAEC, 2008-12-12

Den judiske domprosten Åke Bonnier försvarar ivrigt en hädisk utställning i Stockholm. Han sitter även i den s.k. Jesusmanifestationens ledningsgrupp, men ser inte det som något problem.

”Jesusmanifestationen” hölls i Stockholm den 3 maj i år. Förberedelserna inför nästa manifestation pågår och nyligen gick även Stockholms nya domprost, Åke Bonnier, in i den ansvariga ledningsgruppen. Utställningen Uppenbar(a)t rimmar illa med hela idén om Jesusmanifestationen, säger Åke Bonniers företrädare Hakon Långström.

Nu försvarar Bonnier en utställning som bland andra innehåller en bild på Jesus på korset med Mimmi Pigg-huvud och med en kvinnas nakna kropp. Trots att man tog bort de grövsta bilderna före utställningen fanns flera av dessa kritiserade bilder kvar på denna. Man visade även den bok där också de värsta bilderna fanns med. Denna bok såldes även på utställningen.

Domprost Åke Bonniers företrädare Hakon Långström stod i första ledet vid vårens Jesusmanifestation. Ett år tidigare hade han lämnat sin tjänst i protest mot Svenska kyrkans stöd till utställningen ”Uppenbar(a)t”. Trots det gick Svenska kyrkan in för att delfinansiera utställningen med stöd av biskop Caroline Krook.

När Hakon Långström nyligen publicerade sina memoarer framförde han kritik mot biskopens agerande kring utställningen. Detta ogillades av Åke Bonnier som svarade med att tillrättavisa Långström i en debattartikel i Kyrkans tidning. Där sades det att biskopen visat på ”mod och en bred kultursyn.” Bonnier betonar att manifestationen behöver fokusera på ”det positiva.”

Skall du inte ta avstånd från den Kristusbild som framställs i Uppenbar(a)t?

”Svaret är nej. Jag har ju stått och firat gudstjänst vid den här utställningen, jag har försvarat den och jag står för den.” Angående Jesusmanifestationen säger han att olika kyrkor med olika Jesusbilder får glädjas tillsammans i respekt för att vi är olika.

”Jesusmanifestationen är inte emot andra religioner, inte mot Ecce Homo, inte emot Uppenbar(a)t, tycker Åke Bonnier.

”Men om man börjar säga att vi skall ha en ren Jesusbild eller en ren kristendom då tycker jag att man använder ett språk som är ohållbart.”

Detta uttalande är inte förvånansvärt för att komma från en jude. Eller skall vi drista oss till att kalla honom krypto-jude?


Gå tillbaka till Svenska sidan