KRISTDEMOKRATISK KRIGSVILJA

Av Jan-Ola Gustavsson, November 2008

Just nu bedriver regeringen en intensiv kampanj för att öka leveransen av svenska legotrupper till det USA-ledda globala kolonialkriget för att ta kontrollen över jordens krympande energireserver och naturresurser. Kampanjen leds av sådana ytterligheter som den moderata vapenvägraren och försvarsministern(?!) Sten Sture Tolgfors och Else-Marie Lindgren, krigshetsande kristdemokrat från Borås som är ledamot av försvarsutskottet. Tolgfors var inte ens född då jag och tusentals andra svenskar deltog i FN-bataljoner i Gaza och Kongo i början av 1960-talet.

Sverige har idag inget försvar som förtjänar namnet, vi saknar förmågan till både kuppförsvar och ytförsvar och är utan svenska folkets hörande eller medvetande i princip redan anslutna till NATO och Euroforce. Skattebetalarna får likväl betala ca 45 miljarder(!) kronor årligen i s k försvarsbudget trots att vår lilla legoarme endast uppgår till ett tusental man. Svensk traditionell försvarsindustri, exempelvis Bofors och Hägglunds ägs av internationella vapenkarteller såsom BAE Systems eller i fallet med Kockums så handlar det om Rheinmetall/Thyssen. Till råga på detta så förbrukar myndigheten Försvaret Materielverk, som sorterar direkt under regeringen, ett stort antal miljarder årligen för att utveckla och anskaffa vapensystem och övervakningsteknologi som inte i första hand gagnar vårt land.

Svensk trupp deltar regelbundet i allehanda samövningar tillsammans med västvärdens allianstrupper, t ex "Partnerskap för fred", de årliga övningarna i serien "Viking"
samt samövningar i flygstrid med olika länder. En stor sådan flygövning skedde förra året i Norrbotten, men ignorerades av media. Vad som nu sker är i princip landsförrädiskt när statsledningen gradvis smyger igenom beslut som får oöverskådliga följder både i en nära och en avlägsen framtid. Västvärldens behandling av tredje världen och tidigare kolonier under de senaste århundradena har varit allt annat än hedersam, och detta vet de som nu växer upp i dessa områden. Det skapar naturligtvis en växande motvilja och i vissa fall ett glödande hat mot den arroganta överlägsenhet som det västerländska maktblocket fortfarande visar och numera förstärker med hjälp av överlägsen vapenmakt.

Att Sverige i detta läge har frångått sin traditionella roll av medlare och hjälpare för att bli ockupanters och råvaruimperialisters lydiga redskap håller tyvärr redan på att rasera det anseende som vårt land byggt upp alltsedan det andra världskrigets slut. Och följden av detta blir givetvis att vi på grund av makthungrigt politiskt mygel av våra "folkvalda" (här har dom sannerligen inte lyssnat på folket!) kommer att bli en måltavla för de förtrycktas motstånd och desperation. I detta läge kommer de som skapat situationen att bära huvudansvaret för följderna och inte förövaren.

Ambitionen att vara USA-alliansen till lags resulterar vidare i att allt fler svenskar lockas till Afghanistanäventyret.Det finns en sjuk formulering som förekommer i krigshetsarnas retorik som lyder: "vi försvarar Sverige i Afghanistan". Jag besökte under en tid 1966 detta land (samma år som Sten Tolgfors föddes) och blev trots de ytterst enkla förhållandena där gästfritt bemött i alla sammanhang. Afghanistan har alltsedan jordens skapelse aldrig utgjort något som helst hot mot vårt land, så de
argument som lockar unga svenskar på det beskrivna sättet är både lögnaktig och orättfärdig.

Den psykiska press och de spår dessa icke FN-sanktionerade verksamheter sätter i dagens unga svenska soldater är också något som nonchaleras av krigshetsarna.
Unga pojkar som under skolåren sysslat med datoriserade krigsspel där man bekämpat utomeuropeiska figurer snabbutbildas nu till en sorts Rambokopior och skickas iväg till andra sidan jordklotet till miljöer och situationer som de inte har tillräcklig förberedelse inför. Veterantidningen Fredsbaskrarna har rapporterat om de många unga återvändande som är i behov av kurativ och annan hjälp efter hemkomsten. I min generation är det åtskilliga som i förtid lämnat jordelivet på grund av självmord eller missbruk till följd av upplevelser och minnen som blivit för tunga att bära. Släktingar, vänner och andra anhöriga är till ingen hjälp vid bearbetande av upplevelserna -
sådant kan möjligen lindras i samtal och kontakter med kamrater som varit i liknande situationer, men efter hemkomsten skingras dessa gemenskaper då alla återgår till sina civila liv.

En annan risk med svenska verksamheter i Afghanistan är att vi alltmer betraktas som USA:s allierade och det har samband med USA:s användande av privata legosoldater från många länder. Dessa enheter är numera ungefär lika stora som deras egna trupper på de olika krigsskådeplatserna. Den privata "krigsentreprenören" Blackwater har både armeenheter, helikoptrar och nu senast marina enheter i de aktuella områdena. Till skillnad från den amerikanska armen så sorterar Blackwater direkt under utrikesdepartementet och har dessutom total immunitet vilket gör att de inte kan ställas till svars för sina krigsförbrytelser. Organisationen utgör en sorts modern Waffen-SS i den amerikanska krigföringen. Svenska media rapporterar sällan vad som är allmänt känt i andra länder, så läs boken "Blackwater" av Jeremy Scahill som nyligen kommit ut på svenska och finns i handeln och på biblioteken, så kommer ni att märka att historien upprepar sig med kuslig precision.

Värnplikten är i princip slopad utan någon allmän debatt. Om vi följer andra länder genom att skapa någon form av yrkestrupp utan politisk demokratisk styrning så är vi illa ute. Redan nu talar man fikonspråk om att slopa värnplikten i fredstid för att ha "ett modernt flexibelt insatsförsvar för att möta hot mot svenska intressen inom nationen, i vårt närområde och globalt"!! I tysthet har man redan slopat ett folkförsvar i form av värnplikten genom att konstatera att den inte behövs i fredstid. Talet om att rekryteringen ska anpassas till hotbilden är rent nonsens. Att i en hotsituation bygga upp ett värnpliktsförsvar tar många år och att ens försöka argumentera så är ett föraktfullt sätt att föra allmänheten bakom ljuset.


Gå tillbaka till Svenska sidan