Angela Ander: Blogg - Laglöshetens hemlighet

När den protestantiske reformatorn, prästen och teologiprofessorn Martin Luther (1483-1546) arbetade med att översätta bibeln till tyska, ville han göra det så noggrant som möjligt. Han tog därför kontakt med judiska rabbiner som lovade att lära honom Hebreiska.

Under dessa lektioner kom diskussionerna in på judarnas Talmud och det var då som Martin Luther förstod vilken djävulsk lära detta var och hur den har lett det judiska folket in i slaveri under satan.

Talmud säger bland annat att Jesus Kristus var en oäkting född utanför äktenskapet och att hans mor Maria var en hora. En dag när hon hade sin menstruation kom en ond ande in i hennes kropp och gjorde henne havande.

Sålunda var Jesus fader en ond ande och därför var han själv besatt av en ond ande. Det var genom denna onda ande som rabbinerna menade att Jesus gjorde sina underverk.

Vidare säger Talmud att Jesus var en dåre, en förförare och trollkarl samt att han blev dödad på ett kors, begraven i helvetet och att hans lärjungar har upphöjt honom till en avgud.

Nedan följer några exempel på vad skrifterna i Talmud lär:

  • Kallah, 1b, (18b)

Jesus var född utanför äktenskapet och hans mor blev havande med en ond ande under en menstruationsperiod.

  • Scabbath XIV

Jesus är i detta kapitel beskriven som en son till en romersk soldat och en judisk hora.

  • Sanhedrin, 103 a

Detta kapitel lär att Jesus förstörde sig moraliskt och blev till en skam.

  • Sanhedrin 107 b

Detta kapitel säger att Jesus förförde och lurade det judiska folket.

  • Hilkoth Melakhim

Föreskriver att kristna syndar genom att tillbedja Jesus.

  • Hilkoth Maakhaloth

Säger att kristna är avgudadyrkare.

  • Orach Chaim (20:2)

Påstår att kristna klär ut sig till judar för att kunna döda dem.

  • Abhodah Zorah (15b)

Påstår att kristna har sexuellt umgänge med djur.

  • Chagigah (15b)

Säger att oavsett vilka synder en jude gör, så betraktar Gud honom som god och felfri.

  • Babha Kama (11 3b)

Guds namn blir inte ohelgat om en jude ljuger för en kristen.


När Luther fick ta del av den ondska som ryms i de talmudiska skrifterna blev det förståeligt nog en chock för honom och hetsiga diskussioner uppstod när de judiska rabbinerna försökte att omvända Luther till Talmudtron.

Enligt Talmud kan en hedning (icke jude) endast få insyn i vissa delar av Talmud om det finns hopp om att kunna omvända personen. Troligtvis hyste de talmudtroende judarna en förhoppning om att kunna få den protestantiske reformatorn att anamma deras hatlära.

Följden blev att Martin Luther, som var orubblig i sin kristna tro, slutade med sina hebreiska lektioner för att istället börja studera den judiska läran från grunden.

Han skrev sedan en bok där han går till hårt angrepp mot det judiska ledarskapet. Boken heter "Om judarna och deras lögner" Den finns att låna på en del bibliotek i Sverige och har även blivit översatt till engelska. Starka krafter har emellertid lyckats skapa en sådan opinion mot boken att få vågar låna den eller ens nämna den vid namn.

Martin Luther blev från den ena till den andra dagen en avskyvärd antisemit enligt det judiska ledarskapet (Satans synagoga) eftersom han tog ställning för Herren Jesus Kristus, de kristna, den kristna läran och för GUD allas vår fader, genom att opponera sig mot Talmuds hatiska lära.
  
De flesta kristna har ingen aning om att Luther fick sin antisemitism stämpel på grund av att han försvarade Herren och den tro som givits honom och alla andra kristna. Man har från antikristligt håll intalat dem att reformatorn, som innan han fick inblick i Talmud, var mycket vänligt sinnad till judendomen och judar, plötsligt blev en ondskefull antisemit.

"Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen. Därpå skolen I känna igen Guds Ande; var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma , och som redan nu är i världen." (1 Joh 4: 1-3)

Cirka tjugo år innan boken "Om judarna och deras lögner" kom ut, skrev Luther boken "Att Jesus Kristus föddes som jude" I denna bok talar han om Kristi stora kärlek till judarna och hoppas att de skall omvända sig och komma till tro på Kristus när ordet och evangeliet väl har börjat lysa i reformationens kyrkor. Luther försvarade judarna när den romersk katolska kyrkan (den stora skökan) vilken ofta sammankopplas med Kristus och den kristna lära, behandlade dem illa.

Är det inte ytterst märkligt att ingen ledande teolog (auktoritet inom området) har försökt få klarhet i varför Luther, som fram till sin död var vid sina sinnens fulla bruk, plötsligt blev antisemitisk?

Om en känd person som har en viss tro och vissa åsikter, plötsligt börjar att tala emot sin egen tro och sina egna åsikter från den ena till den andra dagen så är det ju, och jag misstänker att ni håller med mig, ganska intressant att få veta vad som har hänt.

När det gäller Luther och hans påstådda antisemitism, kämpar fortfarande starka krafter (samma krafter) för att undanhålla sanningen som numera ligger begravd under ett berg av lögner.

Martin Luther har till och med jämställts med Hitler, som var en produkt av Satans synagoga, för att denne hyllar Luther i sin sataniska skrift "Mein Kampf" och kallar honom för en av Tysklands och det tyska folkets största hjältar.

Så kan det gå när lögnen får råda.

En lögn blir ytterligare en lögn som blir ännu en lögn, och slutligen hur många lögner som helst vilka staplas på hög. Allra längst ner och under alla lögner ligger sanningen som bara blir svårare att hitta.

"Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna." (Ef 6: 12)

Tillbaka till Svenska sidan