Är Staten Israel Så Speciell?

 Av Toby Johansen

Det är kanske bekant att Adolf Eichmann inför rättegången i Jerusalem förnekade att han hade förintat några judar. En look-alike i modern tid är ultrasionisten Lars Enarson, som trafikerar etern via tvkanalen Visjon Norge, en kanal som "föder" den sekulära staten Israel så gott de kan. Detta sker genom direkta bidrag, och flitiga massbesök (det tycker det israeliska turistministeriet om), samt veckoprogram till stöd för Israel. Enarsons försök består i att han i veckan trollade bort alla judar som befann sig på den öppna platsen framför Jesus och Pilatus och skrek "Korsfäst! Korsfäst! Enarson lade fram det så här:

"Nu var det egentligen en föregångare till Konstantin, en utav romarrikets kejsares underlydande som korsfäste Jesus, men det är en annan sak, det var inte judarna egentligen som gjorde det." De judarna fanns alltså inte, som utmätte straffet och sände Jesus i döden. Men i Apostlagärningarna kan vi läsa hur det förhöll sig med det.1 Se Apg. 3:15; 5:30; 7:52; 10:39; 13:28 etc. Vidare säger Enarson:

"Det var inte i Iran eller i Saudi-Arabien som förintelsen ägde rum, utan det var i det kristna Europa bland människor som gick i kyrkan på söndagen och som på måndagen kom tillbaka till gaskamrarna och utplånade det judiska folket. Vi behöver en stark rörelse av omvändelse på den här punkten …Det Nya Testamentet kan inte stå på egna ben, vi måste omfamna judendomens rötter." (Lars Enarson ger de kristna skulden för förintelsen den 1 mars 2008 i tv-programmet På Jerusalems Murar på Visjon Norge).

Som grundlig tysk, om han nu var det, gick naturligtvis Eichmann mycket grundligare till väga än Enarson kan fundera ut. Även om Enarson har "en stol under bordet" på TV Visjon Norge.

Messianska Föreningen Shalom

Det finns en "kristen" församling som kallar sig Messianska Föreningen Shalom. De tror inte att Gud är en treenig Gud. Denna församling är alltså totalt judaiserad. Så här säger Stig-Åke Gerdvall, ordförande i den Messianska Föreningen Shalom:

"Att vi tror på sann monoteism, att Israels Gud är en, skäms vi inte för."

Sivert Öholm, känd samhällsdebattör, tycker bl.a: "Jag tycker att den så kallade Messianska Föreningen Shalom är gräsligt illa ute i en närmast perverterad israelkärlek på någon slags kristen grund. Grunden är nämligen inte kristen om man förnekar Jesu Gudom och treenighetsläran, Fadern, Sonen och Den Helige Ande. Det är snarare fråga om en andlig historielöshet, och egen religionsuppfinning, eller enkelt uttryckt: villoläror."

Vidare har han fått upp ögonen för den falske profeten Lars Enarson:

"När det gäller Lars Enarsson är jag också bekymrad över det jag hört med egna öron, utprånglat i TV via Vision Norge. Han talar med en förvånande kärlekslöshet om ”den stora skökan”, dömer ut alla historiskt kristna i de historiska kyrkorna och riskerar att göra sig själv till en egenrättfärdig farisé. Lars Enarsson får gärna tycka som han gör. Men jag vill inte ha något med honom att göra i en kristen gemenskap, så som han talar. Jag tycker att Vision Norge borde syna Enarssons teologi". (Svar direkt: Det handlar om andlig historielöshet, Världen Idag, 2008-06-02)

Judaisering är inte detsamma som att låta omskära sig, eller med andra ord bli jude, som Enarson påstår. (”Vad betyder ordet judaisera?”, www.thewatchman.org). Istället innebär det att icke-judar tvingas ta upp judiska seder och bruk. I situationen i Gal. 2:11-14 var det måltidsgemenskapen mellan judiska och icke-judiska troende som var hotad av krav på de hednatroende måste judaiseras, till exempel.

Apartheidstaten Israel

  • I nyhetsprogrammet "nyhetszonen på TV Visjon Norge visar man palestinska barnsoldater, men man har aldrig visat barnsoldaterna på Afrikas västkust vilket den reguljära televisionen har sänt massor om. Inte heller har man visat amerikanska (eller svenska) ungdomar som skjuter sina skolkamrater. Är inte det lite enögt?

  • En ortodox judisk rabbin, Meir Kahane, gick in i en moské under bönetimmen och mejade ner fyrtio knäböjande muslimer med en automatkarbin.

  • I Jenin stoppades en bil med en palestinsk kvinna som skulle till sjukhuset för att föda av israeliska soldater i en stridsvagn för en identitetskontroll. Det dröjde för länge och kvinnan födde i bilen.

  • En palestinsk kvinna hade handlat i Israel och kom till gränskontrollen. En israelisk soldat tvingade henne att dricka av tvättmedlet som hon hade köpt innan han lät henne gå.

  • Israel sköt ledaren för Hamas ur stolen – dödade honom – och sedan väntar man på att Hamas skall förhandla med Israel.

Hur vore det om kristna tidningar och TV-media slutade att vara partiska till Israels förmån? De kan i alla fall inte klaga på att det inte finns material, trots allt läcker aparheidstaten Israel litet, och det kunde man ta vara på som omväxling till alla nyheter om "palestinska terrorbombningar."

"Ve eder som läggen hus till hus och fogen åker till åker, intill dess att rum ej mer finnes och I ären de enda som bo i landet!" (Jesaja 5:8).


Gå tillbaka till Svenska sidan