Regeringen Myglar i Sverige i Militära Äventyr

eller

VARNING FÖR BIFFEN OCH BANANEN!

Av Jan-Ola Gustavsson

För ca 50 år sedan ritade den legendariske tidningstecknaren Jan-Erik Garland (signaturen Rit-Ola) serien Biffen och Bananen, två kompisar som i olika äventyr kompletterade varann för att genomföra sina avsikter. I dagens svenska politisk-militära landskap har vi två personer som kan dra olycka över landet om inte deras verksamhet granskas mer än vad man hittills gjort. Det handlar om två ledande gestalter som till kroppstyp och utseende även påminner om två killar som hette Hermann och Heinrich i förnamn och som för ca 70 år sedan också hade ett "Drang nach Osten" och var delaktiga i uppstarten till ett stort krig.

Det handlar om vår rundhyllte försvarsminister Mikael Odenberg (höger), reservofficer vid "skogsmatroserna" (kustartilleriet) och hans verkställande hantlangare, ÖB Håkan Syren (vänster). Dessa två herrar utgör ett radarpar ända sedan Mikael gjorde sin utbildning till reservofficer och då hade Håkan som plutonchef. Sedan borgare och socialister snabbt skrotat vårt värnpliktsförsvar så att vi nu varken har invasions- eller kuppförsvar så har vi fortfarande en starkt överdimensionerad militärledning som febrilt letar efter arbetsuppgifter inom sin bransch. Eftersom man har sett till att fortfarande ha ett fyrtiotal miljarder i "försvarsbudget" så kan man verkligen ta ut svängarna i sin lekstuga och numera strunta i den klassiska svenska doktrinen om "alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig" och på fullt allvar fundera på att helt släppa på restriktionerna och bli en fullvärdig legotrupp till de amerikanska ockupationstrupperna i Afghanistan med både marktrupp och flygvapen.

Den här utvecklingen är inte orimlig eftersom en stor grupp frustrerade och testosteronladdade män med fältherredrömmar nu saknar uppgifter på hemmaplan, men då borde i rimlighetens namn de "folkvalda" representanterna för sveriges folk som enligt de demokratiska teorierna ska styra samhället utöva sin grundlagsfästa uppgift att verkligen hålla i tyglarna. Den nuvarande utvecklingen kommer annars osvikligen att leda till att våra kycklinghökar i militärledningen myglar igenom ett renodlat svenskt deltagande i öppna krigshandlingar under NATO:s eller USA:s befäl vilket givetvis kommer att göra vårt land till måltavla för vedergällningsaktioner av olika slag som kommer att kräva svenskt civilt blod.

ÖB, Håkan Syren har tidigt inskolats i amerikanskt militärt tänkande då han 1988-1989 studerade vid United States Naval War College och sedan gick en påbyggnadskurs där 1998. Åren 1999-2003 var han chef för MUST, den militära underrättelse-och säkerhetstjänsten, och det är inte underligt att hans numera politiske överordnade är en fanatisk förkämpe för att Försvarets Radioanstalt ska få spionera på civil eter- och datakommunikation. Försvars- förlåt krigsministerns politiska uppdrag formuleras så här på Wikipedias sida om honom: "En av hans främsta uppgifter är att fortsätta omvandlingen av invasionsförsvaret till ett modernt flexibelt insatsförsvar med en god internationell förmåga". (Bl a för detta ändamål har man köpt in ett par hundra exklusiva terränggående militärfordon från Sydafrika! Fodonet kallas populärt i militärkretsar för "Galten" och notan för detta handlar om flera hundra miljoner. Ett antal av dessa är stationerade utomlands för planerad samverkan med andra nationers krigsäventyr.)

Den här nya inriktningen av svensk utrikespolitik till att bli militärt-aggressiv är kopplad till Carl Bildts mångåriga samarbete med hans mentor Zbigniew Brzezinski, arkitekten som tillsammans med den ökände Henry Kissinger och George Soros formar den amerikanska globala politiken. Brzezinski skrev för ett par år sedan boken "The Grand Chessboard" som av internationella recensenter kallats "2000-talets Mein Kampf" och som obegripligt nog aldrig debatterats i vårt land. I boken beskrivs utförligt hur USA tillsammans med EU ska inringa Ryssland-Kina för att garantera de närmaste 50-100 årens behov av olja och strategiska metaller och andra råvaror som ska säkerställa den anglo-amerikanska världens herravälde.

På sid 84 står det bl a "I praktiken är det faktiskt svårt att föreställa sig ett enat Europa utan en allmän säkerhetspolitisk lösning tillsammans med Amerika. Av detta följer att stater som påbörjar förhandlingar om medlemskap i EU automatiskt ska underförstås också som ingående i NATO:s skyddsnät." Han fortsätter med beskrivning av ett stegvis uppbyggande av den US-Europeiska pakten där bl a punkt nr 3 låter så här: "De baltiska staternas inträde (i NATO) kommer då att även tvinga Sverige och Finland att ansöka om NATO-medlemskap."

Brzezinski/Kissinger/Soros höll också i trådarna för de s k orange revolutionerna i Georgien och Ukraina och få svenskar torde ha fattat att den myckenhet orange ballonger som prydde "alliansens" valkampanj också var en del av ett mycket större spel där Trilateralmedlemmen och Bilderbergveteranen Carl Bildt spelar vad han själv beskrivit som "en historisk roll", där i förlängningen dagens nationalstater är avskaffade och omvandlade till provinser i en global världsordning under FN:s ståthållarskap.

Fredrik Reinfeldt som tillsammans med bl a Carl Bildt deltog i den årliga Bilderbergkonferensen fick sina direktiv för den roll som Sverige tilldelats i skapandet av det som internationellt beskrivs som "The New World Order" (kolla f ö på www.bilderberg.org och läs flera års deltagarlistor och vilka svenskar som är regelbundna eller sporadiska deltagare. På denna sida finns också intressanta artiklar om de beslut som tagits under tidigare års möten och som med stor precision genomförts sedan deltagarna återvänt till sina hemländer.)

Intressant är också att debatten kring de förmodade mutorna i samband med JAS-Gripen-affärerna försvann från media i Sverige. Brittiska media vet att berätta att den hemlighetsfulle "agenten" greve Alfons Mensdorff-Pouilly strax efter flygplansaffärerna köpte slottet Dalnaglar Castle i i Pertshire, Skottland. Alfons är gift med en minister i den österrikiska regeringen och han har också figurerat i affärer med stridsflygplanet Eurofighter. I SVT:s program om mutmisstankarna frågade reportern en pensionerad österrikisk flygvapenofficer varför en österrikisk greve har starka intressen i Tjeckiska flygplansköp. Reportern fick inget svar. Vad som är känt är emellertid att ätten

Mensdorff-Pouilly har flerhundraåriga kopplingar till flera kungahus i Europa och medlemmar av släkten har varit högt uppsatta personer i bl a den Österrikisk-Ungerska dubbelmonarkin där Tjeckien ingick som en provins. Vanliga svenska dussinpolitiker på riks- eller regeringsnivå är skrämmande okunniga om hur världen ser ut och vilka som egentligen drar i trådarna bakom kulisserna. Det går heller inte att räkna med kunskap bland den svenska allmogen som till största delen rusar runt i sitt ekorrhjul som ränteslavar i en kreditekonomi som finansierar det stora flertalets livsföring. Svenska media hjälper då heller rakt inte till med någon oberoende bevakning av vad som sker, så myten om den "granskande tredje statsmakten" har för länge sedan gått i graven.

Det finns ett talesätt som säger att en nation har den ledning som invånarna förtjänar, och det ligger snubblande nära att vi befinner oss i detta läge. Den engelske författaren Roland Huntford skrev för några år sedan boken Det blinda Sverige (eng titel: The New Totalitarians) där han karakteriserade svenskarna som ett folk som företedde alla tecken på inlärd hjälplöshet och en märklig syn på staten som alla goda gåvors givare. När denna inställning blir en nedärvd egenskap hos en generation så är det tveksamt om det är någon ide att väcka en nation till besinning utan då kanske det är enklast och lugnast att låta massorna förbli i det stadium då man programmerats att älska sin träldom.


Gå tillbaka till Svenska sidan