Carl Bildt - Vargen i Fårhuset

9.10.2006
Skriven av Jan-Ola Gustafsson

Fakta angående
Trilaterala kommissionen


David Rockefeller (De 300) grundade Trilaterala kommissionen som består av tre grupperingar: Förenta staterna, Europa och Japan. Rockefeller fick delvis inspiration till detta av Zbigniew Brzezinski (TC, CFR, Bil), professor vid elitstyrda Columbia-universitetet. Brzezinski har också forskat i behovet av amerikanskt-japanskt samarbete vid den elitstyrda "hjärntrusten" Brookingsinstitutet i Washington.

Brzezinski skrev en bok: Between Two Ages: America's Role in the Technotronic Era, där han beskrev ett nytt samhälle, "...som kulturellt, psykologiskt, socialt och ekonomiskt formas av teknikens och elektronikens inverkan, särskilt på dator- och kommunikationsområdet".

I boken hävdar han, att "nationell suveränitet inte längre är ett livsdugligt begrepp" och föreslår en rörelse i flera steg "mot en vidare gemenskap av de utvecklade länderna... genom en mängd indirekta band och redan framväxande begränsningar av den nationella suveräniteten" År 1990 skrev han i elitens språkrör
New York Times, att Europa borde följa en politik "grundad på den stora tanken om ett transeuropeiskt samvälde med EG som sin kärna, men innefattande Mellaneuropa och öppet för att till sist gå samman med Sovjetunionen". Man ser tydligt var den här gossen kommer ifrån.

David Rockefeller blev så imponerad av Brzezinski att han gjorde honom till direktör för Trilaterala kommissionen, som rekryterade medlemmar från alla inflytelse- och maktområden i Förenta staterna, Västeuropa och Japan. Många av de rekryterade var redan medlemmar av Utrikespolitiska rådet, somliga var också Bilderbergare och andra som Henry Kissinger, var knutna till alla tre och även Kungliga institutet.

Bland de 17 män, som den 23-24 juli 1972 möttes på Rockefellers gods Pocantico Hills i Tarrytown, New York för att grunda kommissionen, fanns C Fred Bergsten (CFR, Bil), ledande forskare vid Brookingsinstitutet och tidigare Henry Kissingers biräde i internatioella ekonomiska frågor; McGeorge Bundy (CFR, Bil) president för Fordstiftelsen och chef för Nationella säkerhetsrådet under både John F Kennedys och Lyndon B Johnsons tid.

Trilaterala kommissionen finansierades i början av David Rockefeller, Fordstiftelsen, Ketteringstiftelsen, Lillyfonden, Bröderna Rockefellers fond och Thyssenstiftelsen jämte mindre donationer av General Motors, Exxon, Coca Cola, tidskriften Time, CBS och Wells Fargo Bank.
Kommissionens högkvarter ligger vid Östra 46:e gatan 345 i New York.
Ett av Rockefellers första mål med sin Trilaterala kommission var att så snart som möjligt sätta en medlem av kommissionen i Vita huset som Förenta staternas president. Detta nådde han genom att Jimmy Carter blev president.

Under denna period blev Mary Robinson Irlands första kvinnliga president. Storbritannien drog sig ur Rhodesia och Zimbabve bildades. Margaret Thatcher var premiärminister och Falklands kriget bröt ut mellan Storbritannien och Argentina.

När man ska komma långt inom affärsvärlden eller politiken så måste man antingen vara slug (listig, förslagen) eller intelligent. Carl Bildt är bådadera och har därför en långt mäktigare roll i det internationella maktspelet än de flesta har en aning om. Han är medlem i både Bilderberggruppen (i årets möte deltog både han och Fredrik Reinfeldt!) och Trilaterala kommissionen. Denna senare är enligt sin egen presentation en del av den globala makteliten vars mål är att skapa en global centralregering. I Trilaterala kommissionen ingår från Skandinavien bl a Urban Ahlin (s), Erik Belfrage (även medlem i exekutivkommitten), Carl Bildt, Björn Svedberg och Marcus Wallenberg - alla med MYCKET stort inflytande inom sina respektive områden och i likhet med alla som styr de statister som figurerar i det politiska rampljuset så gör dom inte mycket väsen av sig i media vilket innebär att s k vanliga människor inte någonsin fattar vad som egentligen pågår inom vare sig politik eller ekonomi.

Intressant nog så kunde en del tidningar fredagen den 6 oktober referera ett sensationellt meddelande i Jyllands-Postens nätupplaga torsdagskvällen den 5 oktober
innebärande att Carl Bildt skulle bli utrikesminister i den nya regeringen. JP stödde sig på "en källa nära Carl Bildt. Jyllands-Posten ingår i samma tidningskoncern som den danska tidningen Politiken, vars chefredaktör Töger Seidenfaden liksom Bildt är medlem i Trilaterala kommissionen. Seidenfaden har för övrigt haft en del fingrar i smeten i samband med JP:s publiceringar av de s k Muhammedkarikatyrerna.

Carl Bildt har en sida på nätet som heter http://bildt.blogspot.com/ med lite menlös information för sina beundrare men det som ger en bättre bild(t) av honom finner man på http://www.bildt.net/ där han publicerar vad han egentligen håller på med. Han är bl a medlem i Rand Corporations förtroendemannaråd och har hållit ett föredrag kring "Regerandets konst", som han betitlat "State building for peace". I ett tal vid Texas A&M University den 18/2 2004 med rubriken "Alliances, Coalitions and Collaborations"

konstaterar han bl a att "president Bush är en av de stora statsmännen i vår tid. Han har gjort mycket för Texas och för USA. Men för mig har hans bidrag till min del av världen varit mycket mer betydelsefull."

Vidare konstaterar han att "det är tydligt att den europeiska agendan från 1989 och den amerikanska agendan från 2001 på ett eller annat sätt måste sammanfalla i den region som jag föredrar att kalla den post-Ottomanska regionen - mellan Bihac i Bosnien i nordväst och Basra vid Persiska viken i sydöst - andra föredrar att kalla den
Större Mellanöstern och Zbigniew Brzezinski började nyligen att kalla den Storbalkan. (Den här tanken liknar i många stycken den s k Kivunim-planen som är en gammal zionistisk territorialdröm)

På Bildts "riktiga" hemsida finns också hans minnestal över olje- och finansmagnaten Bertil Lundin som avled för inte länge sedan (ägaren av det oljebolag som opererar på många håll i världen och inte minst i Sudan, vilket har gjort att Bildt har fått kritik för att han sitter i styrelsen för bl a detta företag). I minnestalet över vännen konstaterar han att Lundin "formellt befann sig på diverse statliga ställen men hans riktiga uppdrag var nyckelperson som hemlig underrättelseagent där hans allra viktigaste funktion var att svara för mycket av de mångfasetterade banden västerut". Frågan infinner sig omedelbart ifall detta kan kopplas till Bildts märkliga agerande i samband med Estoniakatastrofen, som ju bevisligen har handlat om organiserat smugglande av sovjetisk militärteknologi över Östersjön.

På sidan http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Bildt finns lite mer uppgifter om CB. Att han redovisas som adelsman förklarar också hans engagemang i den globala makteliten. På angivna sida räknar man upp en del av de organisationer och företagskonstellationer där han sitter i styrelsen eller har en inflytelserik roll. I Bilderberggruppen liksom i Trilaterala kommissionen tillhör en stor del av medlemmarna gamla adels- och finanssläkter som under de senaste 200 åren tappat den roll de i flera fall haft ända sedan 1200- och 1300-talet. De ivrigaste förespråkarna för det som kallas "Den nya världsordningen" är de som vill återskapa en feodal struktur i stora enheter där nationalstaterna har utplånats, och där det givetvis inte finns utrymme för någon form av demokrati. Inget imperium har någonsin haft demokrati som styrelseskick!!

En av de böcker som Carl Bildt har skrivit heter "Uppdrag Europa". I förordet konstaterar han belåtet att "jag fick förmånen att ha det avgörande politiska ansvaret för att föra in Sverige som medlem i Europeiska Unionen." En tvivelaktig merit när man betraktar att medlemskapet hittills har kostat mer än det tillfört Sverige. Och nästa mål blir att marginalisera vårt land ytterligare i enlighet med Trilateralkommissionens agenda - att skapa ett globalt imperium under en världsregering. Dessvärre är risken stor för att han lyckas i detta land/fårhus där vi är skolade till "inlärd hjälplöshet" som författaren Roland Huntford kallade den svenska mentaliteten i boken "Det blinda Sverige"(eng originaltitel: The New Totalitarians).

För mer kunskap ang Carl Bildt närstående kretsar, titta på http://www.conspiracyarchive.com/NWO/Trilateral_Members.htm eller http://www.trilateral-commission.net/#news eller http://www.bilderberg.org/

Tänk själv - även om det känns ovant i början!


Gå tillbaka till Svenska sidan