Den liberala teologin i Tyskland

AV TORBJÖRN JOHANSEN EAEC DEN 18 APRIL 2008

Den liberala tyska teologin växte fram på 1800-talet samtidigt som tron på Darwin, den historiska och den vetenskapliga världsbilden. Vetenskapen sysslade med "varandeomdömen," uttalanden om livets ideella värden; som inte var betingade av bestämda historiska fakta. Problemet bestod i hur det var möjligt att bevara tron! Vilket man inte lyckades med.

"Efter förmåga" sökte man anpassa kristendomen till den moderna människans värld – utvecklingslära och framstegstro, som tog sin början redan under 'upplysningstiden' på 1700-talet) kunde här uppträda i kristen klädedräkt. Inom denna teologi, var kritik av Bibeln, både det Gamla och det Nya Testamentet godkänd. Här fanns även många av de teologer som kallas liberalteologer, av vilka Adolf von Harnack, som omformade kristendomen till liberal idealism, är mest känd.

Man förkunnade även så småningom att Jesus var arier. Detta beredde vägen för nationalsocialimen.

Behjälplig till detta kom Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) in i bilden. Denne var influerad av filosoferna Schopenhauer, Wagner och som många andra vid denna tid; Charles Darwin. Nietzsche är

mest känd för sin idé om Övermänniskan ("det blonda vilddjuret") och kristendomens belackare samt vedersakare; ett av hans mest berömda citat är "Gud är död." (I Så talade Zarathustra). Han förordade en estetisk kultur som ersättning för den kristna självuppoffringens moral, och lanserade istället olika grekiska ideal från antiken.

Nietzsche lärde felaktigt att vetenskapen var människans räddning från religionen. Han betraktas som grundare av nihilismen och definierade viljan som en "vilja till makt." Hans filosofi blev på modet under slutet av hans levnad, vilken fick sin kulmen i Nazi-Tyskland. Han var även en viktig influens för Max Weber, Sigmund Freud (som i "fraud" = bedrägeri) Wittgenstein, Derrida, Lyotard, Sartre och Foucald. Själv slutade Nietzsche sina dagar som sinnessjuk.

De liberala teologerna trodde inte att hela Bibeln var sann; att Kristus var en vanlig människa, osv, och detta fick fruktansvärda konsekvenser. Många av dem var dessutom judar. Så kan det gå, när man förfalskar Bibeln.


Gå tillbaka till Svenska sidan