Biskopar fruktar Gud mindre än omvärlden

Toby Johansen EAEC, 2008-12-09

Stockholms domprost Hakon Långström, som var en av förgrundsfigurerna i förra årets Jesusmanifestation, avgick i oktober 2006 som protest mot att hans biskop Caroline Krook ville ge 400 000 kr till en blasfemisk fotoutställning som framställde Kristus som maffiaboss och en naken kvinna i Musse Pigg-mask framför korset.

Krook har deklarerat sitt stöd för att homosexuella par skall få möjlighet att vigas kyrkligt. Hon har motiverat sitt ställningstagande med att Bibelns författare, och i synnerhet Paulus, enligt hennes tolkning inte kände till det vi idag benämner genuin homosexualitet. Krook invigningstalade på Stockholm Pride-festival 2004, där hon deklarerade att hon vill medverka till ett könsneutralt äktenskap som skall kunna välsignas i kyrkan.

I sin bok "Ljusår och mörkrum" beskrev Håkon Långström biskopens vrede när domprosten uttryckte sin skepsis inför sponsringen av den hädiska utställningen. ”Jag förstår att det som utlöst denna våldsamma vrede är att jag med medarbetarskaran bakom mig sagt nej till medverkan i fotoutställningen”, skriver han i boken.

Under årets Pride-festival, med temat ”svensk synd bryter gränser”, var Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd med bland talarna. Ärkebiskopen och Svenska kyrkan fick trängas bland seminarier som förespråkade sadomasochism, mansprostitution (som ofta inkluderar unga pojkar) och grov, människoförnedrande porr.

Ärkebiskop Wejryd låg även bakom inbjudan till häxan Starhawk, som var en av de stora huvudattraktionerna under den interreligiösa miljöceremonin i Uppsala domkyrka alldeles nyligen. Och nu i november medverkade två biskopar emeritus, Bengt Wadensjö och Martin Lönnebo (frimurare) i en konferens om andlighet i Nacka församling, Svenska kyrkan. Stefan Gustafsson, generalsekreterare i Evangeliska Alliansen, skrev i en artikel i torsdags om hur seminarierna präglas av österländsk mystik och västerländsk ockultism.

Sveriges biskopars villighet att förknippas med New age, Jesus-förnedring och promiskuitet, skall ställas mot det faktum att Svenska kyrkan och biskop Caroline Krook tackade nej till att medverka i den ekumeniska Jesus-manifestationen förra sommaren. Det skall också jämföras med biskoparnas frånvaro (Gunnar Weman undantagen) under de senaste årens allkristna Bevara äktenskapet-kampanj.

Samma biskopar som inte vågar förknippas med Jesu namn, som inte vill kännas vid Bibelns äktenskapssyn och som blygs för evangeliets övernaturliga sida, skäms inte det minsta för att associeras med Jesus-förnedring, promiskuitet, ockultism eller häxor. Biskoparna borde både skämmas och visa kurage för motsatta saker.

Till sist: Om denna Jesus-fientliga inställning från Svenska kyrkans ledning skulle komma att prägla nästa års Jesus-manifestation, vore det alldeles förödande. Då skulle inte längre Jesus stå i centrum,  entusiasmen skulle ta slut och folket skulle försvinna helt från evenemanget. För domprost Åke Bonnier tror väl inte att en ny Ecce homo-utställning är det som kommer att dra kristna till Stockholm nästa sommar? Domprosten Bonnier är en sekulär jude utan några kristna bevekelsegrunder…


Gå tillbaka till Svenska sidan