DET KOMMER INTE ATT BLI FRED PÅ JORDEN ÄN

Av Toby Johansen EAEC 2009-01-28

Det kommer inte att bli fred på jorden. Inte än. Efter varje nytt krig och konflikt kommer kampen mot ondskans makter fortsätta tills Jesus kommer åter och freden sänker sig in i djupet av människornas hjärtan.

Många kan inte tro att Gud har omsorg om oss på grund av allt ont här i världen. Men Gud vill inte göra oss något ont. Det är mänskligheten som skadar sig själv genom att den vill ha kvar sin syndiga natur. Låt oss inte klandra Gud som ständigt önskar att förändra människans natur så att hon gör Guds vilja. Nej, det onda kommer från Satan som är vår själafiende.

Kristus Vår Herre har inget anseende till personen. Han tar emot alla, svarta och vita, judar och palestinier, rika och fattiga. Var vi än finns välver sig samma himmel över våra huvuden. Överallt härskar samme Skapare. Alla länder och individer är likvärdiga inför honom. Han kommer till alla som inbjuder honom att komma.

“...en människa ser på det som är för ögonen men HERREN ser till hjärtat." (1 Sam. 16:7)

Det är faktiskt onda människor med syndig natur som gör denna världen så osäker. Exempelvis Robert Oppenheimer och hans judiska forskarkumpaner som tillsammans med forna nazister gjorde 1950-talet osäkert. Det förde med sig också Israels stöld av atombombshemligheter och uppförandet av Dimona, en anläggning som grävdes ner tre våningar i marken för att de känsliga understa våningarna skulle undgå upptäckt av vapeninspektörerna.

Moderna typer av dessa kärnvapen tänker man i dag använda mot Iran för att slå ut deras anläggningar för, enligt deras uppgift, fredligt användande av kärnbränsle. Israel är fullt beredda att förgifta regionen för att till varje pris hålla kvar den jordbit som var palestiniernas i mer än tusen år, men som de roffat åt sig genom list och folkmord.

Det är något allvarligt fel med de som sägs vara judar, men inte är det, utan khazariska konvertiter. Tyskland är inte det första landet i världshistorien som kastat ut judarna. De hade ju skaffat sig enorma förmögenheter och prominenta positioner på tyskarnas bekostnad. De judiska bankmännen finansierade de båda världskrigen och sionismen. Svaret på varför allt detta har hänt får vi i Guds eget Ord, Bibeln, där det står om judarna att de är:

”...misshagliga för Gud och fiender till alla människor”. (1 Tess. 2: 15)


Gå tillbaka till Svenska sidan