Nå Världen Med Evangelium - På Världens Villkor?

av Jim Gustavson

Det har föreslagits att man skall stödja ett upprop för en film om Jesus, "The Passion".

Givetvis kan man hävda att det är bra att de onådda kan nås om de än få höra blott små fragment av Evangeliet. Problemet med detta är och förblir ändå att människan lätt får en helt felaktig uppfattning om vad Guds Ord är och gör och vad ett kristet liv innebär. Heligheten försvinner och "häftighet" och fascination kommer i dess ställe. Det är illa.

Gudsordet i sig själv får inte det fokus det behöver utan det måste förpackas med en massa njutning och underhållning som sedan människor inte kan vara utan. Presenterar man Guds Ord på detta vis så bara permanentar man människor i underhållningsväsendet än hårdare. Jag menar att detta är totalt osunt och att det aldrig i längden kan bära någon varaktig eller god frukt.

Det handlar alltså om att uppmärksamheten tas ifrån Ordet i sig, det räcker liksom inte med en enkel förkunnelse om lag och nåd i församlingens stillhet utan det måste till en massa rockmusik, drama, film, teater etc. Då blir resultatet "o, vilken bra film", "o vilken häftig musik" etc. Ordet kommer i bästa fall med undanskymt i mikroskopiska portioner och skall dessa personer som genom sin nöjeskonsumering kanske fått med sig ett minimalt fragment av Evangelium senare i livet gå vidare med det är det nästan omöjligt att göra det utan allt det spektakel som kom med då de först fick höra det. Man skall locka de stackars rika västerlänningarna med film, teater och rockmusik. Annars lyssnar inte massorna! Men kan en genuin omvändelse som är bibliskt försvarbar ha någon grund i ett sådant förfaringssätt?

De som tycker att Bibeln är "svår och tråkig" tycker det för att de är behärskade av sin onda natur och de blir inte fria förrän de får höra, och tar emot, Evangeliet med dess kraft. Att säga till dessa människor "Gud är också häftig", och Han är dessutom fullt gångbar som filmstjärna, och inte ge dem hela Sanningen, är att hälla saltsyra i deras variga och stinkande sår som heter synd.

Gudsordet gör nämligen så, då det rent och klart förkunnas, att vårt naturliga motstånd mot Gud och Hans bud bryts ned och vi gör det vi aldrig trodde vi skulle göra: vi går till kyrkan och lyssnar till Guds Ords predikan, vi sjunger psalmer, vi läser Bibeln, vi ber, vi lyder Guds bud etc och vi ÄLSKAR att göra detta, detta sker genom Anden i Ordet för den som får nåd till att tro. Då behövs inga spektakel eller häftighetsupplevelser läggas till detta!

Orsaken till att man vill blanda in en massa underhållning och drama med Evangeliet är att det finns en massa obefästa kristna som tror sig göra en stor och god gärning med att "hjälpa Gud" och "frälsa världen", de tror att Evangelium sådant det är i sig själv skall "skrämma bort" folket därför försöker de blanda upp Evangelium med en massa show och action. Det är en fruktansvärd vanföreställning!

Varför skall man försöka släpa folk till biografsalongerna då de skulle lockas av att höra Ordet allena i kyrkan? Varför inte satsa på att förkunna Guds Ord rent och klart i kyrkan istället för att sätta sitt hopp till att filmindustrin skall producera religiösa filmer som skall omvända de bibelointresserade svenskarna? Varför ställer sig nu svenska ledare från olika kyrkor och samfund upp för att filmen skall visas även i vårt land då de själva underlåtit att förkunna Guds Ord i årtionden? Är inte allt detta bara ett oerhört tecken på fattigdom och andligt elände än något annat?

Att kommersialisera och schakra med Guds Ord, blanda upp det med underhållning, och sedan dessutom ta bra betalt för det, är att förminska Gud! Det är VI kristna som skall förkunna och leva ut Guds Ord, inte lägga över det ansvaret på nöjesbranschens kommers och dess profitörer! Frågan är därmed besvarad: filmen visar inte på något annat än andlig fattigdom hos de kristna. Man kan nämligen aldrig ersätta vad vi som troende skall göra med skådespel! Skådespeleriet är nämligen en stallbroder till hädelsen.

Jag skulle därför aldrig skriva på en lista för en "Jesus film" (som dessutom är regisserad av en "traditionell katolik"!) det vore att frikänna alla de skyldiga vilsna och lejda herdar i detta land som i åratal underlåtit att predika Guds Ord rent och klart! Jag uppmanar därför alla sanna kristna till total bojkott av filmen, samt till aktiva protestaktioner emot den.

Jim Gustavson,

Nya Jerusalem, Sthlm.


Gå tillbaka till Svenska sidan