Angela Ander: Blogg - Laglöshetens hemlighet

Djävulen är en ärkeförfalskare som kämpar med att så ogräs bland den goda säden som Gud har sått. Detta sker på alla plan där människor är verksamma (omfattar hela människan) och han gör allt för att hindra den goda säden från att växa genom att införa en annan slags växt.

Denna växt är för majoriteten av mänskligheten (inklusive de kristna) svår att skilja från den äkta och då djävulen är expert på det mesta han företar sig är den snarlik den goda växten som kommer från Gud och bygger på Guds lagar och rättfärdighetsprinciper.

Eftersom han på ett så utstuderat och skickligt sätt döljer sina verkliga avsikter, går majoriteten av mänskligheten i fällan. Till det yttre verkar han och hans medhjälpare för fred, enhet, utbildning, samarbete över gränser, kultivering, välgörenhet och för att göra världen så trivsam och bra som möjligt. Genom att omskapa sig till en ljuset ängel med människornas bästa för ögonen, lägger djävulen och ogudaktiga individer, vilka uppträder som om de tjänar rättfärdigheten, under sig hela skapelsen.

"Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de skall få ett slut som svarar mot deras gärningar." (2 Kor. 11: 14-15)

Utan några samvetsbetänkligheter och drivna av maktfullkomlighet, äregirighet, egoism, högmod och vinningslystnad är ett litet antal psykopater i färd med att ta jordens naturresurser och mänsklighetens samlade tillgångar i besittning. Även vädret kan de numera kontrollera och växthuseffekts problemet löser de genom att spreja giftiga aerosoler så som aluminium, bly, barium, strontium, titan, i atmosfären över hela världen. Vi besprutas (som om vi vore ohyra) med giftiga ämnen (chemtrail operationen) som sägs syfta till att kyla ner planeten och rädda den från global uppvärmning.

De förändrar, plockar bort eller lägger till lagar så att lagarna överensstämmer med deras egna perversa intressen och de skapar nya lagar och förordningar som inkräktar på människors privatliv samt placerar de mänskliga rättigheterna inom ramen för dessa nya och totalitära lagar. FN,s deklarationer om de mänskliga rättigheterna omformas i det dolda till att endast gälla ett fåtal psykopater på jorden.

Satan har sitt eget evangelium som är en förfalskning av Kristus evangelium. Det tilltalar det köttsliga sinnet och detta tillsammans med att det bortser från det faktum att människan är en fallen varelse och avskiljd från livet med Gud, lockar en massa människor. Att hon är död i sina överträdelser och i sin synd och att hennes enda hopp ligger i att bli född på nytt.

Som fallen (syndig) och avskiljd från Gud, kan människan, hur goda intentionerna än är, inte skapa någon varaktig fred, solidaritet eller rättvisa på jorden. Det går inte att skapa fred om inte synden och orättfärdigheten avlägsnas och ersätts med den rättfärdighet som tar sin början i och med dopet i den heliga anden och pånyttfödelsen i Jesus Kristus.

Ingen ideologi eller något filosofiskt, religiöst, kulturellt, socialt, ekonomiskt system har lyckats skapa fred, solidaritet, frihet eller rättvisa på jorden. Till och med den ideologi som säger sig vilja ge åt var och en efter var och ens behov (kommunismen), vilket ju låter fint på pappret, har misslyckats radikalt. Varför? Jo för att solidaritet, rättvisa, fred och frihet inte kan nås så länge orättfärdigheten existerar och växer ohämmat.

En människa som är i Kristus förändras inte av egen viljekraft eller på grund av yttre påverkan och omständigheter. Hon förändras av Kristus och den heliga anden som verkar i henne vilket sker inifrån. Av nåd blir hon frälst och inte på grund av egna gärningar. Den syndiga naturen ger vika för den nya Kristus liknande naturen. Människans samvete vaknar till liv, hon börjar se världen på ett helt annat sätt och förändras successivt inifrån. Det blir en omöjlighet att leva orättfärdigt och att bevittna orättfärdighet då det innebär lidande.

"Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst." (2 Kor. 5: 17)

"men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig." (Gal. 2: 20)

Efter omvändelsen önskar människan tjäna istället för att bli betjänad (gör det med glädje) och det är detta som är det grundläggande och mest fantastiska samt unika med Kristi evangelium. Detta har dessvärre ett ogudaktigt prästerskap, som hellre engagerat sig i världsliga maktkamper än att predika Kristus rena lära som hade kunnat förändra världen och frälsa mänskligheten, tystat ner genom historiens gång. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, säger Jesus.

"Men Jesus kallade till sig dem och sade: Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras slav... Inte heller människosonen har kommit för att bli tjänad, utan tjäna och ge sitt liv till lösen för många." (Matt. 20: 25-28)

Tänk om alla människor hade anammat detta och nu menar jag verkligen alla och inte bara den stora anonyma massan. Jag menar alla världens ledare såsom presidenter, regeringar, bankirer, påvar, religiösa auktoriteter. Även alla med makt. Vad skulle hända om varenda människa inklusive ledarna, började betjäna varandra och hade mänsklighetens bästa för ögonen?

Utopi tänker nog de flesta och jag kan håller med om det. Det är en utopi och kan inte bli något annat om inte människor vänder om, blir döpta i den heliga anden och pånyttföda i Kristus. Det är endast då som himmelriket, den goda säden, med rättfärdigheten som ledstjärna, kan växa på jorden och orättfärdigheten, djävulens ogräs, utplånas. Inte genom människors gärningar eller kraft utan genom Guds kraft via Jesus Kristus vår herre och frälsare.


Copyright © 2014 – European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?