Förakt För Lagen – Ärftlig Egenskap Hos Våra Politiker?

av Jan-Ola Gustafsson

HEMLIGT SMUGGEL AV SVENSKT KRIGSMATERIAL

Det har nu gått några år sedan World Trade Center-attentatet i New York. Fortfarande har inga hållbara bevis presterats för att en grottmänniska i Afghanistan skulle ha klarat av att genomföra detta kolossalt komplicerade projekt. Inte desto mindre har världen fått bevittna ockupationer av hittills Afghanistan och Irak där dessa arma länder från ett redan dåligt materiellt och politiskt utgångsläge bringats in i något som närmast liknar helvetets förgård. De mängder av utarmat uran som i form av bomber och granater förgiftat dessa länder kommer att för många generationer framöver degenerera dessa länders befolkningar (Googla på Depleted uranium severe birth deformities och var beredd på de gräsligaste bilder av missbildningar hos barn som föds i bl a dessa länder)

Fantomen Usama bin Laden har ingen sett på flera år, men det globala Imperiets aktörer har kommit en bit på väg med att kontrollera viktiga olje- och gaskällor i de f d sovjetiska delrepublikerna norr om Afghanistan likaväl som i Irak och arbetar nu intensivt för att tvinga sig på Iran och delar av östra Afrika som också av naturen begåvats med väldiga reserver av den åtråvärda oljan. De flesta s k västländerna har i olika avseenden ställt upp på Imperiets planer och Sverige är ett av de länder som trots myten om "alliansfrihet i fred som syftar till neutralitet i krig" under i stort sett hela tiden sedan förra seklets början spelat bakom kulisserna med olika aktörer med territoriella ambitioner (ex. nazityskland, senare USA/NATO under kalla kriget och nu "koalitionen", även den hårt styrd från USA)

I ett land som förtjänar att kallas demokratiskt borde ju dessa förhållanden vara föremål för en intensiv debatt, men tyvärr lyser den med sin absoluta frånvaro. En ljusglimt i mörkret är dock två medarbetare på Aftonbladet, Åsa Linderborg och Erik Wijk. Deras nyligen utkomna bok "Det är rätt att göra motstånd - Kriget och terrorn från Bush till Bodström" är både välskriven och lättläst och författarna har lagt ner mycket arbete på bakgrundsfakta och referenser. För den som vill veta mer om bl a det svenska spelet bakom kulisserna och det politiska medlöperiet i framväxten av ett USA-kontrollerat globalt imperium är denna bok förträfflig. Skaffa boken och läs, eller be att ditt bibliotek tar in den i sitt sortiment.

Boken behandlar bland annat förre justitieministern Thomas Bodström, som aktivt verkat för att införa lagar och förordningar som tidigare varit otänkbara i svensk rättstradition - buggning, tvångsåtgärder utan konkret brottsmisstanke, generell kontroll av mobil- och internettrafik etc - och som bemöter kritiken enbart med beskyllningar om okunnighet, missförstånd och illvilja. Hur kan det komma sig att en person som är advokat aktivt kan verka för den snabba utvecklingen mot en repressiv rättighetskränkande och rättsosäker stat? Att Bodström är socialdemokrat borde ju föranleda kraftiga protester från alla dem som trodde att partiet värnade om mänskliga fri- och rättigheter.

EN MÖJLIG FÖRKLARING

De ledande politiska kretsarna i Sverige består sedan många år av familjer (finans-, adels-, jurist- m fl) där släktingar och barn överbryggar generationsgränserna och där våra ofria och presstödsmunkavlade media inte vill eller törs klargöra dessa fakta för allmänheten. Detta innebär i praktiken att begreppet demokrati är en illusion när den inte kontinuerligt bevakas och debatteras. Politiken blir en fråga för klanerna och kotterierna.

Handlingen på bilden från UD:s handelsavdelning från 1984 undertecknades av dåvarande utrikesminister Lennart Bodström som är far till Thomas. Den andre signatären Carl Algernon omkom mystiskt genom att "falla" framför ett tunnelbanetåg i Stockholm. Under denna period pågick de s k Boforsaffärerna (http://sv.wikipedia.org/wiki/Boforsaffären, http://www.leopoldreport.com/Surprise.html) Företaget Contraves är ett gammalt krigsmaterielföretag - googla på Oerlikon Contraves och Contraves luftvärnsmateriel. Företaget ingår i RheinmetallAG och OC-gruppen hör till de världsledande tillverkarna av komplexa vapensystem för luftvärn.

Sverige har medverkat i många sammanhang där vår omskrutna neutralitet endast kan betraktas som ett dåligt skämt och ett mantra för en oinformerad allmänhet. Under andra världskriget sålde vi järnmalm till nazityskland samtidigt som vi smugglade bl a kullager till England både med flyg och båt. Som tidigare visats i en artikel på Politiken.biz "Blågula vapen ett minne blott" så är allt vad vi traditionellt betraktat som svensk vapenindustri numera i utländsk ägo och produkterna figurerar på de flesta krigsskådeplatser i världen. Den utvecklingen har naturligtvis inte varit okänd för landets beslutsfattare, men hur många väljare vet om det?

Reinfeldts nya regering är en brokig samling och Carl Bildts entre väcker många frågor. Hans bok "Uppdrag Europa" är mycket intressant och han beskriver ofta i JAG-form sina insatser för att införliva Sverige i Europa och där tycks hans "visioner" vara en stark drivkraft. I boken finns ingenting som ens antyder ödmjukhet inför rollen att fungera som ett valt(?) ombud för det svenska folket utan genomgående är det kollegialiteten och vänskapen med en rad internationella koryfeer som betonas.

Angående Bildt så finns mycket annat att fundera över och ju fler som deltar desto bättre för demokratin. Expressen den 20 Okt hade två artiklar av speciellt intresse, På sid 7 hade MarieLouise Samuelsson skrivit under rubriken "Herr Bildts bastuklubb". (http://expressen.se/index.jsp?a=724171) Hon beskriver där vad som kallas "bastukabinettet", en exklusiv klick av mycket inflytelserika män av olika politiska schatteringar men med det gemensamma att deras nätverk är effektivt och att de informella och därmed icke offentliga överenskommelserna inte passerar demokratiska filter. Två av medlemmarna ska ni lägga på minnet: Ulf Dinkelspiel och Urban Ahlin(s). Ahlin är i likhet med Bildt medlem i Trilaterala kommissionen, d v s den internationella sammanslutning av olika nationers mest inflytelserika höjdare vars mål är en samlad världsregering där enskilda nationalstater försvinner och degraderas till provinser i det kommande imperiet. Googla på Urban Ahlin och Ulf Dinkelspiel och kolla också vad Wikipedia har för uppgifter ang dessa två. Dinkelspiel har yrkesmässiga och etniska starka band till den internationella finanseliten.

Expressen hade också den 20 Okt på sidan 4 en helsida av Urban Ahlin(s) med titeln "Varför är Carl Bildt så undfallen mot Moskva". Läs denna artikel på Expressens nätupplaga!! (http://www.expressen.se/1.444460) Normalt skulle denna artikel betraktas som ett hugg i ryggen av en ordensbroder (The Trilateral Commission) mot en annan. Båda har sedan studenttidenfarit som skottspolar både utanför och innanför järnridån och byggt upp sina respektive internationella kontaktnät inför de framtida roller som de skolats till. Ahlin bordeveta att Bildt inte varit särskilt populär hos ryssarna under "ubåtsnojan" och med sina stora personliga intressen i gas/oljebranschen får han inta en lågmäld attityd tillRyssland. Det är också fortfarande outrett varför Bildt så kraftigt varit emot en fullständig utredning av Estoniakatastrofen.

För enskilda människor kommer de närmaste åren att innebära ständig förvåning över händelser och beslut på den politiska arenan. Förutsättningar för livsföring och försörjning kommer att vara utsatta för tvära kast och i många fall visa sig rent destruktiva. Ju flera som kan bidra till att hålla sig a jour med vad som sker - även i bastuklubbar enl ovan, eller bakom de politiska och finansiella kulisserna - desto större är chansen att vi kan fördröja eller helst förhindra Sveriges förvandling till en feodalstyrd avkrok i det globala Imperiet.

Glöm inte att LAGEN RUTTNAR I DET LAND DÄR STATEN STYRS AV RÖVARBAND.


Gå tillbaka till Svenska sidan