OM EAEC

Angela Ander: Blogg - Laglöshetens hemlighet

Antagligen är det fler än jag som känner obehag och fruktan bara av att höra terrororganisationen IS (ISIS) nämnas och tankarna går förstås till Islam och muslimer. Media (sionistmedia) har nämligen fått oss (de flesta av oss) till att tro att IS representerar Islam och muslimer när IS i själva verket styrs av judar (falska judar) som är kabbalister och sionister.

Detta att IS styrs av falska judar (Satans synagoga) har medlemmarna i IS som till mestadels består unga män som har förlorat mycket på grund av de skapade krigen i sina hemländer, antagligen inte heller någon aning om.

De tror att de krigar mot alla elaka befolkningar bestående av otrogna kristna, judar och övriga religionsutövare, i västvärlden för att kunna sprida den fundamentala inriktningen av Islam (den enda sanna läran enligt dem), den så kallade Wahhabismen (även kallad Salafism).

Om majoriteten av dessa IS krigare (som tror att de kämpar för något gott) hade vetat det som vi här nu kommer att ta upp, (att de krigar mot sig själva och sina egna) så kanske de hade tänkt till både en och två gånger innan de beslutat sig för att gå med i denna organisation vars syfte är att genom riktade attacker mot enskilda och länder, söndra och splittra befolkningar (släkter, familjer), minska populationen (den elit som styr världen anser att det finns för många människor här) samt sätta skräck i alla levande varelser.

Wahhabismens fader Muhammed Ibn Abdul Wahhab, härstammade (vilket de flesta inte har en aning om och i synnerhet inte de unga IS krigarna) från en familj av Dönmeh judar."Dönmeh" är namnet på Turkiets kryptojudar eller marraner som offentligt är muslimer men i hemlighet kabbalister och anhängare till Sabbatai Zevi och Jakob Frank.

De härstammar från en grupp sefardiska judar som fördrevs från Spanien under den spanska inkvisitionen och som behöll sin kabbalistiska och talmudiska tro och lära. Deras politiska ideologi är sionismen.

Många Dönmeh tillsammans med traditionella judar blev mäktiga politiker och företagsledare. Saloniki (Thessaloniki) i Grekland som var en del av Turkiet blev deras starka fäste. En av de sekulära ungturkarnas ledare var Mustafa Kemal Ataturk som sedan blev Turkiets president. Dönmeh organiserade de hemliga ungturkarna och avsatte den ottomanska sultanen Abdulhamid II, 1908.

Wahhabs farfar vars muslimska namn var Tjen Sulayman (egentligen Shulman), tillhörde det judiska samhället Bursa i Turkiet men bosatte sig i Damascus där han låtsades vara en anhängare av Islam. Han fördrevs därifrån efter att ha praktiserat trolldom (svartkonst) och begav sig till Egypten. Där blev han anklagad för kvacksalveri och reste vidare till Hijaz (Saudiarabien) där han gifte sig och blev far till Wahhab ("The Donmeh Jews and the Orgin of the Saudi Wahabis", Rifat Salim Kabar).

I Abdul Wahhab Ibrahim al- Shammaris bok "The Wahhabi Movement: The Truth and Roots" berättas det att kung Abdul Aziz Ibn Saud (den första Saudiarabiska monarken och förfader till den nuvarande), var en ättling till Mordechai bin Ibrahim bin Moishe, en judisk köpman från Basra.

Moishe anslöt sig till Aniza stammen och bytte namn till Markhan bin Ibrahim bin Musa. Det var Mordechais sons giftermål med en kvinna från Anzha stammen av Neid som lade grunden till den framtida Saudiska kungafamiljen som än i dag styr Saudiarabien.

Denna del av det Saudiska kungahusets historia har man naturligtvis försökt att radera ut. 1943 betalade Saudiarabiens ambassadör i Kairo, Abdullah bin Ibrahim al Mufaddai, en stor summa pengar till en man vid namn Muhammad Al- Tamimi för att förfalska ett familjeträd av den Saudiska kungafamiljen där man gjorde gällande att de härstammade från profeten Mohammed.

Dagens härskare i Saudiarabien är alltså ättlingar till falska judar (judiska kabbalister, Talmudister och anhängare till Sabbatai Zevi och Jakob Frank, det vill säga Satansdyrkare) tillhörande Satans synagoga, och frågan är inte om den kabbalistiska Satansläran lever kvar i Saudiarabien och i den övriga världen (vilket den gör) utan vilka konsekvenser det har fått (fortsättningsvis kommer att få) för den muslimska världen och för västvärlden med alla dess befolkningar.

Även den nuvarande ledaren för IS (ISIS) Abu Bakr al - Baghdadi sägs enligt dokument från Edward Snowden vara född av två "judiska" föräldrar. Det mest troliga är att de härstammar från gruppen Dönmeh judar, (inte från patriarken Abraham i gamla testamentet), som offentligt bekänner sig till Islam men, som vi nämnt tidigare, i hemlighet är kabbalister och anhängare till Sabbatai Zevi och Jakob Frank. Deras religion inklusive politiska ideologi, då religion och politik vävs samman inom Islam, är då inte Islam utan Kabbalismen och sionismen.

Kanske någon mer än jag har funderat över varför det så rika Saudiarabien (som har råd att bekosta moskéer i bland annat Sverige samt mycket annat som syftar till att sprida Islam) inte tar emot några flyktingar från dagens krigshärdar. Pengar saknas ju knappast.

Varför vill inte heller staten Israel (som nyligen skickade ett gäng afrikanska flyktingar som bott i tältläger i landet under flera år, till Sverige) öppna sina hjärtan och plånböcker och ta emot några hundratusen av dem som är på flykt idag? Och inte minst, varför har IS (som sägs vara en muslimsk terrororganisation) klargjort att man inte kommer att ge sig på Israel och inte heller hjälpa Hamas (en annan terrorklassad muslimsk organisation) eller folket i Palestina att försvara sig från israeliskt våld?

Man har istället fokuserat sig på att försöka destabilisera nationer och folk som stöttat palestinierna i Gaza med vapen och humanitär hjälp, exempelvis Syrien och Iran.

Varför slåss IS enbart mot Israels fiender? Är inte muslimer (IS består ju officiellt av muslimer) i regel emot Israel, sionism och judar? Borde inte IS slåss mot Israel och sionisterna istället för att slåss mot sina egna länder och folket i dessa (de muslimska länderna) samt gå in för att destabilisera länderna i västvärlden?

Är det för att IS är en "muslimsk" terrororganisation eller för att det i grund och botten är en kabbalistisk sionistisk terrororganisation som sorgligt nog består av vilsna och militanta muslimska män vilka inte är medvetna om att de slåss för Illuminatis nya slavstat, en världsregering och en ny världsordning i vilken inga religioner kommer att finnas (inte ens Wabbabismen eller Islam) annat än ren satansdyrkan?

Hur man skall kunna uppnå denna slavstat skrev frimuraren och satanisten Albert Pike om redan 1871 i ett brev till Guiseppe Mazizini, 33,e gradens frimurare i Italien där han förklarar hur de hemliga ordnarna skall gå tillväga för att lägga under sig all politisk och ekonomisk makt i världen.

"För att kontrollera världen förutser vi behovet av tre världskrig. Det första skall omstörta Ryssland och kejsarhusen i Europa och sprida socialismen. Det andra kriget skall dela upp världen i två maktsfärer bourgeosin eller med ett annat ord kapitalismen, och socialismen på andra sidan. Det tredje kriget som är det sista men mest nödvändiga, är ett omfattande krig mellan araber och judar (Israel och arabländerna)".

Om det tredje kommande världskriget skrev Pike så här:

"Det tredje världskriget måste befrämjas genom att dra fördelar av de motsättningar som anstiftats av Illuminatis agenter, mellan de politiska sionisterna och den islamska världens ledare. Kriget måste föras på ett sådant sätt att Islam (den muslimska arabiska världen) och den politiska sionismen (den Israeliska staten) gemensamt förgör varandra.

Under tiden kommer de andra nationerna än en gång splittrade i den här frågan, att vara tvungna att slåss till dess de nått total, fysisk, moralisk, andlig och ekonomisk utmattning. Vi skall släppa loss nihilisterna och ateisterna, och vi skall utlösa en fruktansvärd social katastrof som i all sin fasa tydligt skall visa nationerna följden av absolut ateism, ursprunget till förvildningen och till det här extrema blodbadet.

Då skall medborgarna överallt bli tvungna att försvara sig mot minoriteter av internationella revolutionärer och utrota dessa civilisationens förstörare, och allmänheten, desillusionerad på kristenheten som i sin deistiska anda, från och med då skall vara utan riktning och mål, strävande efter ideal men utan att veta vem de skall ägna sin tillbedjan, kommer då att få erfara det sanna ljuset genom den allomfattande andliga uppenbarelsen av Lucifers rena lära, vilken slutligen läggs fram i öppen dager. Denna opinionsyttring blir följden av den allmänna reaktionära rörelse som följer på förintandet av kristenheten och ateismen, bägge samtidigt besegrade och utrotade".

Detta tredje krig som syftar till (vilket beskrivs i citatet) att ge dödsstöten åt alla nationer, religioner, familjen med mera för att slutligen införa en världsregering (NWO) är det som man håller på att mana fram just nu.

Motsättningar mellan de politiska sionisterna och den Islamska världen som vi ser idag (är du för Palestina eller Israel till exempel??) hade aldrig kunnat uppstå om inte sionisterna hade infiltrerat Islam och skapat terrororganisationer som IS (samt i de olika konflikterna som är och har varit i världen, finansierat alla sidor) vilka ses som vanliga muslimer, dock något fanatiska.

Israels tillkomst har aldrig varit ett slutmål för den sataniska eliten som utropat sig själva till gudar, utan ett redskap för ett slutmål. Planen har hela tiden varit att få igång ett tredje världskrig, en universell revolution, vars avsikt är att ge dödsstöten åt samhället och all makt åt ett fåtal miljardärer och billjonärer (satansdyrkare) i den kommande världsregeringen.

Vad man har arbetat för sedan Illuminati grundades är att:

1. Avskaffa alla regeringar.
2. Avskaffa allt privat ägande.
3. Avskaffa arvsrätten.
4. Avskaffa patriotismen/nationalismen.
5. Avskaffa alla religioner.
6. Avskaffa familjen (kärnfamiljen).
7. Skapa en världsregering.

Därför är frågan vi alla måste ställa oss idag (oavsett om vi är kristna, muslimer, judar, buddister, hinduister, politiska fritänkare, moderater, kommunister, invandrare, infödda, humanister, liberaler socialister och så vidare) inte om vi är för eller emot massinvandring, Islam, allas lika värde, vi gillar olika, utan om vi vill ha en världsregering med en liten elit vid rodret bestående av satanister (sionister, kabbalister) som tvingar oss alla att dyrka dem och Satan för att kunna köpa och sälja (ta märket som Uppenbarelseboken talar om).

Dagens humanitet och medmänsklighet handlar om att först slå sönder länder (samhällen) och göra dem obeboeliga samt se till så att människor förlorar det mesta av värde för att efter det erbjuda hjälp och låta dem bosätta sig i andra länder där de får privilegier (bidrag) och förmåner som den inhemska befolkningen får bekosta på ett eller annat sätt. Kan det bli humanare och medmänskligare?

När detta fortgår (och det verkar det göra i en rasande takt) så leder det till att både länderna och de olika folken blir allt fattigare. Tillslut är alla länder och folk lika fattiga. Sverige förutspås att bli ett U land redan år 2030 och då (säkerligen innan) är det bara för eliten att samla ihop alla och införa den verkliga kommunismen samt utropa satansdyrkan som religion.

Så här ser tyvärr den humanitet och medmänsklighet (konstgjorda andning) som den sionistiska pressen (DN med fler) står upp för, ut, och som de vill att hela Sveriges befolkning skall stå upp för. Allt för att de inte vill beröra frågan om vilka som skapar alla de inhumana och omänskliga krigen och konflikterna som ingen vill ha. Det antikristliga systemet (dess utbredande) och de som styr detta i riktning mot helvetet, får inte ifrågasättas. Det vore inte humant och medmänskligt.


Länkar:

http://fas.org/irp/eprint/iraqi/wahhabi.pdf

http://www.conspiracyschool.com/blog/2002-iraqi-intel-reported-wahhabis-are-jewish-origin

http://www.veteranstoday.com/2014/08/04/french-report-isil-leader-mossad

http://www.liveleak.com/view?i=76b_1406255768

HEM