Angela Ander: Blogg - Laglöshetens hemlighet

Skenbart handlar "Smart Grid" och introduceringen av "smarta elnät" om energieffektivitet (klimatförändringar). Nya elmätare har placerats i de flesta bostadshus efter att lagen om el avläsning varje månad trädde i kraft den 1 juli 2009.

De nya mätarna gör det möjligt för elnätsföretagen att basera sina fakturor på faktisk elanvändning och då ingen vill betala för el som den inte nyttjat, har detta setts som något positivt.

Det har med andra ord inte varit några större problem med att få in de nya mätarna i husen och då el kunderna dessutom har fått veta att de med sina nya mätare kan bidra till en bättre miljö, är det inte många förutom vissa elöverkänsliga som har opponerat sig.

Vad man inte upplyser eller har upplyst elkunderna om är att energiboxen inte sänder till elverket utan till Internet. Energiboxen är en GPRS sändare med ett eget PLC system och frekvensen är en blandning av GSM och 3G Internet. Det är som ett bredband och är alltid på. Inte bara de sekunder som elverket skall avläsa.

I och med detta förändras hela elsystemet till ett kommunikationssystem DÄR HUSEN och inte bara enskilda individer som väljer att skaffa sig bredband, ansluts till Internet.

Elen går numera under kommunikationslagen vilket tillåter FRA att kontrollera och spionera på medborgarna. De får lov att läsa mail, avlyssna telefoner, kontrollera all form av kommunikation samt elektricitet (hushållsapparater) i hus där människor bor.

Tack vare att elen går under kommunikationslagen, vilket de flesta inte känner till, har FRA getts tillträde till medborgarnas privatliv vilket har debatteras gång på gång i media efter Edward Snowdens avslöjanden. 

Vad media sysslade med innan lagen om avläsning varje månad trädde i kraft och innan de moderna (smarta) elmätarna sattes in i husen samt innan grunden lades till det totalitära kontrollsamhället (Antikrists kommande välde) som snart är färdigt att tas i besittning, kan man fråga sig.

Vilka har som uppgift att:

1. Ge medborgarna korrekt och relevant information om vad som är på gång i kommuner, riksdag, regering, EU etcetera!

2. Kritiskt granska politiker, myndigheter och näringsliv (vars intressen ofta skiljer sig från vanligt folks intressen)!

3. Kommentera och analysera det som sker i samhället!

4. Skapa och förmedla debatt och åsikter!

5. Vara en länk mellan politiker (näringsliv) och folket!  

Sköter media sitt uppdrag när de låter bli att belysa nya lagar och företeelser ur olika vinklar? När de tvingar människor att ställas inför fullbordat faktum (vilket även är fallet när det gäller massinvandringen) och sedan övertalar dem om att symptomlindring är lösningen (mer pengar till utsatta grupper/invandrare, SFI bonusar och ännu mer bonusar samt inkvotering i arbetslivet, lönebidrag med mera)?

När frågan som ställs inte handlar om ifall allmänheten önskar sig ett totalitärt kontrollsamhälle (alternativt massinvandring) utan hur mycket kontroll och massinvandring med tillhörande problem som bostadsbrist, brist på arbeten med mera, denna allmänhet kan acceptera innan protesterna börjar hagla. 

FRA (som genom de nya elmätarna/kommunikationselen, inte behöver något tillstånd för att snoka), samarbetar med Echelon, NSA och andra organisationer som anser sig ha rätt att spionera på och kartlägga vem de vill utan att någon brottsmisstanke föreligger. 

Den till det yttre så harmlösa energiboxen som enligt de styrande (makteliten) är till för att effektivisera elanvändningen och för att värna miljön inklusive elkundernas ekonomi, är en del av Amerikas patriotlag som i smyg och utan majoritetens vetskap införts i det nato-vänliga "experimentlandet" Sverige.

Det finns en direkt koppling mellan de nya elmätarna (energiboxen) samt världens största Haarpsystem i södra Sverige (Lois). I Norrland testas nya och exotiska vapensystem såsom mikro och scalarvapen, chemtrails attacker och nannovapen. Smart Grid (smarta nät) är inget annat än en militär plan för mänskliga experiment och kontroll med modern teknologi.

 

 

Slutligen kan man fråga sig om det är elnäten som blir smartare eller om det är människor som blir dummare när de tycks blunda för att det bakom näten (oavsett om näten kallas smarta eller mindre smarta), finns "smarta" människor vilka önskar styra allt och alla i en riktning som gynnar dem själva samtidigt som de inte drar sig för att terroriststämpla alla som vägrar gå i deras ledband.

Mer information:

http://fraktali.biz/chemtrail/smartmeters/smart_meter_aug.pdf

Tillbaka till Svenska sidan