Carl Bildts Märkliga Aktiviteter Bakom Kulisserna

Av Jan-Ola Gustavsson

Carl Bildts agerande fortsätter att förbrylla både svenskar och människor från andra nationer. Han beskriver i sina böcker att han har "en historisk uppgift" och den har han uppenbarligen tagit sig själv, för han har då rakt inte något i demokratisk ordning fattat beslut som ger honom mandat att med uppenbar arrogans spela sitt eget spel med Sverige som insats. Läs omigen artikeln "Carl Bildt - vargen i fårhuset" som tidigare publicerats på vår hemsida! Gå in på (www.bilderberg.org) och leta bland det omfattande materialet där man bland annat hittar listorna på de svenskar som deltagit i Bilderberggruppens årliga konferenser. Carl Bildt är en höjdare i dessa kretsar och har deltagit under många år liksom en rad ledande personer inom finans-, försäkrings-, näringslivs- och politiska kretsar. Mona Sahlin som är påtänkt som socialdemokraternas nya ledare är också en av den globala maktelitens påläggskalvar som har deltagit!

Bildt är också en betrodd medlem i den s k Trilaterala kommissionen (googla på "The Trilateral Commission") - en samling av nordamerikanska, europeiska och östasiatiska toppar inom politik och finansvärlden. Detta mäktiga gäng med sina uttalat feodala ambitioner är också nära lierat med det nordamerikanska projektet för politisk, militär och finansiell dominans som heter Council on Foreign Relations, ofta förkortat CFR. Googla på detta begrepp och lär dig vad dom sysslar med.!

Carl Bildt har också varit insyltad i "Rådet för Iraks befrielse" en annan amerikansk elitsammanslutning med syfte att underlägga sig jordens viktigast råvarukällor för att kunna behålla den anglosaxiska kulturens materiella och militära försprång framför andra folk och nationer i en värld där konkurrensen och kampen om energi och råvaror blir alltmer påtaglig. Detta "Råd" kallas bl a på Wikipedias sida för "en exklusiv grupp av amerikaner". Den uppges också ha nära samarbete med "the Project for a New American Century", förkortat PNAC - googla på detta begrepp. Detta PNAC består av främst amerikaner med dubbelt medborgarskap (israeliskt) som tillsammans med en annan grupp som heter "The American Enterprise Institute" är tongivande när det gäller utformningen av Bushadministrationens utrikespolitik.

På den engelskspråkiga hemsidan (http://www.informationclearinghouse.info) finns en artikel med titeln "Operation Falcon and the Looming Police State" (ungefär operation Falken och den smygande polisstaten). Där berättas om ett så kallat presidentdekret som kom till i efterdyningarna av 11 Novemberhändelserna då USA i rask takt stiftade en lång rad "lagar" som vid ovanligare händelser i det amerikanska samhället ger president Bush obegränsade diktatoriska fullmakter över nationens alla resurser utan hörande av kongressen eller representanthuset. Om till exempel kongressledamöterna av någon anledning (kommunikationskaos, dödsfall, epidemier e dyl) inte skulle kunna samlas för en formell beslutsteater i ett sådant läge så skall platserna fyllas upp av "ersättare" bestående av godkända lobbyister och representanter från finans- och industrivärlden!!! Denna typ av statskupp är uttänkt och planerad av den ovannämnda organisationen "The American Enterprise Institute" där också Carl Bildt har en del av sina bekanta.

Denna hopkoppling av Sverige till det amerikanska imperiebyggandet är säkert ingenting som varken svensken i gemen önskar eller vill betala. Vi har ju numera varken ett värnpliktsförsvar eller ett invasionsförsvar eller ett kuppförsvar. Lika fullt slukar försvarsbudgeten samma antal miljarder som på den tid vi hade ett försvar, alltså ca 40 miljarder kronor. Till vilka hemliga aktiviteter går dessa pengar? Varför ställer ingen av våra folkvalda riksdagspolitiker denna fråga?? En liten klick operettgeneraler i försvarsledningen som aldrig har sett en söndertrasad människa i verkligheten sitter och skickar unga män och kvinnor med Rambodrömmar till diverse krigsskådeplatser i andra världsdelar. Och nu funderar någon vildhjärna tydligen på fullt allvar att sätta in svenska flygförband med JAS 39 Gripen i Afghanistan!!

Om dessa kycklinghökar hade sett vad ett modernt attackplan åstadkommer bland skyddslösa civila på marken så skulle en mentalt frisk människa aldrig komma på iden att föra in Sverige i skaran av ockupanter och anfallare och därmed göra vårt land utsatt för hämnd och sabotageaktioner som Sverige varken har mental eller annan beredskap för. Vi har heller numera ingen svensk försvarsindustri, utan Bofors och Hägglunds ägs av grosshandlarföretaget i död och förintelse som heter BAE Systems.

Googla på BAE Systems och BAE Systems Hägglunds samt på Kockums (som numera ägs av Thyssen/Krupp Marine Systems). Varför ska våra politiker lura svenska skattebetalare att bekosta produktutvecklingen av vapen för dessa företag nu när vi skrotat det svenska försvaret?

Carl Bildt har många supporters i sina erövrarambitioner. ATK, Armetaktiska Kommandot, vars chef är brigadgeneral Anders Brännström darrar av iver att få prova nya leksaker i Afghanistan. Googla på ATK så ska ni få se lite andra synpunkter på dessa skjutglada stridisar som handlar först och tänker sedan. Bland annat artikeln "Skrivbordsgeneraler - ni blev varnade, varför gjorde ni inget!" eller "Utlandsuppdragen styrs ur ett pärmlöst kaos". Krig och svenska skrivbordsgeneralers krigslekar är alldeles för allvarliga saker för att överlåtas åt människor som uppenbarligen ser dessa äventyr som ett dataspel. Ju fler sansade svenskar av olika kategorier som börjar granska alla surdegar som jäser bakom kulisserna utan uppmärksamhet från granskande journalister eller systemlojala media desto bättre för Sverige så att vi inte plötsligt vaknar upp en dag och ser att även den sista gnuttan av demokrati har försvunnit.

På nätsidan (www.judicial-inc.biz) finns en intressant artikel angående Estoniakatastrofen där man funderar över ett antal frågetecken som har att göra med vad ministären Bildt egentligen hade för samröre med den militära teknologismuggling som svenska myndigheter bedrev med en civil passagerarfärja som transportmedel.

Läs, tänk, fråga och diskutera!


Gå tillbaka till Svenska sidan