Angela Ander: Blogg - Laglöshetens hemlighet

Allt fler börjar vakna och inser att den påtvingade massinvandringen inte har något med humanitet att göra utan mer kan liknas vid ett modernt och mycket effektivt vapen i syfte att förstöra länder och individer.

Utan den söndring, splittring, sekularisering, identitets, kultur och historielöshet samt det ekonomiska förfall som massinvandringen ger upphov till och som har pågått under lång tid, hade det varit mycket svårt för världsregeringen (Satans anhängare) att skapa en centralstyrd union (diktaturen EU) där de enskilda ländernas befolkningar inte längre har något att säga till om.

Men det finns fortfarande gott om människor som inte förstår, vill förstå och aldrig kommer att vilja förstå. Det är ofta människor på vänsterkanten som tycks tro att en hejdlös massinvandring av outbildade människor från tredje världen (vilka aldrig kommer att kunna få några arbeten utan bidragssubventioneringar) tillåts ske för att de styrande (världsregeringen, det svenska näringslivet och våra politiker) känner sympati för alla dessa individer.

Om våra makthavare hade tyckt synd om utsatta (fattiga) människor så hade de för länge sedan börjat arbeta med att hejda den misär som är på väg att breda ut sig bland de svenska medborgarna (av vilka många inte har något annat medborgarskap än svenskt) och inte minst bland ungdomarna varav ett stort antal riskerar att slås ut ur samhället innan de ens har fått pröva på hur det är att ha ett arbete.

Detta istället för att dela ut de svenska skattebetalarnas pengar till en aldrig sinande ström av människor från hela världen som när de väl har lyckats lära sig språket och fått betalt för det i form av SFI bonusar (SFI = svenska för invandrare) åker gräddfil in på en arbetsmarknad som knappt existerar.

Staten (de svenska skattebetalarna) betalar arbetsgivarna för att ta emot utlandsfödda trots att många svenskar saknar arbeten. De arbetslösa som ju fortfarande betalar skatt på sin a kassa (om de har någon) får därmed betala när de utrikesfödda prioriteras och tilldelas bidragsarbeten med kollektivavtalsenlig lön, eller annan lämplig sysselsättning (dagisverksamhet i fas 3) som privata företag erbjuder dem mot att de får skattebetalarnas pengar.

Arbetslösheten när det gäller utlandsfödda måste till varje pris hållas nere för att kunna motivera en ännu högre invandring vilket innebär att svenskarna får klara sig bäst de kan.

Nu är det säkert någon som reagerar över att jag säger svenskar. Vi har ju de senaste åren fått lära oss att det inte finns några svenskar och att alla som sätter sin fot i Sverige är svenskar. De som lyckas få ett svenskt medborgarskap (nästan alla, även kriminella) är så svenska de kan bli. Även om de själva hävdar motsatsen och inte alls vill kallas svenskar så är de svenskar enligt media.

Världsregeringen startar ständigt nya krig. Flyktingströmmarna och antalet personer som önskar sig en bättre ekonomisk tillvaro kommer inte att upphöra förrän de har lagt världens alla nationer under sig.

Många av offren för dessa helt meningslösa krig hamnar i Sverige och det blir den svenska befolkningens ansvar att försörja alla dessa människor trots att majoriteten av befolkningen inte har varit med om att starta krigen och de blodiga konflikterna.

Den svenska staten har rätt att ta de skattepengar som folket betalar in (och som skall garantera dem en god äldreomsorg, barnomsorg, social service, försäkring mot sjukdom, pensioner med mera) och dela ut till människor som inte har varit med om att betala in någonting.

Tänk dig detta scenariot. Du och kanske din fru eller man arbetar och sliter för att få ihop pengar till familjen varje månad och ni är, låt säga, fem personer. Det går nätt och jämt ihop för er. Plötsligt säger staten att ni skall betala uppehället för ytterligare en person eller ett par personer som nyss har anlänt från Somalia eller från något annat land. Ni måste överföra en viss summa pengar från era egna konton till detta ändamål.

Om ni tycker att detta är orättfärdigt och tänker att varför skall vi som har så vi knappt klarar oss själva, tvingas försörja människor som av olika anledningar har kommit hit (ni har ju inte startat krigen och den fruktansvärda utsugningen/exploateringen av tredje världen och dess människor) så blir ni kallade främlingsfientliga, rasister och kanske också nazister. Ni blir anklagade för att sakna medmänsklighet om ni inte går med på att sänka eran redan låga levnadsstandard.

Nu behöver ni inte själva överföra pengar till olika individer från hela världen utan detta ombesörjer staten som innan era låga löner har nått era konton, är där och lägger beslag på dem.

Om det nu inte är så att det finns obegränsade summor med pengar (och det har aldrig någon politiker eller expert påstått) så leder massinvandringen (bidragsinvandringen) till minskad välfärd för alla (utan för de politiker och makthavare som själva eller vars vänner förfogar över statens kassakista och därför kan ge varandra ständiga löneförhöjningar och privilegier även om hela folket skulle leva på svältgränsen) och på sikt till att hela välfärdssystemet kollapsar.

Pengarna tar slut. Några år till så är vi där om detta får fortgå och det kommer våra styrande att se till att det gör. I ännu snabbare takt.

Det som sker drabbar inte dem (åtminstone inte just nu) och så länge det fortfarande finns några kvar som arbetar för dem och för deras nuvarande och framtida pensioner samt för att de skall kunna få sina fallskärmar och andra privilegier, så lär de inte reagera på annat sätt än att följa världsregeringen agenda och gapa efter ännu högre bidragsinvandring.

De förlitar sig på att deras arbetsgivare, världsregeringen (Sions Äldste) och alla mörkerkrafter som har infiltrerat varje område av det svenska samhället, kommer att ta hand om dem om de medverkar till att förstöra landet och förråda sitt folk. De fattar inte att de är vad man brukar kalla "duktiga idioter" som utnyttjas av dem så länge de behövs.

När de inte längre behövs, när kontanterna är borta (vilket de snart är om inte folk reser sig från tv sofforna) och världens alla människor har blivit chippade och förslavade av världsregeringen, kommer Satan och hans anhang att göra sig av med dem också.

Det är normalt att som medborgare och som kristen protestera mot den stöld av det svenska folkets skattepengar som pågår, och ännu mer normalt är det att protestera  när rätt har blivit fel och fel har blivit rätt. Stöld är stöld oavsett om det gäller en enskild tjuv eller en stat som stjäl.

Den som värnar om sin egendom (statens egendomar tillhör medborgarna), sin familj, sina anhöriga och sina landsmän i första hand är inte en simpel rasist och människohatare.

Däremot skulle man kunna säga att de som stödjer den påtvingade massinvandringen och underlättar dess fortsatta existens, är människohatare som inte endast hatar dem som reagerar på ett sunt sätt när de och deras närstående blir bestulna av staten (de är ju rasister enligt dem) utan även de människor som kommer hit då det finns en gräns för hur många som kan få del av de svenska skattebetalarna pengar innan det brakar ihop fullständigt.

En liten kaka kan delas i några bitar och avnjutas av dem som får varsin del även om det är en väldigt liten del som var och en får. Men försök att dela samma kaka i tusen, två tusen eller tre tusen bitar. Det blir knappt en smula kvar åt varje person.

Ingen får något som kan kallas kaka (eller något annat) och detta är vad som kommer att ske och som världsregeringen (Sions Äldste) vill skall ske samtidigt som de genom krig och konflikter (andra människors lidande) ökar sina rikedomar och sin makt. Satan är listig! Vakna nu!

Upplösning av familj och släktband i syfte att försvaga individer som då ställs ensamma mot en stat som med olika metoder kan utöva ett allt större förtryck mot den enskilde (ensam är inte stark utan svag) samt indoktrinering av människor (via media) som skall fås till att tro att det är mer naturligt att ta hand om främlingar framför sin egen familj, är något som den sataniska världsregeringen (deras agenter) har arbetat med länge.

Denna upplösning gäller självklart inte medlemmarna av världsregeringen. De är mycket noga med att ta hand om sina egna familjemedlemmar och vänner och att värna om dem (sina traditioner och historia) på alla tänkbara sätt (nepotism, karteller med mera) samt att hålla traditionerna levande men fortsatt hemliga i Talmud och Kabbalan.

Man talar så vackert om frihet, solidaritet och medmänsklighet. När det gäller frihet så är syftet att ersätta den frihet som människor trots allt känner att de har (än så länge) med en frihet där människan inte längre har några riktiga val utan ställs inför fullbordat faktum och som exempel tvingas välja mellan två lika dåliga ting. Mellan pest eller kolera som man brukar säga.

Ett exempel kan ni läsa om här:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/january/allmannyttans-samarbete-med-riskkapitalbolag.html

I detta fall handlar det (för dem som vill kunna se på TV) om att antingen acceptera det fiberoptiska bredbandet (som hyresgästerna själva får betala) eller att inte kunna se på Tv alls.

Istället för att släcka ner det gamla kabelnätet helt och hållet så hade man kunnat ha kvar det parallellt med det nya bredbandet och låta människor få välja om de vill ha ett så kallat snabbt bredband (bredband överhuvudtaget, många äldre behöver inte bredbandstv) eller om de tycker att det räcker bra med ett lite långsammare bredband genom det gamla kabelnätet.

Frågan vi bör ställa oss redan idag är inte om utan när vi ställs inför valet att ta emot vilddjurets märke (ett chip i pannan eller på högra handen) eller att inte kunna köpa och sälja alls?

Det kommer att gå till ungefär på samma sätt. Men då handlar det inte om något så bagatellartat som tv tittande (vilket alla människor kan leva utan). Då handlar det om att leva kvar i världen och aldrig ha en chans att upprätta en relation till Gud (gäller dem som inte är troende) eller att som troende bli förkastad av Gud (få sitt namn borttaget från livets bok) om man tar emot chipet.

När det gäller solidaritet och medmänsklighet så handlar massinvandringen inte om vare sig det ena eller det andra utan om att avlägsna lojalitetsbanden som finns mellan dem vilka tillhör samma familj, samma kultur, samma land och ersätta dessa med en lojalitet som omsluter alla möjliga kulturer och kulturyttringar, traditioner och religioner.

Syftet är att få all lojalitet mellan människor att försvinna. Då är det lätt att styra dem, att plundra dem och att förslava dem. En människa som känner lojalitet till allt och alla kan inte känna någon verklig lojalitet till något eller någon.

I Sion äldstes (Sion vises) protokoll från slutet av 1800 talet (vilka sägs vara en förfalskning av ondskefulla antisemiter) finns världsregeringens (Satans) agenda beskriven och nästan allt som står i dessa protokoll har gått i uppfyllelse eller är på väg att gå i uppfyllelse.

Ingen, inte ens den mest ondskefulla antisemit, hade så exakt kunnat förutspå framtiden (det mesta som står där är verklighet idag), och detta tillsammans med den hysteri som uppstår så fort någon råkar nämna protokollen samt oviljan att ens ta en seriös debatt angående protokollens äkthet, kan inte tyda på annat än att de är äkta.

Länk till protokollen:

http://100777.com/protocols_se

Än idag tolererar inte de falska judarna (vår tids fariséer) som har avfallit från Gud och vänt sig till avgudar, att någon kritik riktas emot deras läror och deras agenda.

Men istället för att anklaga dem för trolldom och för att vara besatta av demoner vilket vår Herre Jesus Kristus råkade ut för, anklagar de sina motståndare för antisemitism, intolerans, rasism och nazism.

"Då förde man till honom en besatt, som var blind och dövstum. Och han botade honom, så att den dövstumme talade och såg. Och allt folk uppfylldes av häpnad och sade: Månne icke denne är Davids son?

Men när fariséerna hörde detta, sade de: Det är allenast med Beelsebul, de onda andarnas furste, som denne driver ut de onda andarna. Men han förstod deras tankar och sade till dem: Vart rike som har kommit i strid med sig själv bliver förött, och intet samhälle eller hus som har kommit i strid med sig självt kan hava bestånd.

Om nu satan driver ut satan så har han kommit i strid med sig själv. Huru kan då hans rike hava bestånd? Och om det är med Beelsebul som jag driver ut de onda andarna, med vem driva då edra egna anhängare ut dem? De skola alltså vara edra domare? Om det åter är med Guds ande som jag driver ut de onda andarna, så har ju Guds rike kommit till eder." (Matt. 12: 22-28)

Sedan ställer Jesus frågor som de inte kan besvara.

"I måsten döma så: antingen är trädet gott, och då måste dess frukt vara god; eller är trädet dåligt och då måste dess frukt vara dålig. Av frukten känner man trädet. I huggormars avföda, huru skulle I kunna tala något gott, då I själva ären onda? Vad hjärtat är fullt av, det talar ju munnen. En god människa bär ur sitt goda förråd fram vad gott är, och en ond människa bär ur sitt onda förråd fram vad ont är." (Matt. 12: 33-36)

Även Johannes döparen kom i konflikt med de avfälliga judarna:

"Men när han såg många fariséer och sadducéer komma för att låta döpa sig, sade han till dem; "I huggormars avföda, vem har ingivit eder att söka komma undan den tillstundade vredesdomen? Bären då ock sådan frukt som tillhör bättringen. Och menen icke att I kunnen säga vid eder själva: "Vi hava ju Abraham till fader"; ty jag säger eder att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Och redan är yxan satt till roten på träden; så bliver då vart träd som icke bär god frukt avhugget och kastat i elden." (Matt. 3: 7-10)

Sedan Kristus tid har laglösheten varit väl organiserad och ökat stadigt (fler och fler ockulta och sataniska rörelser/organisationer har uppstått). De laglösa har inte blivit avslöjade eftersom de i det offentliga har visat upp en helt annan sida där välgörenhet och samhällsutveckling ofta har stått i fokus.

De bygger också upp sina organisationer på ett gradsystem med vattentäta skott där de som tillhör de lägre graderna inte vet vad de som tillhör de högre graderna sysslar med (se  frimurarna). Det här (samtidigt som de äldstes stadgar (Talmud) och den kabbalistiska läran helt respektive delvis har hållits hemlig för andra än judar) har gjort så att laglöshetens hemlighet har kunnat vara verksam som en hemlighet ända sedan apostlatiden och innan det.

"Och I veten vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. Sedan skall "den laglöse" träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda men sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse." (2 Tess. 2: 6-8)

Satan är listig och därför måste människor (inte minst kristna) börja förstå hur han (som kan utge sig för att vara en ljusets ängel) arbetar och avslöja honom och hans hantlangare "Världsregeringen" som önskar förstöra hela Guds skapelse och hans plan för denna.


Copyright © 2014 – European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?