Av Jan Ermefjäll 2014-06-10.

För kännedom, brev skrivet till Nerikes Allehanda.
 
Hälsningar Jan

Läste med intresse din krönika och tänkte ge dig några kommentarer.

Vi vet alla att människan är kapabel till att begå mycket onda handlingar. Därför borde det inte förvåna att det finns inflytelserika, mäktiga och förmögna människor som konspirerar mot oss vanliga och enkla för att tillvälla sig mer makt.
 
Den så kallade globaliseringen kan ses som ett exempel på detta. Globala aktörer som Rockefeller har i sina memoarer öppet medgivit att de konspirerar för en världsregering.
 
"For more than a century, ideological extremists at either end of the political spectrum have seized upon well-publicized incidents such as my encounter with Castro to attack the Rockefeller family for the inordinate influence they claim we wield over American political and economic institutions. Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as 'internationalists' and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure – one world, if you will. If that is the charge, I stand guilty, and I am proud of it." – From Rockefeller's "Memoirs", (p.405).
 
Nerikes Allehanda har inte skrivit en rad om årets Bilderbergmöte, där flera från vår så kallade elit deltog, däribland Stefan Löfven (s). Även Fredrik Reinfeldt, Mona Sahlin, Olof Palme och andra svenskar har deltagit genom åren.
 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16796090.ab
 
Detta borde väcka frågan var politikerna och jornalisterna har sin lojalitet, till svenska folket eller främmande makt.
 
Så detta med klimatet. Det är välkänt att journalister och politiker tycker en massa saker utan att stödja sig på verklig kunskap. 300 icke meriterade men välbetalda forskare påstår att koldioxid orsakar global uppvärmning. Deras påståenden har punkterats av två svenska meriterade forskare, klimatfysikern och docenten Fred Goldberg samt av professor emeritus Wibjörn Carlén, som båda har publicerat artiklar i DSM. Samtliga riksdagsledamöter har fått denna information, men de följer i likhet med journalister i de flesta fall flockbeteendet som media frammanar.

http://www.dsm.nu
 
Detta med medias roll i vår så kallade demokrati behöver också belysas. Fakta som Du kan kontrollera är följande:
 
"80 procent av media kontrolleras av judar. Ser man på Sverige så äger den judiska familjen Hjörnes: Göteborgsposten, alla Dalatidningar, VLT och en mängd landsortspress. /Däribland Nerikes Allehanda, min anmärkning/ Den judiska familjen Bonniers äger TV4, Dagens Nyheter, Expressen, Dagens Industri, Dagens Medicin med mera med mera. De icke judiska media som Svenska Dagbladet och Aftonbladet har ofta judiska journalister på ledande positioner som chefredaktörer etcetera. Det är svårt att överdriva deras inflytande, de kontrollerar svenskens attityder helt enkelt".
 
Det "demokratiska" systemet fungerar för närvarande som en kuliss för genomförandet av planer från judar med agenda. Vad för slags agenda? Jo, som tidigare har nämnts, är målet en världsregering.
 
Som avslutning en artikel jag själv skrev ihop för några år sedan om hur ett par pastorer såg på de så kallade Sions Vises Protokoll, 24 till antalet, som beskriver judiska planer på världsmakt.

http://www.eaec-se.org/articles/Ermefjall/Kjell_Sjoberg_och_Sions_Aldstes_Protokoll.htm

Tillbaka till Svenska sidan