Katolska Kyrkan Förvränger Trosarvet

Kommentar till insändaren av Anders Palmgren

”Man ser då och då lite småskuret katolskfientligt innehåll i insändare i Världen idag och även nu senast reklam för en ny katolskkritisk bok som till och med fått vara med på Världen Idags första sida med en inte så liten annons. Man kan ju stilla undra varför den fått en så framträdande plats i tidningen?”

Det finns goda skäl för tidningar som Världen Idag att granska katolicismen med dess underliga irrläror som dyrkan av Jungfru Maria och bön för de döda.

”Mycket av den misstänksamhet mot katolska kyrkan (KK) vi ser i frikyrkligheten, baseras till stor del på fördomar och okunskap, som förmodligen är ett arv som den traditionella frikyrkan har med sig i bagaget” säger Palmgren. Ja och tack och lov för det. Att vi har andlig urskiljning, en nådegåva som få tycks ha nuförtiden.

[I Katolska kyrkans katekes finns] ”de mycket välunderbyggda dogmer som ligger till grund för KK:s teologi. Teologin baseras på vad som blivit uppenbarat i kyrkan genom århundradena, genom våra kyrkofäder. Skrift och tradition.”

Det är kanske tradition att be till jungfru Maria och dyrka helgon inom KK, men det gör det inte mindre obibliskt, och därmed har vi en teologi inom KK som inte stämmer med Bibeln, vilken är den kristnes rättesnöre. Det går ju inte att förfalska Bibeln hur som helst för att få den att passa för alla trosriktningar. Kanske mormonerna och Jehovas Vittnen också skall passas in i den ram som Palmgren menar är den kristna kyrkan på jorden?

Det är den katolska kyrkan som har en splittrad bild av vad som gäller teologiskt. Insändaren tar judarna och Talmud som ett tvivelaktigt exempel och säger att de har kunnat bevara det Gamla Testamentets uppenbarelse med hjälp av Talmud. Inget är mera fel än detta. Eller vad ska man säga om följande utdrag ur Talmud:

"Judar bör hålla sig borta från kristna. Kristna är sammansvurna med helvetet, och kristendomen är värre än incest." Talmud, Aboda Sara 16b, 17a

Inte stämmer väl det ens med det Gamla Testamentet?

Här talas om det ursprungliga kristna arvet. Jag måste få slå hål på denna myt med hjälp av ett uttalande från påven Bonifacius:

"Jag har konungarnas Konungs makt. Jag är i alla och över alla, så att Gud, han själv och jag, Guds ställföreträdare, består av ett och samma, och jag är i stånd att utföra nästan allt som Gud kan göra. Därför, vad annat kan ni se mig som, än Gud." (Bull Sanctum, 18 November 1302, Bonifacius VIII:s register, Vatikanarkivet, L. Fol. 387.)

Katolikerna har sparat på allsköns bråte, från ren skär ockultism till judiska fabler och gnosis icke godkänt av kyrkofäderna (t.ex. Tomas-evangeliet), ej heller godkänt av reformatorerna Martin Luther, Calvin, Huss, Petri, och så vidare. De har även lierat sig med den internationella judendomen. Varför skulle vi "förbrödra" oss med dem?


Gå tillbaka till Svenska sidan