BENNY HINNS FALL:
SOM I EN SÅPOPERA

AV JAN LILLEBY
Översättning: Toby Johansen

Det som har skett de senare åren med Benny Hinns fall, visar oss på ett tydligt sätt vilken falskhet, svindel och manipulation som Ulf Ekman och trosrörelsen drivs av. De har underlåtit att redovisa vissa viktiga fakta för den skandinaviska kristenheten, speciellt för sina egna församlingsmedlemmar. Man har helt enkelt tystat ner Hinns grova fall och kriminella handlingar och lagt locket på.  Inte bara det: Ulf Ekman låter dörren stå på vid gavel för Hinn i Sverige, vilket visade sig vid kampanjen i Uppsala sommaren 2003.

Hur länge skall Ekman och hans robottidning Magazinet (och Världen Idag) dölja sanningen för norska och svenska kristna?

Skall Ekman också i framtiden, om inte Hinn hamnar i fängelse, även i fortsättningen släppa denna galning lös på intet ont anande kristna?

Sektledare är kända för just sådana slipade vägar till framgång som Ulf Ekman och hans Livets ord-församling demonstrerar genom att de beskyddar en sådan som Benny Hinn när han släpps lös med all sin spiritism, ockultism och heresi på svenska och norska kristna kampanjer. Hinns handlingar liknar det som avslöjades i ett TV-program från norsk TV 1 februari 2004 om grova forbrytelser i en stor Jehovas Vittnen-församling då man beskyddade en förövare från att bli tagen av polisen för pedofili mot en pojke. Och nu måste pojken, som numera är äldre, sitta med på deras möten och uppleva att den man som var skyldig till övergreppet står och håller bibelstudier från estraden. TV-reportaget visar hur JV-ledare hele tiden drar sig undan TV-reporterns frågor.

Samma hållning i USA: En avhoppare från JV har bildat en organisation för att hjälpa de som har blivit utsatta för övergrepp av personer inom JV. Över 6000 brott är anmälda och registrerade. Trots detta skyddar JV-ledarna förbrytarna mot rättsliga efterspel, behåller dem som medlemmar i sekten - samtidigt som de fryser ut offren!  Satans galenskap kallas sådant. Samma hållning og anda visar nu Ekman: Rättegången mot Hinn skall tigas ihjäl, och vi kristna får inte alls veta vad som hänt. Det är på sin plats att nämna  fiskomslaget Norge Idag, som som tiger och samtycker med Magazinet och Hinn i en så allvarlig sak.

Jag uppmanar alla som abonnerar på dessa ”tidningar” att ringa  eller mejla redaktionerna och kräva en förklaring på detta! Det skall bli intressant att läsa vad de svarar, i den mån de över huvud taget svarar.

BENNY HINN, KATOLICISMENS LYDIGE SPRINGPOJKE

Detta blir ingen trevlig läsning. Innan vi ser på Hinns avfall från den kristna tron och hans praktisering av spiritism och kontakt med de döda inom kristendomens ram, samt hans knarkkriminalitet, så kommer vi att upptäcka att han varit Roms springpojke i flera ting. Av pingströrelsen i Italien, där han är förvisad för alltid, karakteriseras han som en katolsk mystiker och ockultist som leder folk in på vägen mot katolicismen.

Italienska pingstvänner vägrar att stå bakom hans Romkampanj år 1996, som för övrigt var sponsrad av utbrytargrupper från pingst. Till och med de Hinn-vänliga utbrytarna blev forfärade när Hinn inte så mycket som öppnade Bibeln i det första mötet i konferensen.  Den andra kvällen i kampanjen vägrade tolken att översätta Hinns positiva uttalanden om påvekyrkan, och kören vägrade sjunga! Dessa fristående pingstvänner skrev under ett avtal om att inte mer invitera Hinn til möten i Italien. Detta kom stora delar av pingstvänner och karismatiker i flera världsdelar till kännedom.

Visste Ulf Ekman om detta, - han som ju nu börjar närma sig Rom mer och mer? (se min artikel om "Ulf Ekman tror han skal være døperen Johannes", om Ekman som ekumeniker).

Trots att de italienska pingstvännerna avvisade Benny Hinn, mottogs han av pingstledarna i Australien 1997 - där Hinn ännu en gång talade positivt om den romersk-katolska kyrkan och påven. Han berättade där om sitt möte med kardinal Sin på Fillippinerna, som hade lovat Hinn att stötta kampanjen om Hinn lovade att inte uppmana åhörarna att stå kvar i den katolska kyrkan. Det allra mest chockerande var att inte någon av de australiensiska pingstledarna påtalade Hinns hästhandel med katolska kyrkan. Året efter, 1998, höll han ett Helande Korståg på Nya Zealand efter en inbjudan från pingstvännerna där.  Denna pro-katolska hållning sägs han ha ärvt från Kathryn Kuhlman. Hinn tror att den katolska läran kommer från Gud. Kan denna pro-katolska ande ha smittat Ekman? Det ser så ut!

Wayne Hughes, ledare för pingstvännerna i New Zealand, gjordes uppmärksam på Hinns spiritism och kontakt med de döda i februari 1998, men ändå fortsatte han att stödja Hinn, trots att han inte tyckte han gjorde rätt! Ledare klarar allså inte av att hejda sig, trots att de erkänt sig tro på Hinns spiritistiska avfall från kristendomen.  Har Ulf Ekman gjort samma sak?  Det finns anledning att fråga sig det, eftersom tystnaden kring Hinn från Livets Ords sida är öronbedövande!

BENNY HINNS KONTAKT MED SINA DÖDA PREDIKANTFÖREBILDER

Mellan senhösten 1997 (fast han påbörjade detta år 1991) och tills nu, har det flera gånger bevisats att Hinn besökt Kathryn Kuhlmans og Aimee Semple McPhersons gravar, ibland tillsammans med andra. Han har även själv på kampanjer berättat om det. Så några "bevis" behövs inte. Han har erkänt. Han har gått vilse, för han berättar öppet om detta, om sin tro att det är från Gud att söka upp de döda.  Jag har själv sett fotografier på internet när Hinn kommer med blommor och lägger på dessa gravar. Men det viktigaste är att han numera berättar om det själv. Hinn är därmed skyldig till att göra propaganda för spiritism ibland kristna åhörarskaror, kristna som kommer i god tro til hans kampanjer, men som där blir bedragna genom detta.

Vad var det Paulus profeterade om skulle ske i ”kommande tider,” efter hans bortgång?  Att kristenheten skulle skaffa sig många lärare allt efter som det kliar dem i öronen och som för fram onda andars läror. Han säger att "de skall AVFALLA FRÅN TRON OCH HÅLLA SIG TILL ONDA ANDAR." (1 Tim. 4:1-3)  Vi skall strax se att det är detta som skett med Hinn. Han har fallit i Satans nät och Ulf Ekman är en av dem som släpper loss detta över Skandinavien utan att bry sig det minsta, utan att undersöka om det kan vara något skumt med Benny Hinn. Ekman kan väl inte ha bott som en eremit på en bergstopp de sista tio åren, utan kontakt med omvärlden? Något måste han väl veta?

DE DÖDA KONTAKTAR BENNY HINN

Inte nog med att Hinn söker upp de döda, men de kontaktar honom i visioner och nattliga syner! I en TV-sändning i sin egen show, "This is Your Day" 11 juni 1997 - samt också upprepat i en kampanj i Atlanta inte länge efter, berättar Hinn öppet (han är inte smart) att han fick besök av Kathryn Kuhlman i en vision om natten. Detta hände året före, dvs. 1996, samma år som han for till Rom för kampanjen jag berättade om.

Hinn berättar att han såg sig själv komma in i ett rum till Kuhlman, och hon sa: "Följ mig!". Han följde henne därefter in i ett annat rum, och där stod Herren. Då försvann Kuhlman. Herren såg på honom och sa: "Följ mig!". Hinn följde honom in i nästa rum, och där satt det en lam krympling i en rullstol. Herren lade sina händer på honom och ögonblickligen blev den lame helbrägda och stod upp. Därefter såg Herren på Hinn och sa: "Gör likaledes!"  Hinn säger mycket mer om detta. Kolla själv på www.letusreason.org där en rad artiklar kan läsas. Det är detta Paulus varnar för och kallar förförande onda andar, andemakter som kan ge sig ut för att vara människor som redan har levt sitt liv som kommer med falska budskap, ofta falska evangelier och förutsägelser (spiritism). Här blir Hinn uppmanad av en falsk kristusfigur att fokusera på rullstolsbundna. Om han nu verkligen har drömt detta. Han tror själv på det, och att det kommer från Gud. Ett självbedrägeri.

HINN ERKÄNNER SIN KONTAKT MED DE DÖDA PREDIKANTERNA

Hinn berättar att han är en av de få som har fått nyckel så han kan låsa in sig i gravvalven med Kathryn Kuhlman och Aimee McPherson, som ligger på "Forest Lawn Cemetery".  De ligger i närheten av varandra. Här beskriver han sitt intryck av McPhersons krypta:

"Hon var en sådan kvinna att hennes grav har sju fot höga änglastatyer som står framåtböjda på var sidan av graven och med guldförgyllda kedjor runt om. Så otroligt som det är att någon dör och vill ha änglar runt graven, så kände jag en oerhörd smörjelse när jag stod där. Jag darrade när jag var där. Guds kraft kom över hela mig...Jag tror att smörjelsen har stannat kvar i Aimees döda kropp. Jag vet att detta kan verka chockerande på er. Jeg skall ta med mig David og Kent Psalmquist denna veckan. Ni skall få känna (han talar till David och Kent) smörjelsen i Aimees grav.” (Aimee McPherson tog sitt eget liv med med hjälp av en överdos narkotiskt preparat år 1944, förf. anm.).

Hinn säger vidare:

”Det är otroligt. Och Kathryns. Det är obeskrivligt. Jag har hört om folk som har blivit helbrägda när de besökte den graven. De blev totalt helbrägda av Guds kraft."

Från Hinns predikan "Double Portion Anointing", Part 3, Orlando Christian Center, 7 april, 1991 och serien "Holy Ghost Invasion":

Alltså, som vi ser - Hinn höll sin spiritistiska förbindelse och samtal med de döda  hemligt i 7 år, innan han berättade om den. Förbindelserna började samma år som han gav ut den kända boken Good Morning Holy Ghost (God Morgon, Helige Ande)  Vi bör fundera på vilken ande han egentligen talar om i sin bok!  Han hade ju begynt sin vanvettiga pilgrimsfärd till de ovan nämnda gravarna där han ”blev smord” av den ande han ansåg låg över de döda. Är det de dödas andar eller den Helige Ande han talar om? Kristna bör tänka efter innan de befattar sig med spiritisten Benny Hinn, som lever på smörjelse från lik!

GÖR ULF EKMAN SIG DUM OCH OVETANDE?

Det är fler och lika allvarliga ting vi skall se på som rör Benny Hinn. Men först: Hur kan Livets Ords ledarskap med Ulf Ekman i spetsen – räkna med att bli trodda, när de med sina handlingar (arrangemang av Hinns möteskampanj i Uppsala 2003) visar att de står bakom Hinn? Han har offentligt gått ut med sin spiritism, efter att ha hållit den dold i 7 år. Spiritism är en icke-kristen tro og praxis i New Age-kretsar. Det hjälper föga att Hinn så fromt står på plattformarna og mässar "Blessed Jesus" och "Thank You Jesus" - när han i verkligheten är en Satans medlöpare och tjänare. Vilken Jesus är det han tjänar? Är det en falsk jesus som Paulus så kraftigt varnade för? Vilken ande är det han förmedlar? Är det den falska ande som Paulus varnade för? (Gal.1 ff)

Ulf Ekman är skyldig till, med resten av Livets Ord, att ha släppt lös en spiritist, Benny Hinn, på intet anande skandinaviska kristna mötesdeltagare. Ekman kan inte gömma sig bakom ett oskyldigt "Jag vet inte" i denna sak. Internet är proppfullt av information och uppslag, så gott som alla Ekmans kolleger från USA och andra världsdelar vet om detta, och det har skrivits om det i tidningar både där och här. Året 1986 släppte den den experimentelle new-agearen Ulf Ekman lös galningen och exorcisten Sam Whaley med sina "hink-demoner" på församlingen. Dette beklagade han visserligen, men något liknande ser vi i förhållandet Ekman-Hinn. Ekman är tyvärr en notorisk och ansvarslös falsk apostel som inte drar sig för att använda församlingen som försökskaniner för att kolla in det sista skriket på den andliga världsmarknaden.

1989-1990 släppte Ekman till den homosexuelle hycklarpredikanten Roberts Liardon, med sina seminarier om "Guds generaler", där Liardon vitmålar de halvgalna villolärarna från gamla dagar och sätter dem på piedestal som ”generaler.”  Aimee S. McPherson är bland de som nämns, men Liardon döljer att denna kvinna var en bedragerska med tre äktenskap bakom sig, med en falsk kidnappning för att dölja sitt horeri, och att hon tog sitt liv i en nog så förnedrande situation. Liardon döljer också att Charles Parham, som räknas som pingströrelsens fader, var homosexuell och arresterades för detta i Texas år 1907. Så där kunde jag ha fortsatt när det gäller Liardon - som naivt släpptes lös på inte ont anande kristna. Jag var själv på ett av hans möten, och har även dennes bok. Flera andra suspekta villolärare kunde räknas upp, listan är lång, men nu gäller det Benny Hinn. Han har inte bara fallit i new-age og spiritism och samtal med de döda; numera har han gått över till ren kriminalitet: narkotikamissbruk och langning; han har nyligen också blivit misstänkt av polisen i Dallas för tvätt av svarta pengar. Han skall även i ren maffiastil ha hotat med att skjuta de som vågar avslöja honom och och skall ha erbjudit miljoner för att man skall hålla tyst om både knarket och korruptionen. Hinn har festat till det rejält på gamla dar – utan att Ulf Ekman vet ett dugg om det.

BENNY HINN, EN NARKOTIKAMISBRUKARE, LANGARE OCH GANGSTER

Sent år 1997, ungefär i november och december, dog två av Hinns nära medarbetare av överdoser med heroin/kokain. Det undersöks ännu av FBI eftersom det rör sig om två olika stater. Det är att betrakta som icke trovärdigt om Ekman hävdar att han ej känner till detta.  Då gör han sig dum för att slippa ta ansvar för att han samarbetar med en sådan predikant. Hinn framställs ju som en Guds man! Kära läsare, läs det nedanstående och fråga dig sedan: Kan sådana allvarliga saker ha hållits hemliga för Ulf Ekman?

FALLET MED NARKOTIKAN

De två narkotikadödsfallen stod att läsa om i Orlando Sentinel året efter det hände. Under utredningen ville inte polisen att tidningar och andra media skulle ha insyn förrän år 1998. Den andra december släpptes bomben: två av Hinns medarbetare dog av överdoser.
Se www.pfo.ord/nuscandals.htm

David Delgano, Hinns kampanjmedarbetare, hittades död i New York där han befann sig på mellanlandning efter att ha kommit från Hinns kampanjer i Jordananien år 1997. Hans fru Mary visste att han hade leverskador pga narkotika, och erkände mannens långa missbruk.  Delgado hade börjat som "catcher" - en mötesvärd som tar emot bönepatienter när de faller bakåt under förbön av Hinn. Allt eftersom tiden gick blev han befordrad och blev slutligen Hinns personliga uppassare och kampanjassistent i praktiska göromål. Vi kan se på honom nästan som en butler i engelsk överklass.  Delgado var alla redan före sin död föremål för utredning eftersom polisen misstänkte att det fanns ett samband mellan honom och Sydney Williams död av en överdos den 15 november samma år. De var nära vänner, och Williams jobbade också för Hinn. Detta såg inte bra ut.

Ekmans tidning "Magazinet" har inte, såvitt jag känner till, vidarebefordrat dessa nyheter. Men det borde de ha gjort. Detta är något som kristenheten kräver att få veta något om, då Hinn i övrigt nästan framställs som ett ofelbart helgon av godtrogna medlemmar i rörelsen Word Of Faith och pingstkarismatiska kretsar.  Att inte ta in sådan viktig information måste anses som att man förtiger den! Och detta är ett genomgående problem i alla kulter och sekter världen över. Narkotikamålet mot Hinn har gått världen runt i åratal i flera spalt-km  utan att vi får ett enda ord, mig veterligt, i skandinavisk press om saken. Jeg vill här nästan anföra Mor Åses ord från Per Gynt, lätt omskrivet: "Ulf, du ljuger!"  En sådan spiritistisk falsk profet med flera korruptionsrättegångar släpper Ulf Ekman lös på kristna här hemma och låter påskina att Benny Hinn är en Guds man!

VIDEOFILMAR NÄR HAN LANGAR KNARK TILL SINA MEDARBETARE

Inte bara har två av hans medarbetare dött av missbruk, Hinn själv är tagen på bar gärning för bruk av narkotika och langning! Du kan själv köpa videon på Rick Johnstons hemsida http://gotosimpletruth.com. Hinn skickar runt en opiumpipa (eller var det starkare saker?) och man får det intrycket att de bli mer och mer berusade.

BENNY HINNS GANGSTERMENTALITET OCH UTTALADE HOT

Benny Hinn och ägaren till världens största ”kristna” TV-station Paul Crouch, är också avslöjade på video medan de uttalar unisona hot om att de skall låta skjuta en viss Mr. Johnston, eftersom Johnston avslöjade narkotikalangningen och missbruket.

Hinn säger at de har någon i Californien (där Johnston bor) som skall komma och skjuta Rick Johnston därför att han har avslöjat Hinn. Gangsterkriminalitet av värsta sorten. Johnston vann en rättegång mot Hinn och fick ersättning för sveda och värk. Det gällde olovliga fysiska angrepp mot Johnston og hans folk i förbindelse med en demonstration utanför Hinns lokaler. Hinn hade bussat sina hårdhänta livvakter på dem, vilket är olagligt.  Det är bara polisen som har rätt att göra detta.

Här ett citat från Hinns och Crouchs hotelser, översatt:

"Jag har letat efter en vers i Bibeln som säger: Om du inte finner dem vara goda, så döda dem! Önskar att jag skulle kunna blåsa huvudet av dig (Johnston) med ett maskingevär.”

Vid ett annat tillfälle hade Hinn uttalat följande hotelser mot Rick Johnston, i ren maffiastil: "Du har angripit mig. Dina barn skall få betala för det."  Mycket annat sådant har uttalats mot alla som vågat kritisera och avslöja Hinn och Crouch.

Om inte Hinn kan nå Johnston själv så hotar han alltså med att döda dennes barn! Och en sådan människa samarbetar Ulf Ekman med!  Rick Johnston sade i ett mail til min kollega og vän Gunnar Hatlevik nyligen angående Hinn: "To defend Benny Hinn is like a farmer defending a wolf that is killing his sheep."  Översatt: ”Att försvara Benny Hinn är som om en bonde skulle forsvara vargen som angriper hans fårahjord.” Hade jag haft samma myndighet från Gud som aposteln Paulus hade jag överlämnat dessa djävlar till människor  till Satan så skulle de ha stoppats motsäga nådens evangelium. Men på grund av dessa falska lärares skull blir det kristna budskapet hånat och förlöjligat i vår värld.

Även om det återstår att se om någon blir skjuten, så är sådana hot straffbara och kan ge långa fängelsestraff och böter (Rick Johnston är känd för, liksom Texe Marrs med flera, att ha skrivit böcker i vilka bedrägerier avslöjas). Han har avslöjat Hinn både vad det gäller narkomani, men även beträffande ekonomisk korruption i höga belopp. TBN, Paul Crouchs TV-station är avslöjad för bestickning av polis och rättsväsen, för att de inte skall utreda Hinn och Crouch. Dessa korrupta poliser och jurister fick senare gå ifrån sina ämbeten när de fann bevis på det som Rick Johnston lagt fram.

LITET MER KONKRET: RICK JOHNSTONS AVSLÖJANDEN

Gunnar Hatlevik, en kollega och medarbetare och antagligen Norges bästa forskare på området, har tagit fram följande fakta och namn som kan vara av intresse. Håll i hatten, för detta är starka saker:

Benny Hinn marscherade in på Johnstons kontor, slängde $ 500.000 på bordet och sa:
"Du får detta om du slutar att avslöja mig.”

Men Johnston avvisade budet. Han ville inte låta sig mutas som övriga korrupta medlemmar i Hinns organisation hade tilllåtit sig göra, nämligen:

Martha Schott, Chris Froman, Arthus Wright, Lucy Wright,

Joy Crapps, Ray Crapps, Trevor Roberson, Robert Leanord, Angela Johnston.

Hinn har använt betydande belopp för att få dem att tiga och dra sig ur organisationen i stillhet. Det har varit en hel del reportage på CNN, Channel 9 och Channel 52 samt på lokala TV-stationer i Orlandoområdet i Florida.

Chris Hinn, Benny Hinns bror, var polis, men användes också som en brutal "torped" och säkerhetsvakt. Han sysslade med olagliga arresteringar av de demonstranter som jag har nämnt ovan. Efter en offentlig rättegång fick han sparken från polisen!

Nedan namnen på andra poliser som var mutade av Hinn:

Roger Clark.   Han tog emot två avlöningar, en från polisen... och en från Hinn personligen. Han fick också sparken från polisen.

Rusty Smallwood.   Samma korruption som Clark. Han både sjöng i mötena och användes som Hinns livvakt. På kvällarna sålde han musik-CD för ca $ 4-5000! Intäkterna behöll han själv. Fick sparken från polisen, som Clark.

Polissergeant Hollingsed.  Mutad av Benny Hinn.

Vice-sheriff Johnson. Mutad av Benny Hinn, är suspenderad tills vidare.

Hinn är även under utredning av polisen för att ha hotat sheriffen i Orlando. Han försökte sätta tryck på honom med hotelser för att få honom att arrestera alla Hinns kritiker och motståndare. Men sheriffen vägrade att tillmötesgå Hinn, som blev anmäld. Detta, samt Rick Johnstons avslöjanden, skrämmer tydligen dessa korrupta bedragare som svindlar kristenheten på jättebelopp och samtidigt drar in folk på en veritabel andlig soptipp av värsta sort. Och Ulf Ekman känner inte till detta? Det som har varit en lång, lång såpopera utanför verkligheten i många år nu. Nej, Ulf Ekman, detta måste du föra fram till andra i ditt land! Det är nedtystat med vett och vilja. Livets Ord är vettskrämda för att detta skall avslöja Trosrörelsen. Och detta är ett varningsrop till Gunnar Jeppestöl og pingstvännernas utvalda ledning i Norge: Nu bör ni vakna – och bemöta detta. Ingen mer Ulf Ekman upp på pingströrelsens talarstolar innan han förklarar varför han har förtigit allt detta! Mitt råd är att rätt och slätt bryta all kontakt med Livets Ord. Något annat är inte värdigt efter det som nu har hänt.

Den kända TV-kanalen CNN hade i mitten av januari 2004 en sändning där Benny Hinns bravader togs upp. De flesta vet nu definitivt om det här. En god vän till mig skriver följande uppbyggliga mejl till mig: "Jag tror också att om tidningar som Magazinet får veta det här, så kommer de inte att skriva om det. Jag har sett förut att de inte vill skriva något avslöjande om trosrörelsen eller Pensacola."  Jo, tusen tack. Detta har jag klart för mig, och det stämmer nog. Men därför kommer också läsarna att få upplysningar som de så kallade ”kristna tidningarna” tiger om. Du förstår, de säger ju om sig själva att de tjänar hela den kristna världen. Detta måste vara en lögn, för om de hade kristenheten i tankarna, då hade de gått ut och varnat mot galenskapen och falskheten hos bedrägliga kriminella ”kristna” predikanter!  Nej, Magazinet är nog mer intresserade av att beskydda sekten Livets Ord, måste vi tro.

BENNY HINNS VÄRLD FALLER IHOP - MEN FALL INTE MED HONOM!

Den rent mänskliga social-etiska sidan av allt det som har nämnts här, är självfallet mycket tragisk. Jag kommer faktiskt ihåg Hinn då han som oskuldsfull ung evangelist talade på ett söndagsmöte i City Kyrkan i Stockholm 1979 då jag och min fru Margareth var på semester där. Stanley Sjöberg ledde det kvällsmötet, som var fullt av folk. Det är nu så länge sedan, men jag kommer ihåg att Benny Hinn hade i mycket samma budskap om Jesus som man hade hört från Sarons Dal och Aril Edvardsen. Det var karismatiskt och Hinn bad för sjuka. Men vad årens hårda medfart har gjort honom till är ofattbart. Det är en tragedi vi är vittne till. Jag önskar inte ens mina värsta fiender ett sådant öde och en sådan cirkus som denne man står i nu. Han har förstört sig själv och han drar dessvärre med sig andra människor med sig i sitt fall. Akta dig, och fall inte med honom. Håll avståndet!!

Som aldrig förr ä det viktigt att vi kristna följer Paulus, och tror och lär nådens evangelium i all dess renhet och kraft. Då kan vi hålla oss borta från allt det andliga snusket; spiritism, new-age, gnosticism, ockultism, Word of Faith, villolära och allt annat som har ridit kristna som en mardröm, förbi millennieskiftet. Men när det gäller Paulus, så finns det äkta vara: den Helige Ande kommer att hjälpa de troende. Han har gåvor att ge helbrägdagörelse där läkare inte kan hjälpa, han kan hjälpa oss i vardagen, genom alla svårigheter. Men Paulus framställer aldrig varken Gud eller den Helige Ande som en automat där du beställer allt du önskar dig med ett tryck på en knapp. Jesus höll inte på med trollkonster och magi. Han har genom Paulus uttryckt hur han vill att vi skall förhålla oss till Gud och bli frälsta genom tro på hans försoning. Det är mitt hopp att bl.a. män som Ulf Ekman och hans kolleger här i Skandinavien kommer att sätta sig in i paulinsk, luthersk kristen tro, ångra sig och göra avbön offentligt och ta avstånd från Word of Faith-magin en gång för alla!


Gå tillbaka till Svenska sidan