OM EAEC

Angela Ander: Blogg - Laglöshetens hemlighet

I Sverige råder inte något som kan kallas åsiktsfrihet om inte åsikterna stämmer överens med den politisk korrekta agendan som handlar om att skapa en ny världsordning i vilken en liten elit bestående av en grupp som genom att kalla sig "judar" utan att vara några judar (de är en Satans synagoga) har lyckats med att lägga hela världsekonomin inklusive de olika samhällsinstitutionerna/sektorerna under sig med hjälp av list och bedrägeri.

Inte minst massmedia som vi blev påminda om här om dagen när sionistmedierna valde att hänga ut ännu en politiskt inkorrekt kritiker av den förda politiken (Julia Caesar) som syftar till att leda landet mot avgrunden.

Att kritisera politiker vars uppgift är att tjäna folket och landet om de inte tjänar folket och landet utan istället tjänar andra folk och andra länder är ett sundhetstecken i vilket normalt land som helst men då en främmande makt (den sionistjudiska makten) så totalt har lyckats indoktrinera majoriteten av den svenska befolkningen genom kulturmarxism och genom att göra Sverige till ett experimentland under de senaste decennierna så har kritik mot det som borde vara rätt (fullt normalt) att kritisera klassats som sjukdom.

Det är en sjukdom och dessutom en skamlig sjukdom som kallas rasism, främlingsfientlighet, antisemitism, antiziganism med mera.

Om någon läsare tycker att det som hittills har präntats ner börjar likna vad som brukar kallas en konspirationsteori och som ni har fått lära er att man inte skall ta på allvar, så försök att hänga kvar en stund till.

Konspiration betyder sammansvärjning och handlar om att olika grupper/intressen går samman och arbetar i en bestämd riktning mot något som de önskar uppnå. Det sker i det fördolda då man annars inte hade kunnat hålla den breda massan utanför eller kalla det konspiration och sedan beskylla dem som har fattat att en konspiration pågår för konspirationsteoretiker.

Har ni någon gång hört talas om frimureriet? Har ni någon gång hört talas om Bilderberggruppen och om andra hemliga ordnar? Kanske ni kan ta er tid att gå in på nätet och läsa lite om frimureriet och alla de ljusskygga sammanslutningar som finns samt även försöka få reda på om vem som helst kan få vara med på dessa möten.

Om det inte är möjligt för vem som helst att få vara med så fundera då över varför detta inte är möjligt. Ta också en titt på vilka som ingår i dessa grupper och ställ er frågan om det är sopåkare, städerskor, undersköterskor eller om det är en helt annan kategori av människor såsom högt uppsatta politiker, världsledare, företagsledare, sionistiska bankirer med mera. Fundera över varför det är så och varför inte en enda sopåkare, städare eller butiksbiträde får vara med.

Detta är något som Annika Hamrud borde börja ta tag i, istället för att jaga oliktänkande, då det i dessa grupper borde finnas representanter bland så kallade "vanliga" människor med tanke på att vi lever i en demokrati där allt är så demokratiskt och öppet som kulturmarxisterna har bestämt att det skall vara. Det vill säga där det råder åsiktsfrihet så länge åsikterna är i samklang med maktens och medias åsikter. För inte kan väl Hamrud vara en kulturmarxist?

Kolla också upp om det är möjligt för journalister att få vara med på dessa celebra möten eller om det endast är speciellt utvalda journalister som får vara med och i såna fall varför. Har de få journalister som har fått vara med rapporterat om vad som har sagts och beslutats på dessa möten? Om inte i såna fall varför?

Nu förstår ni säkert att den som skriver detta inte kan vara annat än en konspirationsteoretiker och eller sjuk då det i Sverige klassas som sjukdom att ställa obekväma frågor. Ännu sjukare är det att vilja ha svar på dem. Sjukast av allt är om man från olika källor får fram fel svar på frågorna. Svar som inte passar makteliten och den sionistiska perversa pressen. Denna blir då tvungen att stämma i bäcken och hänga ut sina meningsmotståndare.

De får inte tro att de kan ta över opinionsbildningen, därav uthängningen av Julia Caesar som råkade få lite för många läsare och lite för mycket uppskattning från anhängare av de alternativa medierna. Hon blev helt enkelt ett hot (vilket även Annika Hamrud antyder i sin artikel). Tänk om hon hade fått för sig att istället för att skriva mest om Islam, massinvandring och landsförrädarpolitikerna, hade börjat skriva om vilka som äger de etablerade medierna och vilka som vill ha massinvandring. Vilka som vill göra Sverige till ett land som ingen tillslut vill bo i eller ta sig till.

Vi som intresserar oss för dessa så känsliga frågor vet att det inte är muslimerna som kan beskyllas för Sveriges sönderfall. De kommer hit och tar för sig vad de erbjuds. Inte heller zigenarna eller några andra grupper som kommer hit och tar för sig och beter sig, kan ställas tillsvars. Det är den främmande makten bestående av sionister (agendajudar som bloggaren Jan Mild brukar kalla dem) vilka håller landsförrädarpolitikerna och massmedia i ett järngrepp, som ligger bakom förfallet.

Det går inte att vara emot den politiskt korrekta agendan vars sikte (som nämnts) är inställt på NWO/en ny världsordning om man vill göra karriär inom politiken och under ett fåtal år utan att ha behövs anstränga sig det minsta få sin försörjning tryggad för resten av livet med förmåner och höga pensioner.

Detta vet även Sverigedemokraterna vilket är anledningen till att de (som är det enda partiet som sägs vilja värna om Sverige och den svenska befolkningens fortlevnad) så hysteriskt stödjer Israel och sionismen när de (åtminstone de i ledande ställning) borde veta att det är sionister som har lagt grunden till den massinvandring som vi har idag. Kalergiplanen, finansierad av judiska bankirer (länk nedan) talar för sig själv.

Okunskapen inom SD är stor. Varför tilldelades en av SD,s frontfigurer, en av bröderna Ekeroth (som är judar), Herzl priset (vilket skedde för några år sedan)?

Teodor Herzl var som vi skrev i det tidigare inlägget den moderna sionismens grundare.

Utdrag från föregående artikel:

"Moses Hess (1812- 1875) som var kabbalist (medlem i Satans synagoga) och lärjunge till Jakob Frank men också Karl Marx lärofader, utvecklade sionismen till att bli en politisk rörelse i mitten av 1800 talet men det var först i och med Teodor Herzl (den moderna sionismens grundare) som den vann genomslagskraft.

Moses Hess tog med sig Karl Marx (vars judiska far Heinrich Marx, hade konverterat till kristendomen men i hemlighet var kabbalist och lärjunge till Jakob Frank det vill säga medlem i Satans synagoga) till en frimurarorden och omvände honom till socialismen och senare till kommunismen vilket även kvalificerade honom för ett medlemskap i Satans synagoga. Karl Marx skrifter "Das Kapital" och "Det kommunistiska manifestet" bygger nästan till punkt och pricka på kabbalisten och satanisten Jakob Franks undervisning"


Är inte detta märkligt? Märkligt är också att SD som trots allt har suttit i riksdagen under flera mandatperioder inte har lyckats göra något för att stävja förfallet och minska invandringen. Istället ökar den som aldrig förr. De som skulle göra såå, jättemycket och arbeta såå hårt för Sverige och svenskarna bara de fick en plats runt köttgrytan har inte lyckats åstadkomma något.

Jag är medveten om att många SD anhängare blir upprörda nu men när skall ni förstå att ni har blivit blåsta av den sionistiska främmande makten som har tagit landet i besittning? Att ni endast är sionistlakejer som bidrar till att samla ihop missnöjda väljare från olika partier så att de inte riktar fokus (riktar sin vrede) mot det verkliga problemet som är att man släppt in rovlystna vargar i fårfållan. Vargar (sionister) som snart har tuggat i sig alla fåren under de decennier de har fått härja fritt genom list och bedrägeri i det land som vi ärvde av våra förfäder.

Vidare så kan man fundera över varför de privatägda bankerna (som är sionist ägda och styrda) är väldigt måna om att ta bort kontanterna vilket kommer att ske inom de närmaste åren. Varför är den amerikanska centralbanken sedan 1913 ägd av privatpersoner, av sionister (falska judar) samtidigt som man kallar den för en federal centralbank? En slump, en konspirationsteori?

Det kanske är en konspirations teori att vi snart inte längre har några kontanter kvar och en ren slump att bankerna är i händerna på sionister (falska judar) liksom massmedia vars syfte är att uppfostra folket (agera duktiga idioter) tills dess att dessa, de utvalda (de ser sig som utvalda och upplysta, de är Illuminater) har lagt hela mänskligheten och dess boplats "jorden" under sig.

Sionistmedia använder antisemitismen som ett vapen mot kritiker men frågan är hur det överhuvudtaget kan existera någon antisemitism bland icke judar som tillhör Satans synagoga och som av denna synagoga har fått i uppdrag att styra och äga massmedia samt bestämma vad som är sanning och vad som är lögn. Vad som är gott och vad som är ont.

Det är inte judar som bekänner sig till religionen judendom, muslimer som bekänner sig till Islam eller kristna som bekänner sig till kristendomen utan falska judar, kabbalister och talmudister som står för det hat och den rasism som frodas i Sverige liksom i övriga världen och som skapar krig och konflikter överallt. Detta får på intet sätt avslöjas.

Inget får stå i vägen för deras sataniska agenda (NWO) som redan nu utplånar en stor del av mänskligheten och som kommer att utplåna ännu fler de närmaste åren. Man har bestämt sig för att världens befolkning består av alldeles för många människor, av värdelösa ätare, som en satanist uttryckte sig. Alla miljarder människor behövs inte och det allra bästa är ju att de tar död på varandra genom att kriga och härja grupp mot grupp och land mot land. Det är således ingen slump att det ständigt blossar upp oroligheter runt omkring i världen. Det är skapade krig och konflikter.

När jag läser Annika Hamruds artikel om Julia Caesar i Expressen så går det inte annat än att dra slutsatsen att denna människa (som har mage att kalla sig journalist) har stora svårigheter med att bemöta det som den av henne uthängda Julia Caesar har skrivit. Artikeln handlar nästan uteslutande om hennes livssituation, sjukdomshistoria och hur hon har hittat sin pseudonym vilket knappast kan sägas vara av något större intresse i sammanhanget.

Media och i synnerhet slaskpressen/sionistpressen (Expressen och Aftonbladet) brukar ju vara väldigt noga med att inte skriva för mycket eller att visa bilder som kan avslöja gravt kriminellas och våldsverkares identitet. Åtminstone inte om de är invandrare från utomeuropeiska länder.

Man kallar dem för svensken/svenskarna, boråsaren, malmöbon, göteborgaren (även om de har flera andra medborgarskap som de haft längre än sitt svenska medborgarskap) och är mycket sparsmakade med att ge information i övrigt (i synnerhet personlig sådan) trots att många av dem är farliga för sin omgivning.

Vad som vore intressant att veta är på vilket sätt Julia Caesar har fel i det hon skriver. Detta talar inte Annika Hamrud om. Hon väljer bara att lägga ut citat hämtade från olika krönikor.

Om det inte stämmer att våra landsförrädarpolitiker massimporterar muslimska män med en forntida kvinnosyn (Snaphanen 9/12 - 15) och att detta kan ses som en slags våldtäkt på landet så borde väl Annika ta fram fakta som påvisar motsatsen.

Kan Annika hitta någon fakta om att inte våld och våldtäkter mot kvinnor (särskilt gruppvåldtäkterna av svenska kvinnor och flickor) har stigit sedan massinvandringen av män med en oacceptabel kvinnosyn tog fart så lägg då fram det eller i annat fall (om det nu är fallet) fakta om att de svenska männen plötsligt har blivit mer vålds och våldtäktsbenägna mot kvinnor.

Om Annika inte anser att det finns några raser såsom vita, gula, röda, svarta och därför inga skillnader mellan raserna så lägg då fram fakta om att inga raser existerar.

Sionisterna anser att raser existerar (de ligger bakom rasismen). Här följer ett utdrag från föregående artikel:

Så här säger den falska sionismens grundare, Moses Hess, som ansåg att semiterna, judarna, var en överlägsen ras, angående ras och klasskamp. Utdrag från boken "Rom och Jerusalem":

"Hela historien har hittills handlat om en ras och klasskamp. Raskampen är det ursprungliga och primära, klasskampen är det sekundära. Denna raskamp har i världshistorien främst stått mellan två varandra konfronterande raser: arier och semiter".

Kanske Annika borde gå till sionisten Peter Wolodarski på DN (som gav sin tillåtelse till snokandet på Julias egendom och som själv håller sig med livvakter) och fråga om han anser att det finns några raser. Om det inte finns några raser hur kan det då finnas någon antisemitism och rasism som han och andra falska judar vill bekämpa? Är inte dessa fenomen beroende av att det finns raser?

Om det inte kan vara så att konflikter och stridigheter frodas när man sammanblandar vitt skilda kulturer, religioner och etniciteter och gör det under loppet av ett förhållandevis litet antal år (sedan 1975 då de falska judarna beslutade sig för att göra Sverige mångkulturellt utan att den svenska befolkningen fick säga sin mening) så frambär då fakta som styrker påståendet att det inte är några problem.

Att det till exempel inte existerar några problem i de mångkulturella förortsgettona, inga konflikter alls utan att det bara är till att spä på med ytterligare hundratusentals individer från hela världen som enligt allas lika värde principen och "vi gillar olika", har rätt att uttrycka sina seder och bruk på alla sätt som tänkas kan samt skapa sina egna lagar.

Varför tar Annika och hennes gelikar som arbetar för sionistpressen, inte fram de välsignelser som massinvandringen enligt dem ger upphov till? Det kan vara sådant som minskad arbetslöshet, fler bostäder, bättre ekonomi, bättre sjukvård, skolor, äldrevård, fred och kärlek mellan olika grupper och särskilt mellan de olika invandrargrupperna som många gånger börjar hata varandra och göra livet surt för varandra (klanbråk) redan när de tilldelas en plats på migrationsverkets boenden.

Läs Annika Hamruds artikel här:

http://www.expressen.se/kultur/hon-ar-julia-caesar

Merit Wager, en kvinna och bloggare med kontakter inom migrationsverket skriver mycket om vad som sker där och lägger ut vad olika anställda (vilka av rädsla för att förlora sina jobb är tvungna att vara anonyma) får vara med om.

https://meritwager.wordpress.com

De etablerade mediernas största rädsla är att allt fler människor skall vakna och förstå hur allt hänger ihop. Därför måste man tysta det fria ordet på nätet som är det enda forum där det får lov att läggas ut än så länge.

Kalergiplanen borde vara något för journalister att skriva om med tanke på att denna plan lades upp redan i början av nittonhundra tjugotalet och idag har blivit verklighet, men vilken journalist/tidning skulle lägga ut en artikel som den nedan även om den hade skrivits på ett tio gånger bättre sätt? DN kanske? Expressen, Aftonbladet? Nej knappast!

Läs om Kalergiplanen som går ut på att genom massinvandring av olika raser till Europa skapa en eurasisk negroid hybrid, en ras som sionisterna/satanisterna förväntar sig att lätt kunna styra över:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/eurasiska-negroida-hybrider-i-framtidens-europa.html

Läs om det kulturmarxistiska giftet och dess ursprung:

http://experimentlandet.blogg.se/2015/april/frankfurtsskolans-sataniska-rotter.html

HEM